Neem je graag het voortouw in projecten en heb je een sterk analytisch inzicht? Ben je bovendien iemand die end-to-end en procesmatig kan denken en vanuit een dienstverlenende en klantgerichte houding werkt? Dan ben jij de collega die wij zoeken om als IT Project manager de interne IT dienst te komen versterken.

Als IT projectmanager sta je in voor de ontwikkeling en de uitbouw van IT dienstverlening en IT projecten die verband houden met IT beleid, procesoptimalisatie, transparante beleidslijnen en kwaliteitszorg. Je draagt ertoe bij dat FOD BOSA en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereiken.

Je taken en verantwoordelijkheden: 
 • Je staat in voor de initiatie van het project en de planning van het budget en van de middelen.
 • Je stuurt dagelijkse het projectteam aan en bewaakt de vorderingen en risico’s binnen het project.
 • Je zorgt voor de dagelijkse aansturing en opvolging van de, bij het project betrokken, externe partijen en partners.
 • Je rapporteert over die vordering en risico’s.
 • Je levert de afgesproken resultaten op als product of operationele dienst en zorgt voor de afsluiting van het project.
Meer concreet voor DG Interne ondersteunende diensten betekent dit dat je als projectmanager het voortouw neemt:
 • In de uitbouw van een IT architectuur voor de FOD BOSA met een sterke focus op de implementatie van transversale bouwstenen en hun interactie met de verschillende business applicaties; zowel functioneel als technisch, voor de ganse organisatie.
 • In realisaties op vlak van de burotica-omgeving, communicatie- en productiviteitsoplossingen.
 • Bij optimalisatietrajecten op het vlak van infrastructuur (on premise, cloud en/of hybride) en connectiviteit.
 • In functionele ontwikkelingen, op basis van commercial-off-the-shelf of custom-made applicaties, ter ondersteuning en optimalisering van de interne businessprocessen.
 • Bij de opzet en implementatie van IT-tools in het kader van de verdere uitbouw van de (operationele) beveiliging, monitoring, application testing,… 
Heb je een sterke interesse in het opzetten, uitrollen en opvolgen van dit soort IT projecten? Laat dan zeker van je horen.


Meer info over de jobinhoud?
Isabelle Arickx - Teamlead IT Office
Contactpersoon FOD Bosa
Tel.: 02/740.76.31
E-mail:isabelle.arickx@bosa.fgov.be
Er is 1 openstaande vacature op de interne IT dienst bij het Directoraat - Generaal Interne Ondersteunende Dienst (DG IOD) FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA), (Simon Bolivarlaan 30, Brussel).

De IT dienst van FOD BOSA ontwikkelt het informatiseringsbeleid van BOSA en voert het uit, in samenwerking met de andere DG's, de G-Cloud en dienstenleveranciers. De dienst is verantwoordelijk voor het technische beheer van de interne bedrijfsapplicaties, de onderliggende systemen en de eindgebruikersomgeving. IOD IT bewaakt daarbij de technische consistentie vanaf de implementatie tot aan de operationalisering.

De IT dienst bestaat uit verschillende teams die vooral instaan voor IT-ondersteuning op de werkplek en voor de IT-infrastructuur. Eén van die diensten is het IT Office dat instaat voor de omkadering en opvolging van alle activiteiten binnen de andere teams: ES (ERP platformen), AS (specifieke ontwikkelingen) en IOS (infrastructuur en service desk). Dit team is ook verantwoordelijk voor alle aspecten op het vlak van training & technische documentatie.

Het Directoraat-Generaal Interne Ondersteunende Dienst (DG IOD) begeleidt het management en de medewerkers van de FOD BOSA bij een hele reeks ondersteunende activiteiten op het vlak van IT, HR, financiën, logistiek, facility en communicatie.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) staat de regering bij en ondersteunt de andere federale overheidsdiensten in verschillende domeinen: ICT, rekrutering, vorming, personeelsadministratie en verloning, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. De organisatie wordt via directoraten-generaal en een interne ondersteunende dienst zo ingericht dat deze opdrachten op een consistente en gecoördineerde wijze kunnen worden uitgeoefend.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties
 
 • Je beschikt over een goede kennis van ICT Projectmanagement (Prince2 of PMI).
 • Je beschikt over basisprincipes Agile en User Centric Way of Working en het beheer van ITIL.
 • Je hebt goede kennis van technische concepten binnen het domein ICT. (beveiliging van vertrouwlijke informaite, innoverende IT technieken, ontwikkeling van IT systemen, technische IT infrastructuur)

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien deze competenties niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.Niet vereist, wel een troef
 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving te werken.
 • Je beschikt over een goed inzicht in de werking en de structuur van de federale overheid en het beheer van relaties in een publieke context.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Alle diploma’s van niveau A + minimum 1 jaar relevante professionele ervaring (zie punt 2)
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Optie 2: Alle diploma’s van niveau B + minimum 2 jaar relevate professionele ervaring (zie punt 2)
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School.
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Optie 1: Alle diploma’s van niveau A (zie punt 1) + minimum1 jaar relevante professionele ervaring

Een relevante professionele ervaring als IT- projectmanager van minstens 1 jaar in tenminste één van de onderstaande taken:
 • leiden van een IT implementatieproject,
 • leiden van een IT verbeteringsproject, bv. upgrade,
 • leiden van een IT migratieproject.

Optie 2: Alle diploma’s van niveau B (zie punt 1) + minimum 2 jaar relevate professionele ervaring 

Een relevante professionele ervaring als IT - projectmanager van minstens 2 jaar in tenminste één van de onderstaande taken:
 • leiden van een IT implementatieproject,
 • leiden van een IT verbeteringsproject, bv. upgrade,
 • leiden van een IT migratieproject.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau A2. Je moet voldoen aan:
 
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring (zie punt 2 - optie 1).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van niveau A2. Je moet voldoen aan:
 • minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
Je dient aan de vereiste werkervaring te voldoen (zie punt 2 - optie 1).


5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A2. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring (zie punt 2 - optie 1).

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • Glijdende werkuren in een 40-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 dagen recup.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Beschikken over een gsm en laptop met tussenkomt in de gsm-kosten.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (ons gebouw bevindt zich op minder dan 5 minuten wandelen van het station Brussel-Noord).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt.
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezin.
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Diverse sociale voordelen.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21301?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 75 min.)
Indien er 6 kandidaten of minder voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden gaat de PC proef op dezelfde dag door als de interviews. Indien er meer dan 6 kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden gaat de PC proef op een aparte dag door. De PC proef zal plaatsvinden rond begin/midden februari 2022 (onder voorbehoud).

Via een geïnformatiseerde test (situationele beoordelingstest) worden volgende competenties gemeten: adviseren, beslissen en informatie integreren.
Je dient voor deze PC proef geen minimum score te behalen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 hoogst gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Stap 4: Specifieke screening - interview met case (+/- 1u30 + voorbereidingstijd)
Indien er 6 kandidaten of minder voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden gaat het interview met case op dezelfde dag door als de PC proef, rond begin/midden februari 2022 (onder voorbehoud). Indien er meer dan 6 kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden gaat het interview met case op een aparte dag door, rond eind februari/begin maart 2022 (onder voorbehoud).

Het interview met case evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.


Om geslaagd te zijn dien je de vermelding “geschikt” te behalen. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Bosa die de finale beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 20/01/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Marysia Verduyckt - Consultant HRM
Tel.: 32 (0)2 740 81 90
E-mail:marysia.verduyckt@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures