Bevordering niveau A

Ben je benoemd op niveau B of C binnen de federale overheid en wil je doorgroeien? Dan kan je deelnemen aan de bevordering naar niveau A. De screening bestaat uit 3 reeksen testen: een generieke reeks testen die georganiseerd wordt door Selor, een reeks waarbij je opleidingen volgt en examens aflegt en ten slotte, een functiespecifieke reeks.  

 • Je moet benoemd zijn in niveau B of C binnen de federale overheid

  De bevordering naar niveau A is voor federale statutaire ambtenaren die benoemd zijn in niveau B of C. Daarnaast moet je aan nog enkele andere deelnemingsvoorwaarden voldoen (positieve evaluatie, administratief in orde zijn, ...) .

 • Blijf op de hoogte

  De bevordering naar niveau A bestaat uit 3 reeksen. Selor is verantwoordelijk voor de organisatie van de eerste reeks. 

  In 2023 organiseert Selor de eerste reeks voor de 'generieke screening voor bevordering naar niveau A'.

  Vanaf dan bieden we twee keer per jaar ‘ongoing’-procedures (zonder onderbreking) aan. 

  • Als je slaagt voor de test, ontvang je je certificaat van slagen.
  • Als je niet slaagt voor de test, blijft de 6-maandenbuffer (ontwikkelperiode) geldig en kan je je na 6 maanden opnieuw inschrijven.
  • Als je geslaagd bent voor een 'klassieke' generieke screening, kan je je voor de bevorderingstest inschrijven binnen 3 jaar na slagen en ontvang je ook het certificaat van slagen van de generieke screening voor bevordering naar niveau A. 

  In 2023 kan je je inschrijven voor de procedure vanaf begin februari, en kan je een testdatum kiezen zodra jouw deelnemingsvoorwaarden zijn gevalideerd.

  In juli 2023, zal een andere procedure worden georganiseerd.

 • Vervolledig je cv in je online dossier

  Om je te kunnen inschrijven voor de eerste reeks testen, moet je je inschrijven via je online-dossier. Heb je nog geen online-dossier, dan maak je eerst een account aan

  Vul je cv in voor deze procedure. Je moet: 

  • jouw huidige werksituatie invullen
  • je benoemingsbesluit opladen  (belangrijk, aangezien bevorderingsprocedures enkel openstaan voor federale statutaire ambtenaren)
  • jouw professionele ervaring zo gedetailleerd mogelijk beschrijven of updaten in jouw online-cv.

  Je kan redelijke aanpassingen aan de testen aanvragen, zodat je in geval van handicap, ziekte of leerstoornis hier geen last van ondervindt.

 • Schrijf je in

  Als een bevorderingsprocedure wordt georganiseerd, wordt deze vermeld in de lijst van openstaande vacatures op werkenvoor.be.  Klik op de knop solliciteren. Als je beantwoordt aan de deelnemingsvoorwaarden, krijg je een bevestiging van je sollicitatie. Als je niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, krijg je hiervan een melding. Gaat het om een vergissing of vergetelheid, dan kan je de gegevens in je cv nog aanpassen en je opnieuw inschrijven.

  Je moet je niet inschrijven voor de eerste reeks testen via Selor als je in het bezit bent van het brevet algemene vorming.

 • Reeks 1: generieke screening bij Selor

  3 pc-testen bij Selor 

  Deze eerste reeks testen is identiek aan de testen van de generieke screening (module 1) in de standaard screening. Ze meten of je de generieke competenties en cognitieve vaardigheden hebt om een job op niveau A (master) uit te oefenen. Iedereen legt 3 pc-testen af bij Selor en heeft hiervoor 3u30 de tijd. Klik op de testen en de link naar de demotesten voor meer informatie. Heb je deze testen al eens afgelegd? Dan kan je vrijgesteld of uitgesloten zijn.

   

  Je resultaat en feedback in je online dossier  

  Binnen de week nadat je deze testen afgelegd hebt, zijn je resultaten beschikbaar in je online dossier. Samen met je resultaten krijg je een automatisch feedbackrapport

  Een vrijstelling als je geslaagd bent

  Om te slagen moet je voor elk onderdeel minstens de helft behalen. Slaag je, dan krijg je een vrijstelling voor de generieke screening. Deze is levenslang geldig voor deze eerste reeks testen in het kader van een bevorderingsprocedure (A, B of C) en 3 jaar als je solliciteert voor een job op niveau A of lager via de standaard screening.  

  Uitgesloten voor 6 maanden als je niet geslaagd bent  

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Daarnaast kan je voor een periode van 6 maanden niet deelnemen aan deze testen op eenzelfde of hoger niveau, zowel binnen een bevorderingsprocedure als binnen de standaard screening. 

 • Reeks 2: evaluatie kennisverwerving

  Geslaagd of vrijgesteld voor reeks 1?

  Als je geslaagd bent voor de testen van reeks 1, of je was vrijgesteld omdat je er voorheen al voor slaagde, dan krijg je een digitaal certificaat in je online dossier. Dit certificaat bewijst je levenslange vrijstelling in het kader van bevordering. Je moet dit certificaat bezorgen aan je personeelsdienst. Heb je in een vroegere procedure je algemeen brevet behaald in het kader van de bevordering naar niveau A, dan leg je dit voor aan je personeelsdienst.

  4 vakken uit een masterprogramma

  De tweede reeks bestaat uit 4 proeven die het verwerven van kennis evalueren. Voorafgaand aan deze proeven moet je 4 cursussen (van minstens 4 ECTS-studiepunten) uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en 3 vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur. 

  Schrijf je in, je werkgever betaalt het inschrijvingsgeld

  Informeer je via de website van elke universiteit over de stappen die je moet volgen en hoe je moet inschrijven. Je werkgever neemt de inschrijvingskosten ten laste. Meer informatie vind je op Fedweb

  Heb je een diploma niveau A, dan ben je vrijgesteld voor deze reeks. Vorige brevetten kunnen je vrijstellen van vakken.

  Geslaagd? Je gaat naar reeks 3

  Als je geslaagd (of vrijgesteld) bent voor de tweede reeks, kan je je inschrijven voor de derde reeks. De derde reeks gaat om een fuctiespecifieke screening: een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A.

  Niet geslaagd? Je kan je opnieuw inschrijven

  Als je niet geslaagd bent voor één of meerdere vakken van de tweede reeks, kan je je opnieuw inschrijven voor (één van) deze vakken. Je moet voor alle vakken geslaagd zijn vooraleer je je kan inschrijven voor de testen van de derde reeks.  

 • Reeks 3: functiespecifieke testen

  Het is de organiserende overheidsdienst die deze derde reeks testen aanvraagt. De P&O-stafdienst controleert wie kan deelnemen en geeft de lijst van kandidaten door aan Selor. Je personeelsdienst kan je op de hoogte brengen van de vacature of je kan ze op werkenvoor.be zien. Ze zal zichtbaar zijn voor degenen die hiervoor in aanmerking komen. Andere bezoekers krijgen deze jobs niet te zien. 

  Welke test(en) moet je afleggen?

  De testen zijn gekozen in functie van de job. Hier wordt gemeten of je ook de functiespecifieke competenties hebt om de job uit te voeren. In de jobomschrijving staat om welke testen het gaat, welke competenties gemeten worden en wanneer de test(en) ongeveer plaatsvinden. Het is mogelijk dat er een pc-test afgenomen wordt en deze kan al dan niet uitsluitend zijn. Er vindt altijd een interview plaats. Meer informatie over de testen, linken naar demotesten of filmpjes, vind je op de pagina's van de testen. Gewoonlijk gaan de testen door bij Selor, het interview kan ook bij de rekruterende overheidsdienst gebeuren. 

  De resultaten in je online dossier

  Per test krijg je je resultaat in je online dossier wanneer de totale groep deelnemers de test heeft afgelegd. Zijn er veel deelnemers, dan kan dit even (tot enkele weken) duren. 

  Geslaagd?

  Als je slaagt voor de derde reeks testen, ga je verder in de procedure. Je komt in de laureatenlijst. Daar word je gerangschikt volgens de punten die je voor de derde reeks hebt behaald, meer bepaald tijdens het interview.  

  Niet geslaagd?

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Wil je feedback over je resultaten? Je hebt 2 maanden de tijd na ontvangst van je resultaten om feedback te vragen.

 • Je bent geslaagd en je staat in de laureatenlijst

  Na afloop wordt een rangschikking opgemaakt van de geslaagde kandidaten, de laureatenlijst. Deze lijst is 2 jaar geldig en kan worden verlengd. Deze rangschikking wordt gerespecteerd. 

 • De toekomstige werkgever is verantwoordelijk voor de aanwerving

  Selor stelt de laureatenlijst ter beschikking van de rekruterende overheidsdienst. Hier stopt het werk van Selor. Het zijn de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de effectieve bevorderingen: 

  Je kan bevorderd worden naar een job op niveau A binnen je eigen organisatie

  Je kan een job op niveau A aangeboden krijgen binnen je eigen organisatie. Het kan om een job op niveau A, klasse A1 of A2 gaan. 

  Je kan bevorderd worden naar een job op niveau A binnen een andere organisatie

  De laureatenlijsten worden na 3 maanden ook opengesteld voor andere overheidsdiensten. Je kan met andere woorden ook een job op niveau A aangeboden krijgen binnen een andere dienst. Het kan om een job op niveau A, klasse A1 of A2 gaan. Hiervoor wordt een bijkomende screening georganiseerd, meestal een interview.

  Je kan solliciteren voor een statutaire job op niveau A via interne mobiliteit

  Om je jobkansen te verhogen, kan je ook solliciteren voor statutaire jobs op niveau A binnen de federale overheid via interne mobiliteit. Het gaat om jobs van niveau A waar de screening toegepast wordt en voor jobs niveau A via interne markt

 • Je wordt bevorderd in niveau A

  De geslaagden worden in de openstaande betrekkingen van hun organisatie in dienst geroepen volgens de volgorde van hun rangschikking. Ze kunnen ook ingaan op een aanbod van een andere federale organisatie. 


  Meer info in de FAQ

  Heb je nog verdere vragen? Hier vind je de vaakst gestelde vragen over bevordering.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures