Wie is Selor en waarvoor kan je bij ons terecht.

Sinds 1 maart 2017 maakt Selor uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement. Binnen de FOD Beleid en Ondersteuning maakt Selor deel uit van de Directie generaal Rekrutering en Ontwikkeling.

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s. Selor organiseert ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Daarnaast heb je nog een groot aantal bekende en minder bekende sociale en wetenschappelijke instituten of rijksdiensten die afhangen van de federale overheid: bijvoorbeeld Rijksinstituut voor Invaliditeits- en Ziekteverzekering, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Regie der Gebouwen, Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Klik hier voor een overzicht van onze klanten.