Het RIZIV is op zoek naar verschillende artsen voor heel België

Het RIZIV is op zoek naar 7 Nederlandstalige artsen (m/v/x) voor Brussel en de gewesten

De invulling van de job verschilt naargelang de dienst waarvoor je werkt. Hieronder vind je een korte beschrijving van de beschikbare functies. Het precieze aantal artsen voor elke dienst kan evolueren volgens de behoeften. Er wordt een relevante beroepservaring van minimum 2 jaar als arts gevraagd.

Klik op de vacature voor meer informatie of om te solliciteren (tot en met 16 april 2018).

 • 2 artsen (m/v/x) bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (Brussel)
  Als lid van de Geneeskundige raad voor invaliditeit zie je toe op de toekenning van uitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit. Je neemt beslissingen over de erkenning en de duur van de invaliditeit en je voert een ‘a posteriori’-monitoring uit via controles.
 • 5 artsen (m/v/x) bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle
  • 4 artsen bij de Directie Controle (gewesten) 
   Je toetst de medische praktijkvoering af aan de wettelijke en reglementaire bepalingen. Je spoort inbreuken op die door zorgverleners werden begaan en informeert de betrokkenen over de vastgestelde feiten. Je geeft advies aan de comités, de raden en de commissies over de correcte toepassing en interpretatie van de reglementering. 
  • 1 arts bij de directie Expertise (Brussel)
   Je staat in voor de controle en evaluatie van de zorgverleners op het vlak van medische attesten en voorschriften. Je doet vooral audits van zorgverleners in ziekenhuizen.  

Hoe solliciteren?

Hiervoor heb je een eigen Mijn Selor-account nodig, een soort van online-cv. Klik hier om een Mijn Selor-account aan te maken. Eens dat gebeurd is, kan je in 1 klik solliciteren. Hou wel goed de uiterste sollicitatiedatum in de gaten. 

Waarom als arts kiezen voor een job bij het RIZIV?

 • Het RIZIV vervult een sleutelrol in de sociale zekerheid. Reden waarom het zich ontwikkelt als een dynamische actor tussen de betrokken partijen: verzekerden, zorgprofessionals, verzekeringsmaatschappijen, … Om zijn missie te bereiken moedigt het RIZIV je aan om je vaardigheden te ontwikkelen en verantwoordelijkheden te nemen. Je werk wordt niet alleen door jezelf naar waarde geschat, maar ook door je collega’s, klanten en de burgers. 
 • Je hebt tijd voor een evenwichtige work-lifebalans dankzij glijdende werkuren in een 38-urenweek en tot 30 dagen vakantie per jaar.
 • Je ontvangt een interessant loon, waarbij het mogelijk is om anciënniteit uit de privé of als zelfstandige mee over te nemen.
 • Ter compensatie van het feit dat je geen ander medisch beroep mag uitoefenen, krijg je een maandelijkse premie. 
 • Je kan dicht bij huis werken als je solliciteert voor een regionale job.  
 • Verder kan je rekenen op tal van interessante voordelen (opleidingen tijdens de werkuren, gratis treinabonnement, telewerk, …).

Collega-artsen aan het woord

Enkele collega-artsen vertellen je hoe zij hun job invullen.

 

 

Michel Van der Haegen

Arts 

'Het nodige opzoekingswerk en eigen onderzoek maken deze job wetenschappelijk zeer uitdagend'.

 

Thierry Theys

Arts-inspecteur

'Ik zie de goede balans tussen werk en privé als een zeer groot voordeel'.  

Francis Colla

Geneesheer-inspecteur

'Ik werk langetermijnprojecten uit'.

 


Yuliya Babiychuk

Arts

'Mijn job houdt zowel analytisch denken in als het sociale contact met mensen'.

 

   

 

 


Lies Grypdonck

Arts 

'Mijn job als huisarts combineren
met een gezinsleven werd stilaan onmogelijk. Bij het RIZIV heb ik een betere balans gevonden.'

 

Martine Willems

Arts bij het Fonds voor medische ongevallen 

'Wat mij vooral aantrekt, is dat ik dankzij deze job volop in de ‘echte’ geneeskunde zit.'