Je beheert de werkaanvragen in verband met open contracten binnen jouw bevoegdheidsdomein - bouw. 

 • Je ontvangt en verwerkt de werkaanvragen: je analyseert deze, je verzamelt informatie en je coördineert met alle betrokkenen (klanten, firma's). 
 • Je volgt en controleert de werken die uitgevoerd werden door de bevoegde firma.
 • Je bent verantwoordelijk voor de overeenkomsten (het technische deel inbegrepen) en voor de documenten met betrekking tot het beheer van de werven.   
 • Je controleert offertes (passende technische oplossingen, prijzen, ...) en plaatst bestellingen. 
 • Je zorgt voor de opvolging van de aanvragen.
 • Je staat in voor de opvolging en toepassing van procedures en richtlijnen. 
 • Je plant en organiseert overlegmomenten met andere stakeholders in het domein infra. 

Je kan adjunct zijn van de leidend ambtenaar of je treedt voor kleine en middelgrote werven zelf op als leidend ambtenaar. Binnen het domein van "bouwkunde" adviseer je collega's en andere diensten. 

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Benieuwd naar een van onze realisaties? Lees er alles over via volgende link: voetgangersbrug Leopoldsburg

Heb je je altijd al afgevraagd hoe deze job wordt beleefd door collega's die deze job reeds uitvoeren? Wij gingen het gesprek aan! Let's meet Céline en Kris, beiden bouwkundig ingenieur binnen CC Infra. Zij vertellen jou graag hoe zij hun job beleven bij Defensie!

Wat heeft je zin gegeven om te werken bij Defensie?

Céline, Bouwkundig Ingenieur

"Werken voor een groter geheel, en binnen een context waarin je een veelheid aan taken kan opnemen.”

Kris, Ingenieur Bouwkunde

“Voor Defensie werken was voor mij een opportuniteit die ik niet kon laten liggen zodoende ik mij op professioneel vlak kon verbeteren.”


Wat zijn de grootste voordelen/favoriete aspecten aan jouw job?

Céline, Bouwkundig Ingenieur

“Een grote diversiteit aan projecten en taken, een permanent uitdagende job. Het geeft de mogelijkheid om te werken aan heel specifieke technische oplossingen voor problemen die je zelden tegenkomt in het burgerdomein. Daarnaast ook het teamwerk, het groepsgevoel en de flexbile uren.”

Kris, Ingenieur Bouwkunde

“Voor de dagen dat je kan thuiswerken valt het woonwerk verkeer weg wat toch een groot voordeel is.”


Hoe is de werksfeer?

Céline, Bouwkundig Ingenieur

"Veel samenwerking: teamwerking en ondersteuning.”

Kris, Ingenieur Bouwkunde

“De werksfeer tussen de burgers en de militairen is coherent en respectvol.”


Hoe ziet een typische werkdag eruit voor jou?

Céline, Bouwkundig Ingenieur

“Studies voor de uitvoering van veel verschillende projecten met heel andere doeleinden: bezoeken, opzoeken van documenten, metingen enz. Opvolging van de projecten en uitvoering: opvolging van de werk, coördinatie, aanpassen van het project aan de realiteit op het terrein enz. PAUZE: gezamenlijke sportsessie om te ontspannen of een opleiding voor de nieuwsgierigen. Realisatie van stabilisatiestudies: opzoeken van informatie, inspecties, analyse van de situatie, en indien nodig voorstellen van beschermingsoplossingen en een methode tot herstelling. Regelmatige technische ondersteuning naar de andere teams/uitwisseling van ervaringen/ondersteuningsaanvragen.”

Kris, Ingenieur Bouwkunde

“Elke dag ziet er anders uit. Meestal beginnen we de dag met verwerken van dagelijkse administratie en volgen van vergaderingen van projecten die in studie en in uitvoering zijn. Desgevallend moet er hier en daar iets bijgestuurd worden.”
Er zijn in totaal 2 plaatsen bij het competentiecentrum infrastructuur (CC infra) van de divisie Communication Information Systems & Infrastructuur (Div CIS & Infra), waarvan 1 plaats bij de antenne Leopoldsburg (Kamp Beverlo, 3970 Leopoldsburg) en 1 plaats bij de antenne te Brugge Kwartier LTZ V. Billet, Leopold Debruynestraat 125, 8310.

 

Het CCInfra staat als studiebureel infrastructuur van Defensie in voor:

 • het uitvoeren van studies en opvolgen van de verwezenlijking van infrastructuur projecten, evenals de administratieve taken hieraan gelinkt;
 • de technische analyses en raadgevingen m.b.t bouwprojecten, schadeclaims, renovaties en facilitaire diensten op aanvraag van de infrastructuur beheerders;
 • de technische opvolging van de andere capaciteiten gelinkt aan infrastructuur.

 

Het Ministerie van Defensie  staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt. 

 
 

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op o.b.v. jouw expertise.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van gebouwen en burgerlijke bouwkunde.
 • Je hebt een goede kennis van wetgeving met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van arbeiders.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid dit te behalen binnen het jaar na aanwerving.
 • Je beschikt over een basiskennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: specifiek diploma domein bouw of architectuur, geen ervaring vereist

Eén van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling bouw of architectuur:

 • Diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent).

 

OPTIE 2: specifiek diploma domein speciale technieken, 1 jaar ervaring vereist (zie onderstaande rubriek)

Eén van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling elektriciteit of elektromechanica:

 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur.

 

OPTIE 3: algemeen bachelordiploma, 2 jaar ervaring vereist (zie onderstaande rubriek)

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School.
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

 

OPTIE 4: diploma van het secundair onderwijs met 3 jaar ervaringsvereiste (zie onderstaande rubriek)

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (2 jaar). 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.


Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (2 jaar). 


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van bouwkunde van 1, 2 of 3 jaar afhankelijk van je diploma (zie ‘opties’ in bovenstaande rubriek) in ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Uitvoeren van studies van publieke en/of privégebouwen.
 • Uitvoeren van taken als (vervangend) meestergast of werfopzichter van middelgrote infrastructuurwerken.
 • Uitvoeren van taken voor een studiebureel infrastructuurwerken.
 • Uitvoeren van taken als adjunct/assistent projectleider in een privé studiebureel of overheidsinstelling.
 • Organisatorisch leidinggeven aan een team van arbeiders en/of onderaannemers.
 • Verantwoordelijk zijn voor de kwalitatieve oplevering van middelgrote infrastructuurwerken binnen een vooropgestelde termijn.
 • Uitvoeren van taken als leidend ambtenaar.
 • Uitvoeren van taken als assistent van een directeur der werken.
 • Uitvoeren van taken als adjunct van een gemachtigde ambtenaar.

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.


Loon

Minimum aanvangswedde: € 32.300,00 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work.
 • recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
 • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren
 • minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen)
 • verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot telewerken

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie (niveau B) dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: screening van diploma of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit (niveau B). De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring - voor kandidaten die voldoen aan het diploma beschreven onder opties 2, 3 en 4. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.


Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 12 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren 
 • beslissen 

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 0 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari 2022 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 19/12/2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?
VANTILT Kris - ingenieur bouwkunde 
Contactpersoon Ministerie van Defensie 
Tel.: 02/442.43.97
E-mail: kris.vantilt@mil.be

Meer info over de selectieprocedure?
LEPOUDRE Karoline - Selectieverantwoordelijke 
Contactpersoon  Ministerie van Defensie 
Tel.: 02/441.37.34
E-mail: karoline.lepoudre@mil.be

Adres en algemene contactgegevens Defensie 
Koningin Elisabethkwartier
Eversestraat 1, 1140 Evere
website: www.mil.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures