Ben jij pas afgestudeerd of ben je een jongere op zoek naar een nieuwe uitdaging? Verschillende overheidsorganisaties zijn op zoek naar jong talent om hun diensten te versterken. 

Op 13 december staan bij Selor verschillende overheidsdiensten paraat om je te ontmoeten, en al je vragen te beantwoorden. Deze dag staat namelijk in het teken van starbaanovereenkomsten (dat is de tewerkstelling van elke <26-jarige in een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst of in een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst).

Heb je nog geen generieke screening (pc-test) afgelegd, dan kan je dit ook op deze dag doen. Je kan ook enkele werkgevers ontmoeten. Elke geselecteerde deelnemer krijgt de kans om met één of meerdere van de aanwezige overheidsdiensten een selectiegesprek te voeren. Update dus zeker je online cv in Mijn Selor.

Wie weet verlaat je de gebouwen van Selor wel met een contract onder de arm.

Geïnteresseerd? Solliciteer vóór 19 november, en wees welkom op 13 december

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere jobs? Klik op de links hieronder en solliciteer vóór 19 november. We houden je verder op de hoogte over de jobdag voor <26 jarigen. Noteer alvast 13 december 2018 in je agenda, plaats van afspraak is Selor, WTC III-gebouw, Simon Bolivarlaan 30 in 1000 Brussel.

Welke werkgevers en welke jobs zijn er?

Hieronder vind je een overzicht van de deelnemende overheidsorganisaties en de gezochte profielen.

Federale Pensioendienst

FOD Beleid en Ondersteuning

FOD Binnenlandse Zaken - de gesloten centra

FOD Financiën

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Sociale Zekerheid

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Regie der Gebouwen

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Rijksinstituut voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering

FOD Justitie

De FOD Justitie werft regelmatig jongeren aan met een startbaanovereenkomst. De profielen die zij zoeken, zijn zeer divers: administratieve profielen, juristen, chauffeurs, psychologen, technisch medewerkers….
Je vindt een overzicht van al deze functies op hun website in de jobrubriek. Je vindt eveneens informatie over hoe je je kandidatuur bij hun kan indienen.