Rollenspel

Afhankelijk van de job waarvoor je solliciteert moet je bijvoorbeeld de rol van leidinggevende of onthaalbediende opnemen. De situaties die hier worden behandeld, zijn situaties die kenmerkend zijn voor de betreffende job. Een leidinggevende wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een ongemotiveerde medewerker, een onthaalbediende met een boze klant …

Hoe werkt de test?

Eén selectiemedewerker speelt gewoonlijk de andere persoon in de situatie, een andere selectiemedewerker observeert je gedrag. De selectiemedewerkers beoordelen niet je kennis over een bepaalde situatie, ze evalueren eerder hoe jij je in bepaalde situaties gedraagt.

Er bestaat ook een aparte management-oefening: je neemt de rol op van een leidinggevende/projectleider die een gesprek heeft met een medewerker die minder goed presteert. Deze situaties sluit aan bij de job waarvoor je solliciteert. Een selectiemedewerker speelt gewoonlijk de andere persoon in de situatie, nog een andere selectiemedewerker observeert het gedrag.

Tips

  • Probeer je in te leven in de situatie zoals ze wordt aangeboden.
  • Niet panikeren, reageer met gezond verstand.
  • Er is geen technische kennis over de job zelf vereist om het probleem op te lossen.
  • Je krijgt voorbereidingstijd: denk na over de context, de problematiek, jouw rol en een oplossing.