Onderhoud van de Selor-website op 21 december 2020

Maandag 21 december gebeurt er een onderhoud van de Selor-website. Er kunnen zich kleine onderbrekingen voordoen tijdens dit onderhoud. Je neemt dus best je voorzorgen!