Reorganisatie van de BOSA websites: Doe mee aan een test en krijg 2 bioscooptickets

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) is zijn websites aan het reorganiseren (Fedweb, Selor, OFO, PersoPoint, Public Procurement, …). Het is de bedoeling om het vinden van informatie gemakkelijker te maken door een eenvoudigere en snellere navigatie.

Daarvoor heeft BOSA jou nodig! Dankzij jouw opmerkingen en feedback bij het testen kunnen we ons doel bereiken en aan alle toekomstige gebruikers een vlotte en doeltreffende navigatie bieden. Heb je geen specifieke kennis ? Geen probleem, we zoeken mensen van alle profielen zodat uiteindelijk iedereen zijn weg makkelijk vindt op onze nieuwe BOSA-site.

Doe mee aan een van onze testsessies!

De sessie voor de Nederlandstalige medewerkers van de RH-diensten zal plaatsvinden op maandag 30 september van 13.30u tot 16.30u , in WTC III (Simon Bolivarlaan 30 in Brussel, vlak aan het Noordstation) . Elke deelnemer ontvangt 2 bioscooptickets die geldig zijn in alle Kinepolis bioscopen in België (geldigheidsperiode: 1 jaar).

Als je wil deelnemen, vul dan dit formulier in. BOSA neemt dan begin september opnieuw contact met je op om je meer informatie te geven.