Ondersteuning mogelijk voor kandidaten met handicap, leerstoornis of ziekte

Om de sollicitatietesten bij de federale overheid toegankelijker te maken voor mensen met een handicap, ziekte of leerstoornis, zijn er al vele jaren specifieke voorzieningen en is er een aangepaste selectiezaal beschikbaar. Vandaag bracht minister Petra De Sutter een bezoek aan deze zaal en sprak ze met enkele medewerkers die er eerder hun testen aflegden. Kom net zoals de minister meer te weten over alle mogelijkheden en lees er meer over in dit artikel.

Ook als je een handicap, ziekte of leerstoornis hebt, moet je vlot het selectieproces bij de federale overheid kunnen doormaken. Alleen is het in zo’n geval niet altijd evident om zomaar deel te nemen aan sollicitatietesten. Vandaar dat deze personen zogenaamde redelijke aanpassingen aan kunnen vragen. Bovendien is er ook een zaal waar zij, indien nodig, afgezonderd en in optimale omstandigheden selectieproeven kunnen afleggen.

Zaal met aangepast materiaal en software
Vandaag bezocht minister De Sutter, bevoegd voor Ambtenarenzaken, deze zaal, om zo een beter zicht te krijgen op hoe het eraan toegaat. Wie een handicap, ziekte of leerstoornis heeft, maakt ter ondersteuning soms gebruik van specifiek materiaal of software. Zo ontstond de nood om voor hen een selectiezaal op maat te voorzien. Als je pakweg een visuele handicap hebt, kan je er onder meer rekenen op een groot scherm of vergrotings- en voorleessoftware, zaken die ook voor mensen met dyslexie van pas kunnen komen.

In totaal kunnen er in de zaal tot negen personen tegelijk een test afleggen. Het exacte aantal hangt af van wie er precies plaatsneemt. Als er voorleessoftware gebruikt wordt, heeft één kandidaat meteen twee computers nodig. En als een doof persoon een tolk wil inzetten, dan is de zaal niet toegankelijk voor anderen, zodat het tolken ongestoord kan verlopen.

Makkelijk realiseerbare aanpassingen
De meest aangevraagde redelijke aanpassingen, zoals extra tijd of een rustige ruimte, kunnen makkelijk ingewilligd worden. Daarom ook dat heel wat mensen die redelijke aanpassingen aanvragen in de gewone testzalen terechtkomen. Daar zijn immers afgeschermde plaatsen, ergonomische stoelen en geluidswerende hoofdtelefoons beschikbaar. Wie speciale noden heeft, waarbij apparatuur of software de oplossing bieden, of extra begeleiding kan gebruiken, wordt wel steeds doorverwezen naar de aangepaste zaal.

Alles bij elkaar werden in 2021 aan 1.032 kandidaten redelijke aanpassingen toegekend, op een totaal van 1.602 aanvragen. Belangrijk om weten daarbij: de slaagkansen van wie gebruikmaakt van dergelijke aanpassingen zijn even hoog als die bij andere kandidaten. Dat toont aan dat het een geschikte manier is om gelijke kansen te garanderen voor iedereen.

Minister in gesprek
Aan het eind van haar bezoek ging minister De Sutter ook even in gesprek met enkele federale ambtenaren die tijdens het selectieproces gebruikmaakten van redelijke aanpassingen. Eén ervan was Ava Vandekerckhove, die een visuele handicap heeft en ondertussen aan de slag is bij de Federale Pensioendienst. “Voor mijn sollicitatietest maakte ik gebruik van voorleessoftware en een brailleleesregel, kreeg ik extra tijd en had ik een persoonlijk begeleider, wat voor sommige tests echt een noodzaak is. Maar met deze hulpmiddelen verliep alles uiteindelijk vlot.” 

Meer info

Bekijk hieronder enkele foto’s van het bezoek

Visite De Sutter_1   Visite De Sutter_2

Visite De Sutter_3   Visite De Sutter_4

Visite De Sutter_5   Visite De Sutter_6

Visite De Sutter_8   Visite De Sutter_7


Enkele cijfers

 

2018

2019

2020

2021

Aantal kandidaten dat redelijke aanpassingen vraagt

1.448

1.619

1.278

1.602

Aantal kandidaten dat redelijke aanpassingen krijgt toegekend

940

1.083

842

1.032

 

Redelijke aanpassingen

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures