In deze functie bent u verantwoordelijk voor het administratief beheer van vastgoeddossiers, voor het verzamelen en onderzoeken van gegevens en voor het up-to-date houden van databases. In die hoedanigheid bent u de contactpersoon voor het beheer van vastgoeddossiers.

Met andere woorden:
 • U beheert verschillende soorten contracten en dossiers:
  • overname- en huurcontracten
  • administratieve contracten (zoals tijdelijke en precaire bezettingsovereenkomsten, vergunningen voor evenementen, overheidsopdrachten voor diensten - inventaris van de inrichting, PEB - enz.)
  • dossiers van aankoop, verkoop, concessie, erfpacht en onteigening
 
 • U voert vergelijkend onderzoek uit op de Belgische vastgoedmarkt om diverse aanvragen te verwerken met betrekking tot:
  • de huur van gebouwen die eigendom zijn van de Regie der Gebouwen
  • evenementen die worden georganiseerd in gebouwen die eigendom zijn van de Regie der Gebouwen
  • marktprijsmededelingen
 
 • U bereidt de dossiers voor en behandelt deze aanvragen met behulp van de door de dienst vastgestelde instrumenten: referentiekader voor prijsbepaling (volgens het type gebouw en de bezettingsduur), handleiding van goede praktijken, Planon (database voor vastgoedbeheer van de Regie der Gebouwen)enz. Vervolgens stelt u deze informatie ter beschikking van de andere teamleden.
 
 • U verzamelt kwantitatieve gegevens (uit interne databases maar ook uit marktgegevens) en kwalitatieve gegevens over de vastgoedportefeuille van de organisatie, de behoeften van klanten en de vastgoedmarkt in de breedste zin van het woord (bouw, renovatie, verhuur, aankoop, verkoop, duurzame ontwikkeling, energiebesparing, financieringstechnieken, enz.)
 
 • U bouwt nuttige databases op en onderhoudt deze, zodat u op de hoogte bent van de stand en de evolutie van de portefeuille van de Regie der Gebouwen en van de vastgoedmarkt.

Lees zeker onze 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken!

En volg ons op Facebook, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.

Meer info over de jobinhoud?

Erwin Vos - Diensthoofd Vlaanderen Regio Oost (Hasselt en Leuven)
Contacpersoon Regie der Gebouwen
E-mail: Erwin.Vos@regiedergebouwen.be

Eef Tutelaers - Diensthoofd Vlaanderen Regio Noord (Antwerpen)
Contactpersoon Regie der Gebouwen
E-mail: Eef.tutelaers@buildingsagency.be

Karel Wydooghe - Vertantwoordelijke Immo Vlaanderen Regio West (Gent en Brugge)
Contactpersoon Regie der Gebouwen
E-mail: Karel.wydooghe@buildingsagency.be

Steven Jacobs - Vertantwoordelijke Immo Brussel
Contactpersoon Regie der Gebouwen
E-mail: Steven.jacobs@buildingsagency.be
Er is 1 plaats bij Vlaanderen Regio Oost (Philipssite 3A bus 5, 3001 Leuven of Universiteitslaan 1b, 3500 Hasselt), 1 plaats bij Vlaanderen Regio West (Ketelvest 26/301, 9000 Gent), 1 plaats bij Vlaanderen Regio Noord  (Italiëlei 4b Bus 15, 2000 Antwerpen) en 1 plaats bij immo Brussel (Guldenvlieslaan 87, 1060 Brussel) van de Regie der Gebouwen.

Werken in Leuven/Hasselt ?

De dienst immo binnen de dienst Vlaanderen Regio Oost (verantwoordelijk voor Vlaams-Brabant en Limburg) is een kleine dienst die bestaat uit een leidinggevende en drie medewerkers. Elke medewerker draagt de verantwoordelijkheid over een specifieke regio en bouwt bovendien een eigen specialisatie op.

Elke medewerker beheert de zijn of haar toegewezen dossiers zelfstandig maar kan terugvallen op een netwerk van collega’s bij de uitwerking van dossiers. 

Werken in Gent ?

De dienst immo binnen de dienst Vlaanderen Regio West (verantwoordelijk voor Oost- en West-Vlaanderen) is een kleine dienst die bestaat uit een leidinggevende en vier medewerkers. Elke medewerker draagt de verantwoordelijkheid over een specifieke regio en heeft bovendien zijn eigen specialisatie. Elke medewerker beheert de zijn of haar toegewezen dossiers zelfstandig maar kan terugvallen op een netwerk van collega’s bij de uitwerking van dossiers. 

Werken in Antwerpen ?

De dienst immo binnen de dienst Vlaanderen Regio Antwerpen (verantwoordelijk voor de provincie Antwerpen) is een kleine dienst die bestaat uit een leidinggevende en drie medewerkers. Elke medewerker draagt de verantwoordelijkheid over een specifieke regio en bouwt bovendien een eigen specialisatie op.
Elke medewerker beheert de zijn of haar toegewezen dossiers zelfstandig maar kan terugvallen op een netwerk van collega’s bij de uitwerking van dossiers. 

Werken in Brussel ?

Als teamlid binnen immo Brussel neem je de rol van dossierbeheerder-projectleider op. Je krijgt - mits de nodige omkadering – taken en projecten toegewezen die aansluiten bij je ervaring en kennis. Wij stimuleren onze teamleden ook om zich continu bij te scholen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en om mee te zijn met de recente wet- en regelgeving.
Naast goed zelfstandig kunnen werken, is het ook van belang dat je een netwerk uitbouwt en klantgericht bent. Dit houdt in dat je nauw samenwerkt met de andere collega’s van de Regie der Gebouwen, onze klanten (de federale overheidsdiensten) en andere betrokken partners. Bij immo Brussel kom je terecht in een proactief en innovatief team dat samen met onze partners uitdagingen aanpakt en op zoek gaat naar gepaste oplossingen.

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties
 
 • U hebt een goede kennis van de vastgoedmarkt in Gewest Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de theoretische concepten van vastgoedbeheer.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Niet vereist, wel een troef
 
 • Voor de functie in Brussel is de kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (08/08/2021):


Optie 1 zonder ervaring (laatstejaarstudenten):
 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een richting landmeten of vastgoed.
Optie 2 met ervaring:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.


  Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
  Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (08/08/2021): 

Voor optie 2 moet u ten minste 1 jaar ervaring hebben binnen het domein van vastgoed, waarbij u minstens 2 van de volgende taken hebt uitgevoerd:

- Vergelijkend onderzoek uitvoeren op de Belgische vastgoedmarkt;

- Het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over een vastgoedportefeuille ;

- Rol opnemen van contactpersoon door vragen van tussenpersonen over vastgoeddossiers te beantwoorden;

- Immo dossiers (inhuringen, verhuringen, kopen en verkopen) hebben beheerd.

- Immo dossiers (onteigeningen, concessies, erfpacht) hebben beheerd.


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. 

Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient te voldoen aan: 
 • tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen. maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau B) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum (08/08/2021) en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Expert immo (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde:  29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen relevante professionele ervaring wordt gevaloriseerd. Maak een schatting van uw loon in de salarissimulator.


Voordelen
 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Een voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoed.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum (08/08/2021). 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum (08/08/2021). 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - PC proef (1u) 

Deze proef gaat door in de kantoren van de Regie der Gebouwen (Guldenvlieslaan 87, 1060 Brussel).


Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: problemen oplossen en informatie analyseren.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 hoogst gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind augustus 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2: Specifieke screening - interview (1u voorbereidingstijd)

Deze proef gaat door in de kantoren van de Regie der Gebouwen (Guldenvlieslaan 87, 1060 Brussel) onder voorbehoud.


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de job vereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond eind september 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 08/08/2021

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Myriam Abdel Basset-A1 Talent Acquisition
Tel.: 02 541 71 58
E-mail: myriam.abdelbasset@buildingsagency.be   
Guldenvlieslaan 87, 1060 Brussel

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures