Top Skills 2022: eerste keer toegankelijk voor iedereen (m/v/x)

Recent vond de twaalfde editie van Top Skills plaats, opgesplitst in een Franse en Nederlandse sessie. Voor het eerst stond dit initiatief, bedoeld om mensen warm te maken voor topmanagementfuncties bij de federale overheid, open voor iedereen met leidinggevend talent, ongeacht het geslacht. In totaal namen liefst 346 mensen deel, wat het tot een groot succes maakte.

Minister Petra De Sutter, bevoegd voor Ambtenarenzaken, benadrukte in haar openingsspeech dat iedereen, van welk geslacht ook, op Top Skills aanwezig moet kunnen zijn. Voorheen lag de focus op vrouwen, nu zijn dus ook mannen welkom. Om het principe van inclusief leiderschap waar te maken en meer diversiteit in functies op hoog niveau te bekomen, is immers het van belang zoveel mogelijk mensen te betrekken.

In 2021 werd 35,8% van de topmanagementfuncties bekleed door vrouwen en 64,2% door mannen. Het aantal vrouwelijke bestuurders blijft wel jaar na jaar toenemen, tegenover vorig jaar gaat het maar liefst om een stijging van 10%. De federale regering heeft zo zelfs het voorgeschreven quotum overschreden, waarmee is vastgelegd dat minstens één derde van alle topmanagers vrouwen moeten zijn.

Topmanagementfuncties toegelicht

De deelnemers aan Top Skills konden eerst kennismaken met de carrièremogelijkheden binnen de federale overheid en meer te weten komen over de verschillende stappen die genomen moeten worden om als topmanager aan de slag te gaan. Er werd ook dieper ingegaan op de verschillende opleidingen die er zijn om hun vaardigheden te ontwikkelen met het oog op zo’n managementfunctie. Aan het eind van dit eerste deel ging het nog over de meerwaarde van inclusief leiderschap in organisaties, op basis van de wetenschappelijke literatuur.

Gevarieerd genderpanel ter inspiratie

Vervolgens was het aan een panel met Aurore Despontin (FOD BOSA), Jean-Marc Vandenbergh (RVA), Laura Szabo (FOD Binnenlandse Zaken), Carolien Sonck (FOD Volksgezondheid), Geert De Poorter (FOD Werkgelegenheid) en Heidy Rombouts (FOD Buitenlandse Zaken) om ervaringen te delen over hun rol als topmanager en de weg daarnaartoe.

Ze sneden daarbij verschillende thema’s aan. Zo hadden ze het onder andere over het verschil dat een goede zelfkennis en een gedegen voorbereiding op het selectieproces kunnen maken. Ze spraken ook over de ontwikkeling van hun vaardigheden en hoe belangrijk het is om een netwerk uit te bouwen. Tot slot benadrukten de panelleden nog hoeveel voldoening ze halen uit hun functie en wat het betekent om via een zinvolle job een maatschappelijke impact te hebben.

Meer info

Heb jij ook interesse in een functie als topmanager bij de federale overheid? Meer info vind je hier.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures