Technische competenties

Om je technische competenties te kunnen inschatten, leg je een proef af die specifieke vaardigheden evalueert die nodig zijn voor de vooropgestelde job. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een boekhoudkundige taak of een vertaalopdracht.

Hoe werkt de test?

Afhankelijk van het type taak zal de opdracht dus anders zijn. In het ene geval bijvoorbeeld een meerkeuzevragenlijst, maar voor een andere job kan het dan weer een open vraag of eerder een 'doe-opdracht' (vertalen, technische tekening …) zijn.

Tips

  • De testen voor technische competenties zijn erg divers van aard. Maar het uitgangspunt is steeds hetzelfde: beschik je in voldoende mate over de geschikte competentie voor een aantal functiespecifieke taken? Ga daarbij steeds uit van je eigen kennis en ervaring.
  • Lees vooraf goed de functiebeschrijving en het gevraagde profiel, zodat je weet welke technische competenties cruciaal zijn.
  • Fris eventueel vooraf je kennis op over bepaalde domeinen.