Verbaal redeneervermogen

In veel jobs heb je dagelijks te maken met grote hoeveelheden informatie die je moet verwerken. Je krijgt e-mails, rapporten die je moet nalezen en je moet je functioneren daarop afstemmen. Het is in bepaalde jobs daarom erg belangrijk dat je die verbale informatie goed kan begrijpen en analyseren. Deze testen peilen naar hoe goed en hoe snel jij verbanden kan zien tussen woorden, teksten en informatie.

Hoe werkt de test?

Bij Selor hebben we verschillende testen rond verbaal redeneervermogen, maar ze hebben ongeveer allemaal dezelfde doelstelling. Je moet verbanden zien tussen de woorden en teksten. Bij één test meten we of jij conclusies kan trekken uit professionele teksten. Je krijgt een aantal vragen en mag enkel antwoorden met informatie die je uit de tekst kunt halen. In een andere test krijg je een aantal teksten om te lezen, en daarna geef je aan of een aantal beweringen over deze teksten juist of fout zijn.

Zo kan het eruit zien

verbaal_redeneervermogen

Tips

  • Bekijk eerst goed de instructies en voorbeeldoefeningen vóór je de test start.
  • Let goed op de tijd. Het element 'snelheid' komt steeds terug. Het is aan jou om een goed evenwicht te vinden tussen snelheid en kwaliteit.