Selor test: Abstract redeneervermogen

De testen abstract redeneervermogen peilen naar je intellectuele en logische denkvermogen. Ze geven ons een idee van de mate waarin jij flexibel kan werken met niet-vertrouwde informatie en oplossingen kan vinden. Ze zijn erg geschikt om jouw potentieel in te schatten. Bij dit type test hebben je voorkennis, opleiding, ervaring of achtergrond geen impact op je resultaat, vandaar dat ze een goede voorspelling zijn naar je toekomstige ontwikkeling.

Hoe werkt de test?

Bij Selor hebben we verschillende testen rond abstract redeneervermogen, die ongeveer allemaal dezelfde doelstelling hebben en op pc worden afgenomen. Je moet regels afleiden uit abstracte informatie en die regels dan toepassen op nieuwe informatie. Zo kan je 2 rijen met telkens 1 basisfiguur en 1 eindfiguur. Tussen beide types figuren staan één of meerdere dominostenen of F-toetsen. Jouw taak bestaat erin de basisfiguur en de eindfiguur met elkaar te vergelijken en zo het effect van elke dominosteen of F-toets te achterhalen. Een variant is dat je een figurenreeks ziet waarbij verschillende figuren in een logische volgorde staan. Je moet de volgende figuur in de reeks kiezen uit een aantal mogelijkheden.

Andere testen tonen je stroomdiagrammen. Elk van de 7 diagrammen hebben 5 lege cellen waarvoor je de inhoud moet kiezen op basis van de beschikbare informatie. Een variant bestaat uit het uitvoeren van één of meerdere bewerkingen op een lettercombinatie. Jij moet de nieuwe lettercombinaties achterhalen.

Zo kan het eruit zien

abstract_redeneervermogen

De kleine cirkel is veranderd in een grote cirkel. Het kleine vierkant is veranderd in een groot gekleurd vierkant. Dus de beide basisfiguren zijn veranderd van grootte. Enkel het vierkant is ook veranderd van kleur. Aangezien de derde knop is geactiveerd en dus een bewerking uitvoert op de twee basisfiguren, verandert deze knop de grootte. De vijfde knop (eveneens geactiveerd) verandert dus bijgevolg de kleur.