Persoonlijkheidsvragenlijsten

Je persoonlijkheidseigenschappen die van belang zijn voor de job waarvoor je solliciteert, worden gemeten. Het gaat erom hoe jij jezelf ziet. Er bestaan dus geen juiste of foute antwoorden. Je score op deze testen kan nooit voor een uitsluiting zorgen.

Hoe werkt de test?

Bij Selor hebben we verschillende testen rond persoonlijkheidsvragenlijsten, die ongeveer allemaal dezelfde doelstelling hebben. Je krijgt een reeks situaties, standpunten of eigenschappen opgesomd en je moet kiezen welke het meeste op jou van toepassing zijn.

Bij sommige testen krijg je telkens een blok met 5 uitspraken die je op 2 verschillende wijzen moet beoordelen. Je moet eerst aangeven in welke mate je het eens bent met de uitspraken. Je beoordeelt ze gaande van 'helemaal eens' tot 'helemaal oneens'. Daarna stel je een rangorde op van de 5 uitspraken, door aan elk van deze uitspraken 1 tot 5 punten toe te kennen.

Een andere test wordt vooral gebruikt voor de niveaus C en D. Je moet aanduiden in welke mate je het eens bent me een aantal uitspraken.

Zo kan het eruit zien

persoonlijkheidsvragenlijsten

Tips

  • Je eerste gedachte of indruk is de beste.
  • Niet te veel nadenken, zo snel mogelijk antwoorden.
  • Blijf jezelf; je weet per slot van rekening niet naar welk soort persoonlijkheid men op zoek is.