Voor de realisatie van onze missies en ambities én die van onze regionale partners is een professionele juridische ondersteuning onmisbaar. talent.brussels, een jonge en dynamische organisatie met als voornaamste opdracht het werven en selecteren van medewerkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , is in volle ontwikkeling. De juridische dienst van talent.brussels is een strategische directie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die actief bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van talent.brussels.
Als juridisch expert kan je, in functie van jouw voorkennis of interessegebieden kan je ingezet worden in één of meerdere van volgende specialisaties: bestuursrecht, ambtenarenrecht, publiekrecht en overheidsopdrachten.
Je werkt samen met je collega’s van het Team Juridische Expertise, resultaatgerichte adviezen en oplossingen uit voor zowel de interne klanten van talent.brussels als de externe klanten van de regionale administraties. 

Kan je je terugvinden in deze beschrijving? Then it’s a match ! talent.brussels heeft je nodig!

Je kan onder druk professionele en kwalitatieve adviezen formuleren
• Je geeft schriftelijke juridische adviezen.
• Je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van regelgeving over de betreffende domeinen.

Je werkt mee aan vernieuwingen
• Je werkt mee aan de ontwikkeling en aanpassing van wetteksten en je formuleert voorstellen. Verder ondersteun je het regelgevend proces (voorbereiding, uitwerking van ontwerpbesluiten of besluiten, etc.).
• Je volgt interessante ontwikkelingen in de wetgeving (intra-Belgische en Europese) en in de rechtspraak op om adequate adviezen te kunnen geven. 
• Je zorgt voor een uniform wettelijk kader voor de dossiers die door talent.brussels worden beheerd.
• Je ontwikkelt juridische werkinstrumenten ten behoeve van onze klanten (intern en extern). 

Je wordt opgeleid om een correct juridisch beheer te kunnen garanderen: 
• Je zorgt voor het juridisch beheer van aanbestedingsdossiers: Na de nodige opleiding bereid je, in samenwerking met de dossierbeheerder de teksten van bijzondere bestekken voor en organiseert de gunningsprocedure van de opdrachten en de follow-up ervan. Indien nodig adviseer je de dossier-beheerder gedurende dit proces.
• Na de nodige opleiding maak je, in samenwerking met de dossierbeheerder gebruik van de federale e-procurement (e-tendering- en e-notification-platformen), alsook van andere platformen die door talent.brussels worden gebruikt.
• Na de nodige opleiding werk je aan de ontwikkeling van nieuwe interne procedures voor overheidsopdrachten en modelsjablonen om de dossier-beheerders te ondersteunen, je geeft interne vormingen i.v.m. overheidsopdrachten

Daarnaast toon je jezelf als een echte teamplayer met een oplossingsgerichte focus:
• Als onderdeel van het team denk je actief en creatief mee om de doelstellingen van talent.brussels mee te helpen realiseren. 
• talent.brussels investeert in haar medewerkers. Je ontwikkelt jezelf en werkt samen met je collega’s om zoveel mogelijk competenties binnen het team te ontwikkelen.
• Je denkt mee na over de dynamisering van de statuten van statutairen en contractuelen van de overheidsdiensten en ION’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
• Je neemt actief deel aan onze transversale opdrachten via werkgroepen “HR” en “Openbaar Ambt”.

Voor de uitvoering van deze missies werkt je nauw samen met verscheidene klanten van de verschillende regionale administraties en met de interne klanten van talent.brussels.

Meer info over de jobinhoud?
Paulien Verbanck - HR medewerker 
Contactpersoon talent.brussels 
Tel.: 02 435 15 55
E-mail: pverbanck@talent.brussels


Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar onze website. 
Er zijn 2 plaatsen vacant bij het team Juridische Expertise bij talent.brussels (EmileJacqmainlaan 20, 1000 Brussel) waar je samen met 5 juridische collega’s zal zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor interne en externe klanten.

Je komt bij talent.brussels terecht in een hybride organisatie die veel belang hecht aan een optimale work-life balance.  We kiezen voor een combinatie van telewerk en werken op kantoor, waarbij ons kantoor in centrum Brussel voornamelijk dienst doet als ontmoetingsplek voor professionele en informele samenkomsten tussen collega’s.

Alle medewerkers van talent.brussels dragen samen bij aan onze ambitie om het referentie- en expertisecentrum te worden op het gebied van "people & innovation" voor het Brussels Gewest.

Met het menselijke aspect centraal binnen al onze processen en een sterke focus op innovatie heeft Talent.brussels zich op korte termijn ontwikkeld tot een dynamische en competente gewestelijke overheidsdienst. talent.brussels heeft als voornaamste opdrachten om:
 • Nieuw talent te vinden voor haar klanten via statutaire selectieprocedures.
 • Topmanagers van het Gewest aan te werven en te evalueren.
 • Het Brussels Gewest als topwerkgever neer te zetten door middel van employer branding.
 • Innoverende transversale projecten rond de loopbaan van medewerkers te ontwikkelen en implementeren.
 • Een strategische visie te ontwikkelen op het gebied van HR (diversiteit, NWOW, begeleiding van managers,…).
 • Het openbaar ambt dynamischer te maken via innoverende HR-projecten om onze klanten voor te bereiden en te helpen om zich op een menselijke en innovatieve manier te blijven ontwikkelen.
 • Juridische ondersteuning te bieden bij het uitwerken en interpreteren van het statuut van de personeelsleden
   

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je neemt een flexibele houding aan tegenover veranderende omstandigheden en situaties en past je, indien nodig, hieraan aan.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie adviseren (en je motivatie) wegen harder door in de eindscore.
Technische competenties
 • Je drukt je mondeling uit op een duidelijke en gbegrijpelijke manier.
Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving met betrekking tot de contractuele personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving met betrekking tot de statutuaire personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Gezien de tweetalige werkomgeving, is een goede kennis Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. 
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen) 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101).

Loon
Minimum aanvangswedde: 40.468,71 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Je kan relevante anciënniteit meenemen.
Zo is het bruto jaarloon met bijvoorbeeld 3 jaar anciënniteit €43.915,53.
Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (600€, 2400€ of 3200€ bruto per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van je behaalde taalcertificaat Frans bij Selor).

Voordelen
Alle wegen leiden naar Talent!

gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer (Op wandelafstand van Brussel-Noord en Brussel-Centraal + metrostation De Brouckère op 200m van ons kantoor).
 • 35 verlofdagen per jaar (Na 5 jaar ervaring binnen de publieke sector 36 dagen en na 10 jaar zelfs 37 dagen).
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Maaltijdcheques van €8/gepresteerde dag.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Eindejaarspremie.
 • Ruim opleidingsaanbod en uitgebreide loopbaanmogelijkheden binnen het Brusselse Gewest.
 • 100% terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Abonnement MIVB.
 • Mogelijkheid tot een Villo!-abonnement of een fietsvergoeding (24 cent/km).
 • Splinternieuw Workcafé in onze kantoren: gezellige ontmoetingszaal om samen te werken of te brainstormen in een gezellige informele omgeving of om een babbeltje te doen in een rustige zithoek
 • Mogelijkheid tot maximum 3 dagen telewerk per week.
 • Maandelijkse telewerkpremie van €20 netto.
 • Bij start ontvang je een thuiswerkpakket: o.a. laptop, smartphone + abonnement, extern beeldscherm, toetsenbord, computermuis, headset, laptoprugzak,…
 • Een 38-urenrooster met flexibele werktijden (met enkel verplichte aanwezigheid tussen 9u-11u45 en 14u-16u)
   

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode voor toegang tot het statutair ambt van één jaar met succes hebt vervuld.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

Selectiestappen 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/- 1u30) 
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 
 • beslissen
 • informatie integreren
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond 13 tot 15 december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u40min) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je twee vragenlijsten die worden gebruikt ter ondersteuning van het interview en voldoende tijd om die in te vullen (online, vanop afstand). De vragenlijsten worden gebruikt ter ondersteuning van je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt.


Deze proef zal plaatsvinden rond de periode van 19 tot 23 december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (te specifiëren door consultant: Stap @ - interview - pc - schriftelijk proef, …). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte (in te vullen door de consultant) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum @ geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 30 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Lendert Putteman
Tel.: 0490 47 83 69
E-mail: lputteman@talent.brussels 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures