Numeriek redeneervermogen

In veel jobs is het belangrijk dat je cijfermatige informatie kan verwerken en toepassen. Deze testen peilen naar hoe goed en snel jij verbanden kan zien tussen cijfers of cijferreeksen.

Hoe werkt de test?

Bij Selor hebben we verschillende testen rond numeriek redeneervermogen, maar ze delen allemaal dezelfde doelstelling. Je moet verbanden zien tussen de cijfers. Bij één test moet je bijvoorbeeld fouten uit een reeks vermenigvuldigingen halen en moet je ook enkele cijferreeksen oplossen . Een andere test toont je een aantal tabellen en grafieken. Je krijgt een reeks vragen die je moet beantwoorden door de analyse en interpretatie van de tabellen en grafieken. Nog een andere test bestaat uit een aantal vraagstukken en daar moet jij de formule kiezen die de juiste oplossing oplevert.

Zo kan het eruit zien

numeriek_redeneervermogen

Tips

  • Bekijk eerst goed de instructies en voorbeeldoefeningen vóór je de test start.
  • Let goed op de tijd. Het element 'snelheid' komt steeds terug. Het is aan jou om een goed evenwicht te vinden tussen snelheid en kwaliteit.