Speel Digital Duel en test jouw digitale vaardigheden!

Tim is een "digital native": de digitale wereld kent voor hem geen geheimen. Neem het tegen hem op in Digital Duel en ontdek tot welke digitale generatie je behoort. Ben je ook een echte professional van het internet, sociale media, tablet en smartphone? Voor meer informatie, ga naar www.digitalduel.be.

Wat is “Digital duel”?

Digital Duel is een interactieve en ludieke onlinetest. Je neem het op tegen "digital natives" die vergroeid zijn met digitalisering.

Kan je de strijd met hen aan? Doe de test en ontdek tot welke digitale generatie je behoort. Je krijgt ook opleidingen aangeboden als u uw vaardigheden op dat vlak wilt verbeteren.

Digital Duel is een creatie van de FOD Economie en de Belgische Digital Champion, op initiatief van de minister bevoegd voor de Digitale Agenda.

Digitale vaardigheden, essentieel in het dagelijks leven

Digitale technologie is alomtegenwoordig. Kunnen omgaan met digitale tools is dan ook noodzakelijk om te communiceren met je naasten en professionele entourage, te surfen, reizen te organiseren, veilig opzoekingen te verrichten of online te shoppen, content te creëren en een echte professional op het web te worden.

Een boost voor je professionele toekomst

Goede digitale vaardigheden zijn een troef op de arbeidsmarkt. Digitale beroepen ontwikkelen zich steeds meer, maar in België is er een tekort aan bekwame werknemers in het domein. Tegen 2020 kampt Europa wellicht met bijna 750.000 gekwalificeerde knelpuntjobs in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). De beheersing van digitale tools verhoogt dus uw kansen op de arbeidsmarkt.

En hoe zit het met je niveau? Doe de test op www.digitalduel.be.