Situationele beoordelingstest

Bij deze beoordelingstest krijg je een aantal situaties te zien. Al naargelang de test worden die aan de hand van filmpjes of een tekst voorgesteld. De context van de situaties werd specifiek ontwikkeld en samengesteld in functie van de doelgroep en de te meten competenties. Je moet op die vragen reageren, erover beslissen of op nog een andere manier actie ondernemen.

Hoe werkt de test?

Bij elke situatie krijg je een aantal reacties waarover je moet oordelen. Je moet telkens aangeven hoe gepast je die bepaalde reactie vindt. Het gaat om meerkeuzevragen, en jij geeft telkens aan of je het een gepaste of niet-gepaste reactie vindt Hoe beter je inschat of een reactie al dan niet gepast is, hoe meer punten het jou oplevert voor deze test. Op basis van jouw antwoorden bepalen we jouw niveau voor deze competenties.

Voorbeeld

Een medewerker krijgt de laatste tijd meer en meer verantwoordelijkheden in zijn job. Hij heeft het soms moeilijk om alle nieuwe taken te combineren. Hij denkt een opleiding rond time management goed te kunnen gebruiken. Hij vraagt aan zijn leidinggevende of het mogelijk is om binnenkort die opleiding te volgen.

De leidinggevende zit met de medewerker rond de tafel: "Daar heb ik echt niet op gerekend. En, het is toch wel redelijk druk hoor. Ik vrees dat het werk gaat blijven liggen. Ach, je wordt je nieuwe taken wel gewoon."

Hoe gepast vind je elk van de onderstaande reacties? 

Reactie 1

De medewerker zegt: "Tsja, misschien moet ik inderdaad nog even afwachten. Ik kan de opleiding eventueel uitstellen tot het rustiger is. "

Antwoord:

 1. Heel weinig gepast
 2. Ongepast
 3. Neutraal
 4. Gepast
 5. Heel gepast

Reactie 2

De medewerker zegt: "Ja, het is inderdaad druk. Maar ik denk dat ik mijn werk juist beter ga kunnen doen door het volgen van deze opleiding. Wanneer zou ik ze dan kunnen volgen?"

Antwoord:

 1. Heel weinig gepast
 2. Ongepast
 3. Neutraal
 4. Gepast
 5. Heel gepast

Reactie 3

De medewerker zegt: "Kan ik dan zoeken naar andere manieren om bij te leren over time management?"

Antwoord:

 1. Heel weinig gepast
 2. Ongepast
 3. Neutraal
 4. Gepast
 5. Heel gepast

Reactie 4

De medewerker zegt verwonderd: "Het is te druk om een cursus time management te volgen? Ja (lacht) dat is grappig hoor. Effe serieus nu, zo blijven we toch achter de feiten aanlopen hoor."

Antwoord:

a.      Heel weinig gepast
b.      ongepast
c.      neutraal
d.      gepast
e.      heel gepast

Lees hier de feedback op deze mogelijke reacties.

Tips

 • Lees eerst de instructies.
 • Let op je tijd.
 • Je mag alle beoordelingen gebruiken en meermaals in eenzelfde vraag.