Proeven veiligheidssector mondeling

Als je agent een job in de bewaking of veiligheidssector wil opnemen, moet je een opleiding volgen bij een erkend opleidingscentrum. Selor is aangeduid om bij te staan in de screening. Als je interesse hebt in zo’n job moet je dus bepaalde testen bij Selor afleggen. De eerste test die je bij Selor moet afleggen, is het psychotechnisch onderzoek. Dit gebeurt bij voorkeur vóór je een opleiding volgt. 

Hoe werkt de test?

Eerst leg je twee computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijsten af. Die bestaan uit een aantal uitspraken waarbij je moet aanduiden hoe die op jou van toepassing zijn. Je kan aangeven of je het eens of oneens bent of dat je er neutraal tegenover staat. 

Tijdens het interview dat daarna volgt meet Selor of je de juiste competenties hebt om de job goed uit te oefenen. De focus ligt sterk op gedrag, hoe je reageert in bepaalde situaties. Selor gebruikt hiervoor de STAR-methode, waarbij STAR staat Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Aan de hand een concrete beschrijving van een professionele situatie uit je verleden wordt ingeschat welke competenties je hiervoor gebruikte.

Tips

  • Je eerste gedachte of indruk is de beste.
  • Niet te veel nadenken, zo snel mogelijk antwoorden.
  • Blijf jezelf; je weet per slot van rekening niet naar welk soort persoonlijkheid men op zoek is.
  • Wees eerlijk in wat je kan, wat je wil, wie je bent. Bluf niet, leugens worden gauw ontdekt.
  • Wees niet bang voor stiltes. Je kan gerust een moment nadenken voor je antwoordt op een vraag.
  • Voorzie voldoende tijd. Na de computertest moet je som wachten vooraleer je aan de beurt bent voor het interview.

Resultaat en feedback

Voor het psychotechnisch onderzoek zijn er 2 resultaten mogelijk: geslaagd of niet geslaagd. Er worden geen punten toegekend. Selor bezorgt je resultaat aan het opleidingscentrum en zij zullen je hierover informeren. Het geeft geen zin om hierover contact op te nemen met Selor.

Als je geslaagd bent, stuurt Selor je binnen de 10 werkdagen een attest van slagen op via de post, naar je persoonlijk adres (dat werd meegedeeld door je opleidingscentrum).