Aanwerving van stagiairs voor de buitenlandse carrière bij de FOD Buitenlandse Zaken

Op 15 januari 2018 lanceert Selor opnieuw de selectieprocedure voor stagiairs van de buitenlandse carrière (m/v/x) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
Deze procedure wordt zowel voor de Nederlandstalige (ANG17353) als voor de Franstalige kandidaten (AFG17302) georganiseerd.

Kandidaten met een masterdiploma die ook aan de andere deelnemingsvoorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure. (Meer info vind je in het  KB – Statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière - PDF).

De kennis van het Frans als deelnemingsvoorwaarde

Een van de deelnemingsvoorwaarden voor deze selectie is de kennis van het Frans (Niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Concreet wil dit zeggen dat als je wil deelnemen aan deze selectie, je een taalcertificaat artikel 14 tweede lid dat de kennis van het Frans aantoont, nodig hebt. 

  • Ofwel heb je dit certificaat al in je Mijn Selor-account. In dat geval moet je je niet inschrijven voor deze taaltest.
  • Ofwel heb je –naast je masterdiploma - een Franstalig diploma van secundair, hoger of universitair onderwijs. Laad dit diploma op in je Mijn Selor-account en contacteer de taaldienst (simon.vandermeir@bosa.fgov.be) voor de uiterste inschrijvingsdatum 5 februari 2018.
  • Als je geen taalcertificaat of een Franstalig diploma hebt, raden we je aan om nu al het nodige te doen om het taalcertificaat artikel 14 tweede lid te behalen. De taaltest omvat drie modules (luisteren, lezen en spreken), waarvoor je twee keer bij Selor moet langsgaan.
    • Voor het eerst gedeelte (pc-gestuurde modules lezen en luisteren) moet je ten laatste op 5 februari 2018 zelf via je Mijn Selor-account (Mijn taaltesten) een datum te kiezen om de test ‘Stagiaires Buitenlandse Carrière - Art.14 alinea 2’ af te leggen. Er zijn testsessies voorzien vanaf januari tot begin maart. Als je vrijgesteld bent voor dit pc-onderdeel, raadpleeg dan het tweede deel hieronder. Raadpleeg de FAQ als je wil weten of je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van artikel 14, tweede lid.
    • Tweede gedeelte (“spreken” via een mondelinge test). Indien je geslaagd of vrijgesteld bent voor het pc-gestuurde gedeelte, dien je binnen de 10 dagen na het afleggen van de pc-test contact op te nemen met onze taaldienst door een mail te sturen naar simon.vandermeir@bosa.fgov.be met als onderwerp: “ANG17353, artikel 14, tweede lid, FR”. De taaldienst zal je inschrijving voor de mondelinge taaltest via mail bevestigen.

->Wacht niet tot het laatste ogenblik om je in te schrijven voor de testen, want je loopt dan het risico dat er voor de laatste dagen geen plaats meer is.

De kennis van het Engels

We herinneren je er ook aan dat kandidaten, naast het taalcertificaat van kennis van het Frans, een goede kennis van het Engels moeten hebben.

 

Tijdens de selectieprocedure zal het niveau van het Engels worden getest (voor twee vaardigheden) op niveau C1 via een schriftelijke test en een mondelinge test, beide testen zijn eliminerend.

Meer info

Je vindt vanaf 15 januari 2018 meer informatie over de selectieprocedure in de functiebeschrijving op onze website.

Ondertussen vind je via deze link de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze selectie.