Aanwerving voor de buitenlandse carrière van de FOD Buitenlandse Zaken: schrijf je nu al in voor de taaltest!

Op 31 januari 2022 (datum onder voorbehoud) zal Selor een aanwervingsprocedure opstarten voor stagiairs voor de buitenlandse carrière (m/v/x) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze procedure wordt doorgaans het “diplomatieke examen” genoemd.

Toelaatbaarheidsvereisten: kennis van het Frans

Om aan deze aanwervingsprocedure deel te nemen moet je voldoen aan alle toelaatbaarheidsvereisten die staan beschreven in artikel 7 van het koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière (PDF).

Een van de toelaatbaarheidsvereisten is met name houder zijn van een masterdiploma en een andere is kennis van de Franse taal (niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Concreet houdt dat in dat je, als je wil dat je inschrijving voor de Nederlandstalige selectie gevalideerd wordt, voor 8 april 2022 (datum onder voorbehoud) over een taalcertificaat Artikel 14, tweede lid moet beschikken dat je kennis van het Frans staaft.

Schrijf je in voor de taaltest

Heb je niet het juiste taalcertificaat, schrijf je dan zo gauw mogelijk (uiterlijk tegen 21 februari 2022 (onder voorbehoud) – uiterste inschrijvingsdatum voor de selectieprocedure – in voor een taaltestsessie (pc-testen of mondeling gesprek).

Er zullen testdatums beschikbaar zijn tussen 9 december 2021 en 7 maart 2022 voor het computergestuurde deel (lezen en luisteren) en tussen 10 januari 2022 en 8 april 2022 voor het mondelinge deel (onder voorbehoud).

Je kan je via je online dossier (Mijn dossier) inschrijven:

Image Taaltest Diplo NL

In onze FAQ vind je alle nuttige info over inschrijvingen en mogelijke vrijstellingen voor de taaltest.

Mogelijkheden om een vrijstelling te krijgen

  • Je hebt reeds het certificaat Artikel 14, tweede lid in je online account. Dan hoef je niets te doen.
  • Je hebt een certificaat van een hoger niveau dat je recht geeft op een volledige vrijstelling voor deze taaltestprocedure. Lees deel “1.7 Wie heeft een vrijstelling voor het taalexamen Art.14 tweede lid?“ van de FAQ voor een meer gedetailleerde uitleg over de vrijstellingen.
  • Naast je Nederlandstalige masterdiploma heb je een diploma van het hoger secundair onderwijs, een bachelordiploma of een masterdiploma behaald in het Frans. Je moet dit document uploaden in je online account en onze taaldienst voor 21 februari 2022 (d.i. de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectie) contacteren om te weten of je diploma’s je recht geven op een vrijstelling voor de georganiseerde taaltesten.

Als je geen taalcertificaat hebt en evenmin een diploma in het Frans behaald hebt, nodigen we je uit om zo gauw mogelijk het nodige te doen om het taalcertificaat Artikel 14, tweede lid te behalen.

Als je reeds door Selor georganiseerde taaltesten van het niveau B1 afgelegd hebt en daarvoor geslaagd bent, dan ben je vrijgesteld voor de proeven waarvoor je geslaagd bent (bv. test begrijpend lezen en/of begrijpend luisteren). Zo hoef je je enkel nog maar in te schrijven voor de testen waarvoor je nog niet geslaagd bent.

Meer info

Meer info over de aanwervingsprocedure vind je in de functiebeschrijving, die vanaf 31 januari 2022 op onze site zal staan.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures