Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werft aan! Wil jij mee op zoek gaan naar nieuw talent voor onze klanten binnen het Brussels gewest? Zet je “people” en innovatie hoog op jouw professionele agenda? Wil je mee je schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van talent.brussels als het HR-expertisecentrum bij uitstek van het Brussels gewest?

Dan ben jij de geknipte m/v/x voor ons!


Benieuwd of je een match bent met deze functie?  Hoor het in dit filmpje!

Als HR-consulent werk je autonoom (binnen een divers team) aan wervings- en rekruteringsopdrachten van onze klanten in hun zoektocht naar nieuw talent. Je geeft invulling aan de selectieprocedure, gaande van aanvraag tot de effectieve aanwerving. Dit alles gebeurt in een context van digitalisering, waarbij een selectieprocedure ook volledig online kan plaatsvinden.
 • Je start de selectieprocedure door samen met de klant een grondige analyse van het gewenste profiel uit te voeren.
 • Hierna ga je op zoek naar de juiste aanwervingskanalen en stel je een efficiënte selectieprocedure op. Je houdt rekening met de trends op de arbeidsmarkt, de behoeften van de klant en de geldende reglementering. Je kan hierbij steeds rekenen op het advies en de hulp van je collega’s en interne experten.
 • Je begeleidt de volledige selectieprocedure en staat hierbij in nauw contact met de klant die je telkens inlicht over de stand van zaken. Je expertise kan je inzetten in het afnemen van interviews, assessments en gevalstudies, (waarvoor je eerst wordt opgeleid indien nodig),
 • Tijdens de interviews beoordeel je op objectieve wijze de competenties van de kandidaten en overleg je met de leden van de selectiecommissie. Kandidaten krijgen na het doorlopen van de procedure van jou een ontwikkelingsgerichte feedback.
Doorheen de selectieprocedure:
 • Hanteer je steeds een klantgerichte aanpak waarbij je efficiëntie en oplossingsgericht handelen vooropstelt. Je adviseert en begeleidt de klant bij alle onderdelen van een selectieprocedure.
 • Word je administratief ondersteund door een assistent.
 • Bewaak je de kwaliteit van de procedure en zorg je ervoor dat deze wordt nageleefd.
 • Reik je geschikte oplossingen aan voor problemen die zich voordoen.
   
Daarnaast sta je in voor de opmaak van je eigen weekplanning en je bepaalt, in functie van je eigen agenda, wanneer EN hoe je de aanwervingsopdrachten op een flexibele manier invult. Glijdende uren en telewerk helpen je hierbij en zorgen er ook voor dat je je privé-agenda kan afstemmen op je werkkalender.

Nog geen ervaring in recruitment binnen de publieke sector? Geen enkel probleem!
Op je eerst werkdag krijg je een mentor toegewezen die je zal begeleiden gedurende je eerste maanden. Verder krijg je de mogelijkheid om een uitgebreid opleidingstraject te volgen om je kennis en expertise in het domein van rekrutering en selectie te ontwikkelen.


Je maakt deel uit van het team Talent Acquisition en je werkt binnen dat team aan permanente verbetering zoals het vereenvoudigen van onze rekruteringsprocessen, het opvolgen van de meest recente trends in HR en recruitment, je denkt out of the box en zoekt innovatieve manieren om talent.brussels in de war on talent te positioneren.  Je formuleert daarbij suggesties, en denkpistes voor collega’s en directie.
Afhankelijk van het aantal lopende selecties, kunt u ook worden ingezet op HR-gerelateerde projecten

Ten slotte heb je ook regelmatige bijscholingen en opleidingen die je volgt. Je schoolt je regelmatig bij.



Meer info over de jobinhoud?
Elise Beyst -Directrice Talent Acquisition
Contactpersoon talent.brussels
E-mail : ebeyst@talent.brussels

 

 
Er zijn 3 vacante functies in het team Talent Acquisition, van talent.brussels (Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel).
Je maakt deel uit van het groeiende team Talent Acquisition. Dit bestaat momenteel uit een 20-tal enthousiaste collega’s die dagelijks instaan voor de aanwerving van medewerkers en topmanagers voor verschillende instellingen van het Brussels Gewest en zal uitbreiden tot een team van 40 medewerkers in 2022. In dit team creëer je samen met je collega’s een brug tussen de kandidaten en de werkgevers die onze klanten zijn.

Je komt bij talent.brussels terecht in een hybride organisatie die veel belang hecht aan een optimale work-life balance.  We kiezen voor een combinatie van telewerk en werken op kantoor, waarbij ons kantoor in centrum Brussel voornamelijk dienst doet als ontmoetingsplek voor professionele en informele samenkomsten tussen collega’s.

Alle medewerkers van talent.brussels dragen samen bij aan onze ambitie om het referentie- en expertisecentrum te worden op het gebied van "people & innovation" voor het Brussels Gewest.

Met het menselijke aspect centraal binnen al onze processen en een sterke focus op innovatie heeft Talent.brussels zich op korte termijn ontwikkeld tot een dynamische en competente gewestelijke overheidsdienst. talent.brussels heeft als voornaamste opdrachten om:
 
 •  Nieuw talent te vinden voor haar klanten via statutaire selectieprocedures.
 • Topmanagers van het Gewest aan te werven en te evalueren.
 • Het Brussels Gewest als topwerkgever neer te zetten door middel van employer branding.
 • Innoverende transversale projecten rond de loopbaan van medewerkers te ontwikkelen en implementeren.
 • Een strategische visie te ontwikkelen op het gebied van HR (diversiteit, NWOW, begeleiding van managers,…).
 • Het openbaar ambt dynamischer te maken via innoverende HR-projecten om onze klanten voor te bereiden en te helpen om zich op een menselijke en innovatieve manier te blijven ontwikkelen.
 • Juridische ondersteuning te bieden bij het uitwerken en interpreteren van het statuut van de personeelsleden.

 •  
Wil je meer weten over onze opdrachten en onze teams, neem dan zeker een kijkje op onze website!
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien veranderende omstandigheden en diverse situaties en speelt daar op in.
Technische competenties 
 • Mondelinge communicatie

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd(x2).

De gedragsgerichte competentie in het vet en je motivatie wegen harder door in de eindscore(x2). 

Niet vereist, wel een troef 
 • Het hebben van een een certificaat voor het afnemen van gestructureerde interviews (bijvoorbeeld een STAR certificaat).
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt is kennis van Frans een troef.
 • Het hebben van een SELOR A-Z consultant certificaat.
 • Het hebben van een assessment certificaat.
 

1. Deelnemingsvoorwaarden

1.1 Vereist diploma zonder ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma hoger onderwijs (bv: graduaat, professionele bachelor)  ) uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na ten minste 2 of 3 jaar studie in een richting psychologie, human ressources, personeelsmanagement.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


1.2 Vereist diploma met ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur
+

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van Selectie en Aanwerving, verdeeld over ten minste 2 van de 4 onderstaande taken: 
 • Het selectieproces van A-Z beheren.
 • Het voeren van selectiegesprekken.
 • De contactpersoon zijn voor interne en externe cliënten in aanwervingsaangelegenheden.
 • Het schrijven van selectieverslagen.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').




 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 29240,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • Alle wegen leiden naar Talent: gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer (Op wandelafstand van Brussel-Noord en Brussel-Centraal + metrostation De Brouckère op 200m van ons kantoor).
 • 35 verlofdagen per jaar (Na 5 jaar ervaring binnen de publieke sector 36 dagen en na 10 jaar zelfs 37 dagen).
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Maaltijdcheques van €8/gepresteerde dag.
 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (600€, 2400€ of 3200€ bruto per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van je behaalde taalcertificaat Frans).
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Eindejaarspremie.
 • Ruim opleidingsaanbod en uitgebreide loopbaanmogelijkheden binnen het Brusselse Gewest.
 • 100% terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Abonnement MIVB.
 • Mogelijkheid tot een Villo!-abonnement of een fietsvergoeding (24 cent/km).
 • Splinternieuw Workcafé in onze kantoren: gezellige ontmoetingszaal om samen te werken of te brainstormen in een gezellige informele omgeving of om een babbeltje te doen in een rustige zithoek
 • Mogelijkheid tot maximum 3 dagen telewerk per week.
 • Maandelijkse telewerkpremie van €20 netto.
 • Bij start ontvang je een thuiswerkpakket: o.a. laptop, smartphone + abonnement, extern beeldscherm, toetsenbord, computermuis, headset, laptoprugzak,…
 • Een 38-urenrooster met flexibele werktijden (met enkel verplichte aanwezigheid tussen 9u-11u45 en 14u-16u).
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking
 • Ge burgerlijke en politieke rechten hebben
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1.1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 1.2 : screening van vereiste ervaring ( alleen voor Vereist diploma met ervaring zie punt 1.2 Van “Profiel”)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFB21038?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

2. Functiespecifieke screening



Stap 2.1: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u30) (fysieke aanwezigheid)


Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 10 kandidaten overblijven.
Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie analyseren en problemen oplossen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden in november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2.2: Specifieke screening - interview (+/- 60min + 60min voorbereidingstijd) (fysieke aanwezigheid)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden in december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2.2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte “Motivatie” voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn,  krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de compétentie "Servicegericht handelen” voorrang. Als de gelijkheid blijft bestaan wordt de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 20/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels
Lies Vogeler - Adjunc Acquisition
E-mail: lvogeler@talent.brussels 

Adres en algemene contactgegevens
Talent.brussels
Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
Website: https://www.talent.brussels/nl/

Selor

WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel

Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures