Ben je gebeten door wetenschap en meer in het bijzonder door chemie en/of voeding?

Heb je oog voor detail en hecht je veel belang aan kwaliteit?

Wil je jouw deskundigheid inzetten om bij te dragen tot het ondersteunen van tal van Brusselse partners bij het op de markt brengen van een verscheidenheid aan voedingsmiddelen (gaande van grondstoffen en intermediaire producten tot kant-en-klaarmaaltijden).


Brucefo heeft je nodig!

Je ondersteunt:
 • Je adviseert en begeleidt klanten (Brusselse KMO’s actief in de voedingssector) bij het op de markt
  brengen van voedingsmiddelen. Je maakt de klanten wegwijs in de wetgeving en in de te ondernemen
  stappen. Je helpt klanten de chemische kwaliteit van hun producten te verbeteren, je ondersteunt de
  klanten in het uitwerken van een autocontroleplan in het kader van HACCP. Je kan hierbij een beroep doen op de ondersteuning van collega’s van andere teams en binnen jouw
  eigen team.
Je coördineert:
 • Je coördineert de activiteiten van jouw eenheid samen met die van de andere eenheden, in samenspraak
  met jouw collega teamcoördinatoren.
 • Je stuurt een team aan, maakt de planning van jouw team(s) op in functie van de prioriteiten, verdeelt het werk, volgt het werk op,…
 • Je voert functie- en evaluatiegesprekken met jouw teamleden en je onderzoekt met hen de
  mogelijkheden voor interne en externe opleidingen. Je motiveert jouw collega’s en stuurt bij waar nodig.
 • Je zorgt ervoor dat analyses op tijd worden uitgevoerd.
 • Je voert samen met jouw collega’s de (routine)analyses uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interpretatie en kwaliteit van de resultaten. Je valideert de resultaten in
  samenwerking met de laboverantwoordelijke.

Je bewaakt de kwaliteit en de wetenschappelijke vooruitgang:
 • Bij specifieke analyseaanvragen (buiten de routine) zoek je naar aangepaste analysemethodes in de
  wetenschappelijke literatuur en je werkt mee aan het op punt stellen van nieuwe analysemethoden en
  ondersteunt jouw collega’s hierin.
 • Je bereidt nieuwe accreditaties voor. Je stuurt hierin jouw team aan, je bereidt in samenwerking met de
  kwaliteitsverantwoordelijke een validatiedossier voor.
 • Je volgt samen met jouw collega’s de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op.
 • Je hebt oog voor kwaliteit en past het kwaliteitssysteem toe in alle aspecten van jouw werk. Je neemt deel aan interne audits en samen met de collega’s tracht je de kwaliteit van werking van het labo te bewaken en steeds te verbeteren.

Het bovenstaande takenpakket is niet limitatief. Het is een veelzijdig takenpakket, waarbij transversaal samenwerken over diensten heen een must is.

Meer info over de jobinhoud?
Jurgen Denys - Directeur
Contactpersoon BRUCEFO
E-mail: jdenys@gob.brussels
 
Er is 1 plaats bij het team Chemische Analyse, van het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO (Industrielaan 200, 1070 Anderlecht) .

Je komt terecht in het team Chemische Analyse waar je een team zal aansturen van 6 - 7 analisten. Het team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van (routine) analyses:
 
 • Asgehalte, eiwitgehalte, vetgehalte, vochtgehalte;
 • Gehalte voedingsvezels;
 • Gehalte suikers na inversie;
 • Collageengehalte;
 • Courante analyses op wijnen en andere alcoholische dranken;
 • Courante analyses op koffies;
 • Allergeenanalyses;
 • Verschillende instrumentele analyses (HPLC-, GC- en AAS-analyses)

 •  
BRUCEFO is hét Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise. Het centrum maakt deel uit van het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en beschikt over ruime state of the art laboratoria met recente apparatuur om optimaal ten dienste te staan van tal van partners. 
Het biedt ondersteuning aan bedrijven die werkzaam zijn in de voedingsmiddelensector door de kwaliteit van de voedingsmiddelen en consumptiegoederen die ze produceren te controleren en door ze technische bijstand te verlenen. Op die manier dragen de activiteiten van dit laboratorium bij tot een betere kwaliteit van de producten en de ontwikkeling van nieuwe projecten.

De hoofdopdracht van het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO bestaat in het bieden van ondersteuning aan bedrijven uit de voedingsmiddelensector door:
 
 • Microbiologische en chemische kwaliteitscontroles uit te voeren op de voedings-en consumptiemiddelen die ze produceren.
 • Technische bijstand en advies te verlenen voor de productie van kwalitatief hoogstaande producten, die voldoen aan de wettelijke normen.

Het labo van BRUCEFO bevindt zich op de Industrielaan in Anderlecht. Dit betekent dat het minder centraal ligt en je bereid moet zijn om deze verplaatsing te maken.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 • Kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen en van gangbare instrumentele analysetechnieken
 • Kennis van ISO 17025
Een goede motivatie is eveneens belangrijk (X2).

Opgelet! De competentie in het vet en de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
 • Kennis van Frans aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt.
 • Ervaring in een laboratorium.
 • Ervaring met het aansturen van een team (in een laboratorium context).
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie
 • Burgerlijk ingenieur: chemie, biochemie, materiaalkunde, biomedische wetenschappen
 • Industrieel ingenieur: chemie, biochemie
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker 
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal A101.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 40.468,71  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Je kan relevante anciënniteit meenemen.
Zo is het bruto jaarloon met bijvoorbeeld 3 jaar anciënniteit: 43.915,53 EUR (reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 


Voordelen


We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.
 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Evenementen allerhande.

   
En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:
 • Het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald.
 • Gratis MIVB-abonnement.
 • Fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km.
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro.
 • Als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar.
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.
   

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.
 

Functiespecifieke screeningStap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u30) bij talent.brussels


Via een geïnformatiseerde of schriftelijke test worden volgende competenties gemeten:
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - casus + interview (+/- 1u30) bij BRUCEFO


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Tijdens het interview krijg je een gevalstudie.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten 
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 3 - functiespecifieke screening: casus + interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie van stap 3 - specifieke screening - casus + interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 27/01/2022.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier ’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels
Lies Vogeler - Selectiemedewerker
E-mail: lvogeler@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens talent.brussels
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Website: www.talent.brussels.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures