De FOD WASO is op zoek naar 7 juristen - criminologen

“Ik geloof heel sterk in wat we doen. We dienen een goed doel”

Ilse Parmentier werkt ondertussen bijna 11 jaar bij de FOD Werkgelegenheid en behandelt bijna dagelijks dossiers die met sociale fraude te maken hebben. Zij vertelt ons over haar job, en waarom ze die na 10 jaar nog altijd graag doet.

“We komen eigenlijk achteraan in de keten van de sociale fraudebestrijding, die erop toeziet dat de sociale wetgeving gerespecteerd wordt. Dit kan gaan over zwart werk,  welzijn op het werk, niet respecteren van de regelgeving inzake deeltijdse arbeid, studenten tewerkstellen zonder contract, … Sociale fraude ondermijnt het draagvlak van onze sociale zekerheid, zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en voor sociale achteruitgang, vooral ten nadele van de meest kwetsbare groepen. Daarom geloof ik heel sterk in wat we doen.” 

Wanneer precies komen we eigenlijk in dat proces tussen? Eerst gaan de inspecteurs (1) (van onze FOD, maar ook van RVA, RSZ…) op het terrein en stellen inbreuken vast. Ze maken dan een pv op en maken die aan de betrokken werkgever en aan de arbeidsauditeur (2) over. Tegelijkertijd komt het ook in onze databank terecht. Ondertussen bekijkt de arbeidsauditeur of het dossier aan de rechtbank moet worden voorgelegd (vooral zwaardere dossiers) of door ons team van dossierverantwoordelijken/accountmanagers (3) moet worden behandeld. De griffie verdeelt de dossiers, in functie van de werklast of van het type dossier. 


Mijn rol als accountmanager geldboeten

Als ik een dossier toegewezen krijg, moet ik het van A tot Z behandelen. Eerst contacteer ik de werkgever in kwestie. Hij krijgt de kans om zijn verhaal te doen (schriftelijk of mondeling). Op basis van zijn getuigenis en het dossier moet ik dan oordelen of we het dossier zonder gevolg kunnen klasseren (wat niet zo vaak gebeurt) of we een boete moeten opleggen. Ik maak dan een ontwerp van beslissing, met mijn verantwoording van de beslissing (welk bedrag en waarom). De eindbeslissing is de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar. Zijn/haar naam staat ook op het document dat de werkgever ontvangt, met de te betalen boete. De werkgever kan nog beroep aantekenen  bij de arbeidsrechtbank. In dat geval maak ik een eerste ontwerp van conclusie op, samen met onze  advocaat en volg ik het dossier verder met haar op.

Als je je taken graag zelf inplant en zelfstandig werkt, dan is deze job voor jou!

Je volgt je dossiers zelfstandig op, in alle autonomie en past de beleidsrichtlijnen daarbij toe. Het beleid rond flexibel werken en telewerken (tot 3 dagen per week!) maakt het extra mogelijk om je werk zelf te organiseren. Toch kan je regelmatig overleg plegen met je collega’s. We zijn met 30 in het team, Nederlandstaligen en Franstaligen, met een mix van seniors en juniors. Als we in Brussel werken, zitten we met 4 mensen samen in een bureau. 4 keer per jaar komen we allemaal samen, en bespreken we samen verschillende thema’s. Je krijgt ook de kans om opleidingen te volgen.

En zeker als je begripvol bent

Meestal breng je geen goed nieuws aan de werkgever, en soms gebeurt dit enige tijd nadat de inspecteur op bezoek is geweest. Je moet dus begrip kunnen tonen en mensen kunnen geruststellen.

Wil je ons helpen sociale fraude te bestrijden?

Word één van onze nieuwe collega’s! Solliciteer voor deze job tot en met 24 juni 2019.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures