De FOD Economie is op zoek naar 11 informatici

De FOD Economie zoekt momenteel verschillende IT-profielen

Heb je een master in informatica of een andere master ? De FOD Economie is momenteel op zoek naar nieuwe medewerkers (m/v/x) die geboeid zijn door IT.

 • 3 functioneel IT-analisten: in overleg met de gebruikers van de applicaties en projectmanagers bestudeer je de behoeften en ontwikkel je technische IT-oplossingen met respect voor de functionele vereisten.
  Deelnemingsvoorwaarden : master in informatica (of laatstejaarsstudent) zonder ervaring of andere master met 2 jaar ervaring in functionele analyse
 • 1 projectleider ICT: je draagt bij aan de optimalisering van de werkprocessen van de organisatie via de ontwikkeling van Java-toepassingen. In dit opzicht ben je verantwoordelijk voor het goede beheer van de deadlines en het budget overeenkomstig de aangenomen voorschriften en met naleving van de reglementering.
  Deelnemingsvoorwaarden: master in informatica zonder ervaring of andere master met 2 jaar ervaring in het beheer van IT-projecten
 • 1 IT Enterprise Architect: je coördineert de activiteiten van specialisten op het gebied van database-, infrastructuur-, beveiligings-, applicatie-, en business line-architectuur om de projectprestaties en de schaalbaarheid van IT-systemen te verbeteren, de applicatiemiddelen (IT assets) te optimaliseren en de consistentie van de informatiemiddelen van de organisatie te verbeteren.
  Deelnemingsvoorwaarden: master + 6 jaar ervaring in IT-architectuur
 • 1 IT Security Architect: je definieert een cybersecurity-strategie die een visie, ambitie, doelstellingen en structuur voor cybersecurity omvat, evenals de organisatie van middelen, rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van cybersecurity.
  Deelnemingsvoorwaarden: master + 6 jaar ervaring in IT-beveiliging
 • 2 IT Service Managers: als lid van een cel en in samenspraak met de hoofd service manager, ben je verantwoordelijk voor enkele diensten binnen het IT-domein. Je onderhoudt contacten met de projectleiders en diensthoofden van andere diensten om te voldoen aan hun IT-noden.
  Deelnemingsvoorwaarden: master in om het even welke richting zonder ervaring
 • 1 IT Software Architect Java: je beheert de architectuur van je project van A tot Z (vereisten in de business case, acceptatietesten, oplevering). Je maakt hiervoor een gedetailleerde behoefteanalyse en een haalbaarheidsstudie. Je zoekt samen met de ontwikkelaars, analisten, klanten en andere IT-deskundigen naar geschikte oplossingen. 
  Deelnemingsvoorwaarden: master in informatica + 6 jaar ervaring in Java ontwikkeling en als software architect.
 • 1 verantwoordelijke veiligheid van informatiesystemen: je definieert en implementeert het beveiligingsbeleid binnen de FOD Economie, beoordeelt de kwetsbaarheid van informatiesystemen en bent verantwoordelijk voor de continue bewaking van de IT-beveiliging. 
  Deelnemingsvoorwaarden: master + 2 jaar ervaring in day-to-day IT security management
 • 1 senior expert Active Directory: je ontwikkelt de Active Directory-projecten, superviseert en neemt er aan deel. Je analyseert de beheers- en gebruikersbehoeften en houdt ermee rekening door actieplannen voor te stellen en deze behoeften af te stemmen op de technologische mogelijkheden. 
  Deelnemingsvoorwaarden: master + 2 jaar ervaring in het beheer van Active Directory
 • 1 service manager Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): Je bent verantwoordelijk voor een aantal ICT-diensten voor KBO-specifieke projecten en leidt of coördineert deze projecten. 
  Deelnemingsvoorwaarden: master in informatica zonder ervaring of andere master met 2 jaar ervaring in IT Service Management

Geïnteresseerd?

Je kan tot en met 1 september 2019 solliciteren voor deze vacatures.