De Regie der Gebouwen beheert een brede waaier aan projecten verdeeld over heel België. Voor onze operationele diensten van Brussel en Vlaanderen (in Antwerpen, in Brugge of Gent, in Leuven of Hasselt) zijn we op zoek naar architecten die deze projecten opvolgen. Voor sommige van onze projecten is een specifieke expertise in restauratie nodig vanuit het centrum voor technologische expertise en innovatie (CTI) in Brussel. Ook voor deze dienst zijn we op zoek naar een architect, met een achtergrond in of interesse voor restauratie.

Als architect bij de operationele diensten werk je mee aan het ontwerp en de realisatie van bouwprojecten die optimaal beantwoorden aan de behoeften van de klant, van projectdefinitie tot en met definitieve oplevering:
 • Als projectverantwoordelijke sta je in voor de volledige opvolging van het project en waak je erover dat de projectdoelstellingen behaald worden. Je leidt en motiveert je projectteam en rapporteert over de voortgang en resultaten van je project.
 • Je analyseert vanuit ruimtelijk en architecturaal oogpunt de behoeften van de klant en komt zo tot een concreet en doelgericht projectplan.
 • Om het projectplan in een ontwerp te gieten treed je zelf op als ontwerper, of werk je samen met externe ontwerpers.
 • Je treedt op als coördinator tussen interne en externe partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het project (studiebureaus technieken, interne technische diensten, juridische adviseurs…).
 • Je maakt bestekken/performantiebestekken, opmetingsstaten en ramingen op van het project.
 • Je treedt op als bouwheer/architect en fungeert als aanspreekpunt en coördinator tussen de klant, de verschillende overheden (oa. voor de aanvraag van de vergunningen) en de externe bouwpartners.
 • Je bewaakt de scope, de planning en het budget van je projecten.
 • Je zorgt ervoor dat je project wordt aanbesteed en gegund in overeenstemming met de wetgeving op overheidsopdrachten.
 • Tijdens de uitvoering van de werken leid je als projectleider de werfvergaderingen.  Je controleert de uitvoering op het vlak van techniek, planning en budget. Je wordt hierin bijgestaan door een technisch deskundige.
 • Daarnaast sta je in voor het administratief en financieel beheer van het volledige project.
 • Jouw enthousiasme en expertise zorgen ervoor dat het project tot een goed einde wordt gebracht. Je begeleidt de oplevering en draagt je project over tot tevredenheid van de klant.
Ontdek hier onze bouwprojecten

Als architect bij het CTI Restauratie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van restauratieprojecten verdeeld over Vlaanderen en Brussel. Dit houdt meer concreet in:
 • Je organiseert en coördineert architectuurhistorisch onderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar de materiaaltechnologie.
 • Je verricht studies over restauratieprojecten om een verantwoord restauratieconcept van historische en technische aard op te stellen.
 • Je bent ook verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van de administratieve verrichtingen van de aanbestedingsdossiers.
 • Je begeleidt en adviseert de externe bureaus die belast zijn met de restauratieprojecten.
 • Je stelt de contracten van de architecten op en presenteert de restauratieprojecten aan de Administratie Erfgoed en de Koninklijke Commissies voor Monumenten en Landschappen van Vlaanderen en Brussel.
 • Je neemt deel aan de opvolging van de werf, je woont de werfvergaderingen bij en je controleert de uitvoering van de werken, om zo bij te dragen voor het behoud en de bevordering van het federale erfgoed.
 • Je bewaakt de planning en het budget tijdens de uitvoering van de restauratiewerken.
 • Je schrijft artikelen of wetenschappelijke bijdragen over restauratieprojecten en werkt mee aan onderzoek van wetenschappelijke instellingen.
Lees zeker onze 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken! 

En volg ons op Facebook, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.

Meer info over werken in Antwerpen?

Kristien Van Hemelryck - Architect
Tel.: 0470 23 37 56
E-mail: Kristien.vanhemelryck@buildingsagency.be

Meer info over werken in Brugge of Gent?

Peter VAN VAERENBERGH - Attaché Ingenieur
E-mail: Peter.VanVaerenbergh@buildingsagency.be

Meer info over werken in Leuven of Hasselt?

Erwin VOS - Adviseur Architect
E-mail: Erwin.Vos@buildingsagency.be

Meer info over werken bij de operationele dienst in Brussel?

Michaël Nelissen - Diensthoofd a.i. Bouw en Renovatie
Tel.: 0470 / 21 99 25
E-mail:  michael.nelissen@buildingsagency.be

Meer info over Werken bij het CTI Restauratie?
Pierre Vandenbosch - Diensthoofd CTI Architectuur - Restauratie - Stabiliteit
E-mail: Pierre.Vandenbosch@buildingsagency.be

 
De operationele diensten van Brussel zijn de grootste van de Regie der Gebouwen en hebben dan ook de meest uitgebreide waaier aan projecten: cultureel patrimonium, Europese instellingen, wetenschappelijke laboratoria, het justitiepaleis, grote kantoorgebouwen, de koninklijke musea... Bij ons kan je aan de slag in zowel bouw- en renovatieprojecten als in onderhoudswerken.
De Brusselse kantoren zijn gemakkelijk bereikbaar en liggen in een hippe buurt vlakbij het centrum.

De dienst Vlaanderen Regio Noord bestaat uit een 50-tal personeelsleden. Zij houden zich bezig met het beheer van gebouwen, de studies en opvolging van de werken betreffende de gebouwen van de Federale overheid binnen de provincie Antwerpen. De dienst heeft een vestiging in Antwerpen, waar een dynamisch, gemotiveerd team aan projecten werkt als de nieuwe gevangenis van Antwerpen, de renovatie van het Oud gerechtshof of aan het onderhoud van ons gevarieerd patrimonium, gaande van beschermd erfgoed tot moderne nieuwbouw.

De dienst Vlaanderen Regio West beheert de gebouwen van de Federale Overheid in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Naast de gewone onderhoudswerken staan voor de komende jaren projecten op stapel zoals de capaciteitsuitbreiding van het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede, de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde en de herontwikkeling van de site van de Federale Politie in Gent. In Brugge opereren wij met ons team vanuit onze kantoren op de oude Gentweg, vlakbij het charmante stadscentrum. De dienst is momenteel voornamelijk op zoek naar een architect voor regio West-Vlaanderen, dus standplaats Brugge is ideaal. Gezien er af en toe wel een vergadering is in Gent, en er ook projecten in Oost-Vlaanderen kunnen zijn, is standplaats Gent bespreekbaar. 

De dienst Vlaanderen Regio Oost beheert met een dynamisch team van collega’s een verscheiden portefeuille in Vlaams-Brabant en Limburg, waaronder kantoorgebouwen, gerechtsgebouwen, gevangenissen, asielcentra, politiekantoren, infrastructuurprojecten, musea, enz.
Voor deze gebouwen voeren wij vanuit een moderne en flexibele werkomgeving een interessante variatie aan kleine, middelgrote en grote opdrachten en projecten uit, waarbij zowel nieuwbouwprojecten als renovatie- en restauratiedossiers gerealiseerd worden.

De cel restauratie maakt deel uit van het CTI Architectuur-Restauratie-Stabiliteit dat bestaat uit een  team van  een 10-tal gemotiveerde medewerkers. Zij staat in voor het ontwikkelen van know-how in restauratie- en conserveringstechnieken, het geven van een nieuwe bestemming aan historische sites en gebouwen en het behouden van het architecturaal patrimonium voor de volgende generatie. Gezien het grote aandeel in cultuur historisch erfgoed dat de Regie der Gebouwen beheert, is haar rol niet te onderschatten. Momenteel staan volgende projecten in de pipeline:
 • Het Gerechtshof van Mechelen
 • De Strafinrichting van Merksplas
 • Het Gerechtsgebouw van Oudenaarde
 • De brug Keizerinnendreef te Tervuren
 • Het kasteel van Turnhout
De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft duidelijke instructies, je volgt de resultaten van medewerkers op en stuurt deze bij en je zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt.

Technische competenties
 
 • Je hebt een goede kennis van de bouwbeginselen.
Redeneervaardigheden
 
 • Deductief redeneervermogen

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
De competentie 'Objectieven behalen' weegt harder door in de eindscore (X2).Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een elementaire kennis van de wet op de overheidsopdrachten.
 • Je hebt een elementaire kennis van de wetgeving inzake vergunningen en reglementering.
 • Je hebt een eerste ervaring in het werken van BIM (Building Information Modeling), Revit en MS Project.
 • Je beschikt over een goede kennis van Autocad.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B om je te verplaatsen naar de werven.
 • Voor de functie bij het CTI Restauratie verwachten we een achtergrond in of een specifieke interesse voor restauratie.
 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect/master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect/master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van architect (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar . Om via federale mobiliteit te kunnen overkomen op basis van slagen op deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A1. Je dient te voldoen aan: 
 • tot de klasse A1 behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten ook de diplomavoorwaarden invullen. 

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie, indien je ook over het gevraagde diploma beschikt.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 41232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

De Salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie, en kan je een beeld geven van de evolutie van je loon (kies hiervoor “je bent al in dienst bij de federale overheid”).

Voordelen 
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee je bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van de federale vastgoedportefeuille.
 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (max. 3 dagen/week).
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (voor tewerkstelling in Brussel).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Bedrijfsrestaurant in de hoofdzetel met democratische prijzen.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. 
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong. 
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 60u) 


Deze proef wordt enkel georganiseerd indien er teveel kandidaten aan de deelnemingsvoorwaarden (zie stap 1) voldoen om op interview uit te nodigen. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties redeneervaardigheden gemeten: deductief redeneervermogen.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 35 gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond eind augustus begin september (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.
PC-testen kunnen momenteel enkel ter plaatse worden afgenomen. Indien deze doorgaan, zal dit dus ook in fysieke aanwezigheid zijn.

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 60u + 60u voorbereidingstijd) 


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond eind augustus begin september 2022 (onder voorbehoud), indien de tussentijdse proef (stap 2) niet plaatsvindt. Indien deze proef (stap 2) wel plaats vindt eind september - begin oktober 2022. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

De interviews zullen face-to-face doorgaan in de kantoren van de Regie der Gebouwen (onder voorbehoud)

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening ( Stap 3 - interview ). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte “objectieven behalen” voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 35 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 15/8/2022.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Natasja Lammens - Talent Acquisition Regie der Gebouwen
Guldenvlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
GSM: 0470 21 66 45
E-mail: natasja.lammens@buildingsagency.be

Hoe de Regie der Gebouwen bereiken?
wegbeschrijving

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures