Topmanagers

Voor de meeste jobs op selor.be verloopt de selectie via een standaardprocedure. Maar als gaat het om bijzonder veeleisende jobs, zoals die van topmanagers of mandaathouders, dan geldt een aparte, meer uitgebreide procedure. De deelnemingsvoorwaarden zijn ook strenger. 

Voor de meeste jobs op werkenvoor.be verloopt de selectie via een standaardprocedure. Maar als gaat het om bijzonder veeleisende jobs, zoals die van topmanagers, dan geldt een aparte, meer uitgebreide procedure. De deelnemingsvoorwaarden zijn ook strenger. Zo heb je een masterdiploma nodig, of moet je een job op masterniveau (A) uitoefenen binnen de federale overheid. Afhankelijk van de job is een managementervaring van minimaal 6 jaar of een professionele ervaring van minstens 5 of 10 jaar vereist. De kandidaat benoemd door de Overheid in een managementfunctie krijgt een mandaat van 6 jaar, dat daarna verlengd kan worden. Het verloop van de volledige procedure kan je hier vinden.

 • Het online dossier en specifieke rubrieken voor de managementfunctie

  Voor de meeste managementjobs komen alleen kandidaten met een erg specifiek profiel in aanmerking. Om dit te bewijzen moet je vooraf je online dossier aanmaken, dit is je persoonlijke pagina, op werkenvoor.be. Hierin moet je je masterdiploma of je benoemingsbesluit in een functie van niveau A opladen. Je vult ook je online dossier in. Telkens je nadien solliciteert voor een managementfunctie, vul je de specifieke rubrieken eigen aan de openstaande functie in. Deze rubrieken verschillen namelijk per selectie en zijn afgestemd op de deelnemingsvoorwaarden.

   

 • Vul je online dossier en de specifieke rubrieken correct in met deze tips

  Eerlijkheid boven alles. Lieg niet over je werkervaring

  Wanneer we minstens vijf jaar werkervaring vragen, is anderhalf niet voldoende. Onze deelnemingsvoorwaarden zorgen ervoor dat iedereen dezelfde kansen heeft en dat we dus voor niemand uitzonderingen kunnen maken.

  Hetzelfde geldt voor de beschrijving van je werkervaring. Wees volledig en correct, overdrijf niet. Onze screeningexperts zijn erg ervaren en hebben tijdens die gesprekken meteen door wanneer iemand zich op glad ijs begeeft.

  Alle informatie over jou is belangrijk, maar zeker je ‘werkervaring’

  De werkervaring die je in jouw online dossier en in de specifieke rubrieken vermeldt,  is van groot belang. Want op basis van deze informatie kom je al dan niet in aanmerking voor een job. Lees dus voor iedere job goed na welke ervaring gevraagd wordt. Heb je die, zorg dan dat alle informatie in je online dossier en in de specifieke rubrieken staat. Omschrijf per job zeker gedetailleerd de uitgevoerde taken, want deze informatie dient om jouw ervaring te beoordelen.

  Formuleer duidelijk: vermijd codetaal en schrijf geen boeken

  Formuleer steeds zo helder mogelijk, en vermijd vaktermen. Denk eraan dat we een goed idee moeten krijgen van jouw taken in een bepaalde werkomgeving. Aan jou om te bepalen hoeveel woorden je hiervoor nodig hebt. Maar neem deze regel zeker in acht: 1 zin is vaak te kort, 1 pagina te lang.

 • Inschrijven: hoe doe je dat?

  Een online dossier aanmaken –als je er nog geen hebt- is noodzakelijk. Dit is je gepersonaliseerde pagina op werkenvoor.be. Je vult hier het online dossier in, en laadt je diploma van de tweede cyclus (licentie of master) of je benoemingsbesluit in een functie van niveau A op.
  Zorg er voor dat de gevraagde documenten in de rubriek ‘Profiel/Deelnemingsvoorwaarden’ opgeladen zijn in je account.

  Als je interesse hebt in een managementfunctie,  klik dan eerst op de knop "Solliciteren".
  Je vult vervolgens de specifieke rubrieken  van de managementfunctie waarvoor je solliciteert in. Je moet dit doen voor elke nieuwe kandidatuur voor een managementfunctie.

  Klik regelmatig op bewaren (< 15 minuten): Bij het invullen van de specifieke rubrieken moet je na het invullen van de eerste functie alles opslaan. Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.

  Vul alle velden in: Let op dat je alle velden invult. De velden die niet ingevuld zijn worden in het rood aangeduid.

  Opgelet: Wanneer je een vacature opent om te solliciteren, dan telt de specifieke rubriek maar één enkele functie om je managementervaring in te geven en verder nog een enkele functie om je nuttige ervaring te bewijzen. Eens je deze functies correct hebt ingevuld én opgeslagen, komen er nieuwe, lege functies bij die je dan verder kan invullen.
  Vergeet niet om op te slaan en te klikken op de knop "Mijn kandidatuur valideren". Deze knop verschijnt enkel bovenaan het scherm als je voldoende jaren ervaring hebt opgegeven. Pas wanneer je kandidatuur gevalideerd is, ben je ingeschreven in de selectie.
  Je kan alle informatie over jezelf nog wijzigen tot op de uiterste inschrijvingsdatum. Hiervoor vind je een link in je online dossier, in de rubriek "Mijn berichten en taken" in het bevestigingsbericht van de inschrijving voor de managementfunctie.

  Opgelet: vergeet niet om je kandidatuur op te slaan na elke wijziging in je online dossier.

   

De selectieprocedures voor de managementjobs bestaan zowel uit een online cv-screening van de specifieke rubrieken, een eliminerend geïnformatiseerd assessment als een mondelinge proef. Een uniforme aanpak garandeert de kwaliteit en de efficiëntie van de procedure en zorgt ervoor dat alle kandidaten gelijke kansen krijgen.

 • Voorselectie

  Selor beslist eerst of de kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. Deze voorselectie gebeurt enkel en alleen op basis van de informatie in het online dossier (enkel wat betreft het diploma en het benoemingsbesluit) en in de specifieke rubrieken van de job waarvoor je solliciteert (evaluatie van de ervaring).

  Via je online dossier word je op de hoogte gebracht van het resultaat van de analyse van je kandidatuur.

 • Geïnformatiseerde assessment

  Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden ontvang je een bericht in je online dossier waarin staat op welke data je het geïnformatiseerde assessment kan komen afleggen.

  Opgelet: vergeet je niet in te schrijven voor een van de voorgestelde data. Anders word je beschouwd als afwezig en kan je de procedure niet voortzetten.

  Het geïnformatiseerde assessment is een eliminerende test. Hij meet algemene managementvaardigheden. Deze test is aangepast aan het in te vullen functieniveau.

  Er werden drie functieniveaus bepaald:

  • 1° het niveau dat bestaat uit wegingsklassen 7 en 6;
  • 2° het niveau dat bestaat uit wegingsklassen 5 en 4;
  • 3° het niveau dat bestaat uit wegingsklassen 1, 2 en 3.

  Als je niet slaagt voor deze test, kan je zes maanden lang niet meer deelnemen aan het geïnformatiseerde assessment van een gelijkaardig of hoger niveau. Dit noemen we een 'development buffer'. In deze periode kan je jouw competenties verder ontwikkelen. Je kan opnieuw inschrijven voor een selectie wanneer jouw development buffer is afgelopen voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

  Als je wel slaagt voor deze test, dan krijg je een vrijstelling voor 2 jaar voor elk geïnformatiseerde assessment van een gelijkwaardig of lager niveau. Dit betekent dat je dit type van assessment dan niet meer hoeft af te leggen wanneer je solliciteert voor een job van hetzelfde of van een lager niveau, op voorwaarde dat jouw vrijstelling nog geldig is op de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

  Als je al houder bent van een managementfunctie, dan word je vrijgesteld van het geïnformatiseerde assessment als het niveau van je huidige functie gelijkwaardig is aan of hoger dan het niveau van de functie waarvoor je solliciteert.

  Deze testen nemen ongeveer vier uur in beslag en worden afgelegd bij Selor in Brussel.

  De resultaten van deze testen worden meegedeeld in je online dossier. 

 • Mondelinge proef (casestudy en interview)

  Voor managementselecties wordt door Selor steeds een selectiecommissie samengesteld met experts uit diverse sectoren. Deze selectiecommissie ontmoet de kandidaten na het geïnformatiseerd assessment. De mondelinge proef bestaat uit twee delen: een casestudy en een interview.

  Als je geslaagd bent voor het geïnformatiseerd assessment, ontvang je een bericht in je online dossier met daarbij de data waarop je de mondelinge proef kan afleggen.

  Uitgaande van een praktijkgeval evalueert de commissie de vereiste managementvaardigheden voor de uitoefening van de managementfunctie. Tijdens het interview evalueert de commissie de functiespecifieke competenties en de generieke management- en leidinggevende competenties om de functie uit te oefenen.

  Je krijgt vooraf tijd om de casestudie voor te bereiden. In totaal neemt de mondelinge test ongeveer drie uur in beslag.

  Opgelet: Het is heel belangrijk dat je je grondig voorbereidt op dit interview en inlichtingen inwint over de organisatie waarvoor je solliciteert. Het is ook belangrijk om informatie in te winnen over de specifieke kenmerken van het openbaar ambt. Alle vaardigheden die worden geëvalueerd op de dag van het interview staan vermeld in de  functiebeschrijving onder de rubriek "Profiel".

   

   

   

   

   

 • Shortlist

  Na het afsluiten van de mondelinge proef en na vergelijking van de titels en verdiensten, worden de kandidaten gerangschikt. Selor motiveert deze indeling.

  Alleen kandidaten die als zeer geschikt of geschikt beoordeeld worden, mogen de procedure voortzetten.

  De resultaten van de mondelinge proef worden meegedeeld in je online dossier. 

 • Bijkomend interview

  Wanneer de rangschikking opgemaakt is, maakt Selor het dossier over aan de organisatie die als toekomstige werkgever bevoegd is voor de uiteindelijke aanwerving. Die organiseert zelf nog een bijkomend interview met de kandidaten die door de selectiecommissie als zeer geschikt of geschikt werden beoordeeld.

  Dit interview dient om de specifieke competenties, de interpersoonlijke vaardigheden en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten te vergelijken met de jobomschrijving. Op basis van deze interviews kiest de bevoegde instantie welke kandidaat of kandidaten ze uiteindelijk wil aanwerven.

   

   

 • Benoemd

  Na je benoeming oefen je een mandaat van maximaal 6 jaar uit. Tijdens die periode word je jaarlijks geëvalueerd op basis van het managementplan dat je voorlegt aan het begin van je mandaat.

  Na die 6 jaar en bij een positieve evaluatie kan je in aanmerking komen voor een nieuw mandaat voor dezelfde functie. 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures