Federaal Plan Armoedebestrijding

In het kader van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (actie 55), heeft FOD BOSA een enquête gemaakt om te weten welke behoeftes en moeilijkheden er zijn voor mensen in armoede en/of sociale uitsluiting bij het solliciteren via Selor.

Indien je als organisatie wil meewerken aan deze enquête of meer info wil, stuur dan een mailtje naar diversity@bosa.fgov.be.