Context

De militaire infrastructuren kent vele deeldomeinen waaronder o.a.: de commando-infrastructuren en staven, de installaties voor de militaire vorming en training, de logistieke installaties, de logementen en de keukencomplexen, de maritieme en luchtvaartinstallaties, energie en speciale technieken, het facility management, het security management, brandveiligheid, groenbeheer, milieu en duurzame ontwikkeling, afval en sanering, geomatica en notariaat, ontplooibare tijdelijke infrastructuren, enz.

 

Wil je hierbij een verantwoordelijke rol op je nemen? Spreekt de militaire context en omgeving je aan? Lees dan nu verder…

 

Jouw rol

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alle assets en infrastructuur in je domein, gaande van de dagelijkse opvolging tot de kleine en grote investeringsprojecten.

 

Samen met je collega’s en een performant team ben je verantwoordelijk voor:

·        De bepaling van de nationale prioriteiten in je domein

·        De nationale opvolging en aansturing van het lokaal beheer in de kwartieren; Je bent het nationale aanspreekpunt.

·        De identificatie en de validatie van de behoeften in je domein;

·        Het contact met de eenheden en de diverse stafdiensten en commandostructuren;

·        De marktprospectie en de opstelling van de technische vereisten.

·        De opvolging van de evoluties op het technisch, logistiek en militair vlak;

·        Het beheer van het jaarlijks budget en de opstelling van de budgettaire vooruitzichten;

·        Je ontwikkelt en onderhoudt regelmatige contacten met de dienst verantwoordelijk voor de overheidsopdrachten, de budgettaire dienst, de operationele commando’s en de eenheden voor de behoefte uitdrukking,

·        Je onderhoudt de contacten met de vele externe aannemers, leveranciers en serviceproviders voor de voorbereiding en de opvolging van de contracten en de technische evoluties.

·        Je levert ondersteuning en technische expertise aan de eenheden en stafdiensten: projecten, verbetering van processen, coördinatie, coaching.

 

Voor de uitvoering van je taken mag je rekenen op gedetailleerde procedures en richtlijnen evenals op ervaren collega’s en je teamverantwoordelijke. Je zal regelmatig zendingen uitvoeren naar de militaire kwartieren in België. Om deze verplaatsingen te kunnen uitvoeren zal je ofwel over je eigen voertuig beschikken mits vergoeding, ofwel een voertuig van Defensie kunnen gebruiken.

 

Belangrijk: U bent bereid om in een militaire omgeving te werken en uzelf te onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek (volgens de wet van 11 december 1998 met betrekking tot classificatie en veiligheidsmachtigingen, certificaten en opinies).

Dienst

Er is 1 plaats vacant bij Material Resources Divisie CIS & Infrastructuur – Eversestraat 1 - 1140 Evere

Deze stafdienst waarvoor je solliciteert bestaat uit een 140-tal nationale verantwoordelijken en hun medewerkers, en stuurt diverse collegadiensten en lokale teams in de kwartieren aan die samen de infrastructuur van Defensie onderhouden en uitbreiden op vlak van dagelijkse noden en interventies, het domaniaal beheer en natuurbeheer, de kleine en grote bouwprojecten en alle mogelijke gelinkte expertisedomeinen.

 

Werkgever

Het Ministerie van Defensie heeft de volgende opdrachten: de verdediging van het grondgebied, deelname aan buitenlandse missies in een internationale context en steun aan de bevolking bij rampen. Het heeft een bijzondere structuur en cultuur en is met 27.000 medewerkers één van de grootste werkgevers van ons land. Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

 

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: advies geven aan de gesprekspartners en een vertrouwensrelatie et hen opbouwen op basis van hun expertise.

Technische competenties

 

 • Je hebt een goede kennis van bouw -en renovatietechnieken en kan deze goed toepassen

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Indien  je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans is een meerwaarde, aangezien je in een tweetalige omgeving werkt.
 • Kennis van het Engels is een pluspunt, gezien we ook Belgische infrastructuur in het buitenland beheren en infrastructuur van buitenlandse partners in België (NATO US bv.).
 • Je beschikt best over een rijbewijs B, aangezien je verplaatsingen tussen de verschillende kwartieren zult moeten maken.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: zonder ervaring

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect / master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect / master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie​

 

Optie 2: met ervaring (zie verder bij ervaringsvereisten)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van archtect en burgerlijk ingenieur een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat.

Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* . 

Je kan deelnemen onder voorbehoud als je

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
  • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 

Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

  • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 

Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau @@@ en je opgenomen bent in de laureatenlijst.
 • In dit geval moet je voldoen aan de vereisten op vlak van werkervaring én diploma .

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Indien diploma optie 2 (generieke master)

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van Bouw en Techniek, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken:

 • ·        Beheren van infrastructuurcontracten

  ·        Facility Management

  ·        Beheren van bouw- en/of renovatieprojecten

  ·        Beheren van technische installaties (HVAC, elektriciteit, verlichting, liften, enz)

  ·        Beheren van logistieke, industriële installaties (hefbruggen, werkbanken, magazijnen, enz)

  ·        Beheren van haveninstallaties en/of luchthaveninstallaties

  ·        Kennis van Access control en/of anti-inbraaksystemen (security)

  ·        Beheren van energie- en watercontracten

  ·        Beheren en optimaliseren van energieverbruik

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


Andere Deelnemingsvoorwaarden

 

 • Je hebt een rijbewijs B.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.


Loon

Minimum aanvangswedde: € 42.057,00 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 29 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap : Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.


 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

situationele beoordelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren en Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond half december 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u00 + 1u00 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond half december 2022 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin januari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - functiespecifieke screening - interview .Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 12 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?
Luitenant-Kolonel Rik Van Hoecke
Contactpersoon Ministerie van Defensie
E-mail: rik.vanhoecke@mil.be

Meer info over de selectieprocedure?
Kris Jacobs
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 03 441 38 18
E-mail: kris.jacobs1@mil.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures