Ben jij pas afgestudeerd of ben je een jongere op zoek naar een nieuwe uitdaging? Verschillende overheidsorganisaties zijn op zoek naar jong talent om hun diensten te versterken. 

Op 4 oktober staan bij Selor verschillende overheidsdiensten paraat om je te ontmoeten, en al je vragen te beantwoorden. Deze dag staat namelijk in het teken van starbaanovereenkomsten (dat is de tewerkstelling van elke <26-jarige in een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst of in een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst).

Heb je nog geen generieke screening (pc-test) afgelegd, dan kan je dit ook op deze dag doen. Je kan ook enkele werkgevers ontmoeten. Elke geselecteerde deelnemer krijgt de kans om met één of meerdere van de aanwezige overheidsdiensten een selectiegesprek te voeren. Update dus zeker je online cv in Mijn Selor.

Wie weet verlaat je de gebouwen van Selor wel met een contract onder de arm.

Geïnteresseerd? Solliciteer vóór 16 september, en wees welkom op 4 oktober

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere jobs? Klik op de links hieronder en solliciteer vóór 16 september. We houden je verder op de hoogte over de jobdag voor <26 jarigen. Noteer alvast 4 oktober 2019 in je agenda, plaats van afspraak is Selor, WTC III-gebouw, Simon Bolivarlaan 30 in 1000 Brussel.

Welke werkgevers en welke jobs zijn er?

Hieronder vind je een overzicht van de deelnemende overheidsorganisaties en de gezochte profielen.

Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Federale Pensioendienst

Regie der Gebouwen

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

FOD Beleid en Ondersteuning

Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering

FOD Justitie

FOD Financiën