Net zoals de vorige jaren kunnen vrouwen met managementambities in november gratis deelnemen aan een fictief managementassessment. Zo krijgen ze een beter inzicht in hun sterktes en verbeterpunten. Bovendien maken ze zich zo de procedure voor topfuncties eigen.

Deelnemingsvoorwaarden

Dit project staat open voor vrouwen met een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type of je oefent een functie van niveau A uit binnen de federale overheid.
Verder hebben ze ook minstens 6 jaar managementervaring of oefenen ze minstens 10 jaar een functie in een zelfde activiteitendomein uit.

Geïnteresseerd in Top Skills 2017?

Je kan je nu inschrijven voor het assessmentgedeelte van Top Skills. Als je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan je je kandidatuur stellen t.e.m. datum 20 oktober 2017.

Een jury selecteert vervolgens 24 vrouwen (12 Nederlandstalig en 12 Franstalig) , gebaseerd op hun cv en vooral op hun motivatie. De assessments zullen plaatsvinden op 21, 28 en 29 november 2017.

Hoe je kandidaat stellen?

Om geldig ingeschreven te zijn, moet je 

  • voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden
  • een cv specifiek voor Top Skills zo correct en precies mogelijk invullen (er wordt geen ander of aangepast cv aanvaard). Besteed hierbij ook voldoende aandacht aan je motivatie.
    Dit cv kan je hier downloaden.
  • Dit cv terugsturen naar topskillsNL@selor.be tot en met 20/10/17.

Meer details over Top Skills 2017 vind je hier.  Je kan ook onze FAQ raadplegen.