We zijn op zoek naar 2 ingenieurs Elektriciteit 1 voor onze operationele dienst in Gent en 1 voor onze operationele dienst in Leuven of Hasselt (af te spreken). Daarnaast zijn we op zoek naar 1 ingenieur Elektromechanica voor het CTI in Brussel.

Als ingenieur Elektriciteit bij de operationele diensten heb je volgend takenpakket:
 • Je zorgt voor het onderhoud of de evolutie van de elektrische installaties.
 • Je zorgt voor de opmaak van onderhoudscontracten van de onderaannemers en volgt deze ook op.
  • Je volgt de werven op (in samenwerking met het studiebureau).
  • Je zorgt ervoor dat het uitgevoerde onderhoud wordt nagekeken.
 • Je volgt de vragen van de klant op en zorgt voor gepaste interventies met betrekking tot de elektrische-installaties.
  • Je ontvangt aanvragen van de klanten en verfijnt indien nodig.
  • Je maakt een stand van zaken op en organiseert een interventie bij de klant.
  • Je formuleert advies preventief of op aanvraag.
 • Je maakt zelf elektriciteitstudies op voor verbouwingen, uitbreidingen of vernieuwingen van installaties
  • Je zorgt voor de opmaak van alle opdrachtdocumenten (plannen, bestek, meetstaat, raming)
  • Je evalueert de technische kant van de offertes.
  • Je geeft adviezen of aanbevelingen wat betreft de werken.
  • Je ziet toe op de technische aspecten en de veiligheidsaspecten van de installaties.
  • Je volgt de uitvoering van de werken en neemt deel aan de werfvergaderingen.
 • Je doet de aanvragen voor de nodige vergunningen.
 • Je ziet opportuniteiten voor het implementeren van energie-efficiënte oplossingen en werkt deze uit.
 • Je zorgt ervoor dat de bouwkundige plannen worden aangepast in functie van de wijzigingen.
 • Je volgt de elektriciteitstudie op van een extern studiebureau in het kader van grote projecten:
  • Je controleert de studie
  • Je volgt de werf mee op met het studiebureau
  • Je volgt het studiecontract op
Als ingenieur Elektromechanica bij het CTI heb je volgend takenpakket:
 • Je superviseert en organiseert het beheer van de hijsinstallaties en van elektromechanische installaties in gebouwen voor de regio's Vlaanderen en Brussel.
  • Onderhoudscontracten opstellen en opvolgen van onderhoud.
  • Opvolgen van herstellingen.
  • Opvolgen van contacten met klanten.
  • Organiseren van besprekingen met klanten en aannemers om problemen op te lossen.
 • Je stelt plannen op en voert studies uit betreffende belangrijke en complexe projecten beperkt tot een welbepaald domein : technische uitrusting in gebouwen – hijstoestellen
  • je begeleidt gespecialiseerde tekenaars die de aanbestedingsplannen opstellen voor de bestudeerde installaties.
  • je stelt bestekken op met als doel de aanbesteding van de werken, dit omvat de technische specificaties, de opmetingsstaten, de kostenramingen.
  • Je werkt samen met studiebureaus om deze studies, plannen en bestekken op te maken.
 • Na de aanbesteding kijk je de technische aanbestedingsdocumenten na en controleer je de gelijkvormigheid van de voorgestelde uitrustingen met de specificaties van het bestek.
 • Bij de uitvoering van de werken:
  • je superviseert de uitvoering van de werken op de werf en neemt deel aan de werfvergaderingen.
  • Je kijkt de voorstellen van de verrekeningen van de aannemer na.
  • Je kijkt de berekeningsvoorstellen van de aannemer na.
  • Je organiseert werfvergaderingen om technische problemen te bespreken en op te lossen.
 • Je blijft op de hoogte van de evolutie van de normen en wetgeving op het gebied van hijstoestellen en elektromechanische installaties.
 • Je staat in voor de facility opvolging: opvolging van storingen, kredietaanvragen en herstellingen van elektromechanische installaties gelegen in de regio’s Limburg (VRO) en Brussel (Museum en Kazernes)
   
Meer weten over werken als ingenieur Elektriciteit in Gent?
Joachim Meskens - Diensthoofd Vlaanderen Regio West - Regie der Gebouwen 
E-mail: joachim.meskens@buildingsagency.be

Meer weten over werken als ingenieur Elektriciteit in Leuven of Hasselt?
Hans Tielemans - Attaché industrieel ingenieur A2 - Regie der Gebouwen 
E-mail: Hans.Tielemans@buildingsagency.be

Meer weten over werken als ingenieur Elektromechanica bij het CTI?
Johan Van de Velde - Attaché industrieel ingenieur A2 - Regie der Gebouwen 
Tel.: 0473 34 24 18 
E-mail: Johan.VanDeVelde@buildingsagency.be

Lees zeker onze 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken! 

En volg ons op Facebook, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.
Er is 1 plaats bij de dienst Vlaanderen Regio West (Ketelvest 26/301, 9000 Gent), er is 1 plaats bij Vlaanderen Regio Oost (Philipssite 3A b5 - 3001 Heverlee of Universiteitslaan 1b - 3500 Hasselt) (Guldenvlieslaan 87, 1060 Brussel), en er is 1 plaats bij het CTI in Brussel (Gulden vlieslaan 87, 1060 Brussel), van de Regie der Gebouwen.

De dienst Vlaanderen Regio West beheert de gebouwen van de Federale Overheid in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Naast de gewone onderhoudswerken staan voor de komende jaren projecten op stapel zoals de capaciteitsuitbreiding van het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede, de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde en de herontwikkeling van de site van de Federale Politie in Gent.

De dienst Vlaanderen Regio Oost beheert met een dynamisch team van collega’s een verscheiden portefeuille in Vlaams-Brabant en Limburg, waaronder kantoorgebouwen, gerechtsgebouwen, gevangenissen, asielcentra, politiekantoren, infrastructuurprojecten, musea, enz.
Voor deze gebouwen voeren wij vanuit een moderne en flexibele werkomgeving een interessante variatie aan kleine, middelgrote en grote opdrachten en projecten uit, waarbij zowel nieuwbouwprojecten als renovatie- en restauratiedossiers gerealiseerd worden.

Het CTI - dienst elektromechanica houdt zich bezig met het plaatsen van nieuwe elektromechanische installaties in gebouwen, in hoofdzaak liften maar ook hefplatformen, gevelreinigingsinstallaties, toegangspoorten, speciale hefwerktuigen… Ook het beheer en het onderhoud van deze installaties behoort tot het werkgebied van de dienst.
De dienst bestaat uit ongeveer 15 personen, hoofdzakelijk ingenieurs, technische experten en technisch assistenten. De kandidaat zal deel uitmaken van een team van 3 personen onder de leiding van het diensthoofd.

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

De Regie der Gebouwen is ook belast met de uitvoering van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) zoals opgelegd door Europa. Concreet gaat het om de uitvoering van de volgende 5 grote acties: vermindering van de oppervlakte, herverlichting van gebouwen, installatie van fotovoltaïsche panelen, vervanging van oude gevangenissen en renovatie van oppervlakken.
In dit verband wordt elke werknemer van de Regie der Gebouwen aangemoedigd de nodige acties te ondernemen om de energie- en milieuvoetafdruk van de gebouwen die zij beheert, te verkleinen. Voor meer informatie: Milieubeleid | Regie der Gebouwen.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 
 • Je hebt een goede kennis van elektrische installaties
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt een elementaire kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten.
 • Je hebt goede kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook, ...).
 • Je hebt een elementaire kennis van Autocad.
 • In het bezit van een rijbewijs B
 • Voor tewerkstelling in Brussel heb je een basiskennis Frans nodig, of ben je bereid dit aan te leren.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein elektriciteit, elektromechanica, of elektronica.

OF

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie in het domein elektriciteit, elektromechanica, of elektronica.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste
  diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met
  duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 47815,89 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

De Salarissimulator berekenent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie aan, en kan je een beeld geven van de evolutie van je loon (kies hiervoor “je bent al in dienst bij de federale overheid”)


Voordelen 
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee je bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van de federale vastgoedportefeuille.
 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (max. 3 dagen/week).
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (voor tewerkstelling in Brussel).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Bedrijfsrestaurant in de hoofdzetel met democratische prijzen.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: Screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screeningStap 2: Specifieke screening - interview met gevalstudie en PC-test (+/- 1u + 1,5u voorbereidingstijd) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. Je legt ook een PC-test af die de competentie informatie integreren evalueert. Hiervoor zijn geen slaagcriteria, het resultaat wordt bij het totaal van het interview en de gevalstudie geteld om je totaalscore te berekenen.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind juni 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 2 - interview  met gevalstudie en pc-test). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 6/6/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Natasja Lammens - Talent Acquisition Regie der Gebouwen
Guldenvlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
GSM: 0470 21 66 45
E-mail: natasja.lammens@buildingsagency.be

Hoe de Regie der Gebouwen bereiken?
wegbeschrijving

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures