• Je sluit aan bij de ploeg van vakmannen van openbare reinheid en werkt in de centrale garage van het Gewestelijke Agentschap voor netheid (GAN), onder een sectieverantwoordelijke;
 • Je werkt op alle voertuigen van het Agentschap, kan je schema’s en plannen lezen en begrijpen en pannes detecteren en herstellen;
 • Je voert preventieve onderhouden uit op de voertuigen van het Agentschap, je lost pannes uit, je installeert en herstelt je gprs systemen
 • Je volgt de veiligheids- en werkvoorschriften, (werkkledij, juiste werktuig, volgt de werkcode op, enz.) en je gebruikt het materiaal als goede huisvader;
 • Je voert opdrachten uit op de openbare weg wanneer er daar een panne gemeld is.

Teneinde jouw missies goed te volbrengen, is het bezit van een rijsbewijs C een voordeel.


Meer info over de jobinhoud?
LAURENS Johan – verantwoordelijke van de centrale garage van het Agentschap Net Brussel
Tel.: 02 7781 5 30
E-mail: johan.laureys@arp-gan.be

Er is 1 vacante plaats in het centrale garage van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, gelegen Hembeekkaai 9, te 1020 Laken.

Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) is een para-gewestelijke instelling, type A, die onder het toezicht staat van de Toezichthoudende Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De opdrachten van Net Brussel zijn:

 • de ophaling van huisvuil en gelijkgesteld afval, gesorteerd of niet-gesorteerd, bij alle Brusselse huishoudens, bij zelfstandigen, ondernemingen en vennootschappen;
 • het beheer van gewestelijke en gemeentelijke containerparken;
 • de ophaling van zware voorwerpen en grofvuil bij particulieren;
 • het toezicht op, de lediging en de reiniging van de glasbollen en onmiddellijke omgeving ervan;
 • de afvalverwerking, hetzij door energievalorisatie via verbranding met stoomproductie, hetzij door materiaalvalorisatie, na sortering, via het bestaande recyclagenetwerk (sorteercentrum en composteercentrum).

Net Brussel zorgt eveneens voor de reiniging van de gewestwegen en van sommige gemeentewegen, met inbegrip van de kolkenreiniging en de graffitiverwijdering.
Het bestrijdt sluikstorten en kan rekenen op beëdigde controleurs die instaan voor de bestraffing van inbreuken ter zake

Het taakbeheer van de centrale garage van het agentschap Net Brussel bestaat uit:

 • het opvolgen –inplannen-verzekeren van de preventieve onderhouden van alle voertuigen (+-750) met hun opbouw
 • het verzekeren van alle depannages van alle voertuigen
 • het opmeten van de schade na ongeval en nadien een herstelling offerte opmaken van de verzekeringen.
 • het magazijn van de garage zorgt voor het beheer van een optimale stock om de continuïteit van de dagelijkse werking te verzekeren. Eveneens voorziet het de verscheiden sectoren van het materieel om hun dagelijks lijn onderhoud te kunnen voorzien.
 • zorgen voor herstellingen op het stationaire materiaal zoals containers, glasbollen, …
 • het opvolgen aan de opmerkingen gegeven aan de controle organismen van de kranen en heftoestellen.
 • Het opvolgen van de garanties voor de hele vloot.
 • Het installeren en herstellen van de gprs systemen die elk voertuig van het agentschap bezit.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je steunt en werkt aan een goeie teamgeest door ideeën en meningen te delen.
 • Je structureert je werk door prioriteiten te stellen door systematisch te werken bij het uitvoeren van verscheidene taken
 • Je verzamelt, bewerkt en geeft correcte informatie door in een beperkte tijd. 
   

Technische competenties

 

 • Je beschikt over een goede kennis van de mechaniek:
  • De veiligheidsvoorschriften : de verschillende veiligheidsonderdelen van lichte voertuigen en vrachtwagens kennen, op de bovenbouw en op de gebruikte vloeistoffen.
  • De algemene mechaniek: dynamische basiskennis en aandrijving ; algemene kennis op de lichte voertuigen en vrachtwagens
  • De uitrusting van het Agentschap (kippers, veegmachines)
 •  Je beschikt over een goede kennis van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid en het Brusselse Institutionele kader.
  • Je kan vragen beantwoorden i.v.m. het Agentschap, het kader, de context, de missie, de waarden, den engagementen en middelen;
  • Je kent het Brusselse institutionele kader m.b.t. het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Je vindt alle informatie betreffende het Agentschap en het Brusselse kader in bijgevoegde syllabus


 Opgelet! De mechanische competenties en uw motivatie wegen zwaarder in de einduitslag.


Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een tweetalige omgeving
 • Je beschikt over een rijbewijs B en C
 • Je beschikt over mechanische bekwaamheden (diesel mechanieker, monteur-draaier,…)


Deelnemingsvoorwaarden


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Minstens 2 jaar relevante professionele ervaring hebben in mechanica van lichte voertuigen en vrachtwagens.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als vakman van openbare reinheid met de bijhorende weddeschaal 1.45.

Loon

Minimum aanvangswedde: 15 259 EUR et 21819 EUR maximum (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index). 
 

Voordelen

 • Een gratis MIVB-abonnement
 • Maaltijdcheques aan 7€
 • Premies (eindejaarspremie, productiviteitspremie, vakantiegeld)
 • Talrijke voordelen toegekend door onze sociale dienst

Uurrooster
Flexibele uurroosters van 37u30 per week bestaande uit prestaties met beurtrol 7 dagen op 7, feestdagen en nachtwerk inbegrepen.

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen:

 • van burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Geschikt worden verklaard na medisch onderzoek en de fysische bekwaamheden beschikken voor het beoefenen van de functie

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten
Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFB17010?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Functiespecifieke screeningEvent 1: Computergestuurde proef (+/- 3u)

Via een geïnformatiseerde test  worden volgende competenties :
(Opgelet !: zie rubriek ‘Competenties’ om de materie te bestuderen) 
 

 • Je beschikt over een goede kennis van de mechaniek:
  • De veiligheidsvoorschriften : de verschillende veiligheidsonderdelen van lichte voertuigen en vrachtwagens kennen, op de bovenbouw en op de gebruikte vloeistoffen.
  • De algemene mechaniek: dynamische basiskennis en aandrijving ; algemene kennis op de lichte voertuigen en vrachtwagens
  • De uitrusting van het Agentschap (kippers, veegmachines)
   • Technische fiche kipper ECOMAX
   • Technische fiche kipper RENAULT
   • Technische fiche veegmachine
 • Je beschikt over een goede kennis van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
  • Je kan vragen beantwoorden i.v.m. het Agentschap, het kader, de context, de missie, de waarden, den engagementen en middelen;
  • Je kent het Brusselse institutionele kader m.b.t. het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 36 punten op 60 behaalt
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van juni. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten van de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Event 2: Interview met casestudy (+/-1 u +voorbereidings tijd):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties en je technische competencies (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview 

Opgelet: de materie betreft algemene mechaniek en zal later meegedeeld worden. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening Event 2: Interview met casestudy . Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Event 1: Computergestuurde proef voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

OPGELET! Voor bepaalde functies met een specifiek profiel, waarin ervaring of bijzondere vaardigheden verreist zijn, mag kennis, geschiktheid, diploma, eventueel met een bepaalde oriëntatie, verreist worden en/of mag een bijkomende proef georganiseerd worden. Indien je niet slaagt voor deze test, blijf je wel deel uit maken van de reservelijst.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 24/05/2017.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Contactpersoon Selor
DE SMEDT Annick
Tel.: 02/788.66.86
E-mail:Annick.DESMEDT@selor.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures