Heb je interesse in het leiden van ICT-ontwikkelingen in een dynamische en vooruitstrevende omgeving? Werk je graag met mensen en ben je resultaatgericht? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Als verantwoordelijke voor de dienst “Beheer van ICT Projecten” (ICT4) voer je volgende taken uit: 

 • Je zorgt ervoor dat de ICT-ontwikkelingsprojecten binnen de FOD tot een goed einde gebracht worden. Je neemt deel aan de ontwikkeling van de projectmethodologie, de planning en de uitvoering ervan. Samen met andere ICT-diensten ontwikkel je interne managementtools en pas je deze toe. Je neemt deel aan de analyse van de consistentie en kwaliteit van de resultaten. 

 • Je plant en coördineert het werk van je medewerkers en ontwikkelt de werkorganisatie en de strategie van ICT4 om een optimale service te bieden aan de klanten. Zo coördineer je de team- en projectleiders, bepaal je in overleg de prioriteiten van de nieuwe en lopende activiteiten, vertegenwoordig je ICT4 in interne en externe vergaderingen en breng je regelmatig verslag uit aan de directeur ICT 

 • Je stuurt jouw medewerkers aan om de voortzetting van ICT4-activiteiten te waarborgen. Je zorgt voor een juiste coördinatie van taken, bewaakt de werking van de dienst als geheel, evalueert en beoordeelt het werk van de medewerkers binnen de afdeling,… 

 • Je organiseert de overdracht van kennis binnen de afdeling. Zo vergroot je de deskundigheid en autonomie van medewerkers in hun werk. Je zet systemen op om kennis, expertise en methoden te documenteren en deelt je kennis en expertise.

 • Je biedt ondersteuning en assistentie waar nodig. Zo organiseer je bijvoorbeeld vergaderingen of workshops.  

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of jouw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Veiligheidsmachtiging

Om de functie te kunnen uitoefenen dien je te beschikken over een veiligheidsmachtiging op niveau GEHEIM of bereid zijn het onderwerp uit te maken van een veiligheidsonderzoek op dit niveau (Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Het bekomen van deze machtiging is noodzakelijk om de functie te mogen uitoefenen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Er is 1 vacante plaats bij de dienst "Beheer van projecten", binnen de stafdirectie ICT van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

De Dienst “Beheer van projecten” 

Het diensthoofd ICT-projecten geeft leiding aan de dienst “Beheer van Projecten”. Hij/zij maakt deel uit van het managementteam van ICT en rapporteert rechtstreeks aan de stafdirecteur ICT. Naast leidinggevende van zijn/haar dienst fungeert het diensthoofd ICT-projecten ook als adviserende Technische Autoriteit binnen ICT.  

Deze dienst bestaat momenteel uit 4 teams:  

 1. Infrastructuur: optimalisering van het netwerk tussen het hoofdbestuur in Brussel en de ambassades en consulaten wereldwijd (vijftiental personen)
 2. Specifieke toepassingen: ontwikkeling en bijwerking van interne applicaties voor specifieke diensten aan de burger (visumaanvraag, paspoortaanvraag, etc.) (dertigtal personen)
 3. Generieke toepassingen: ontwikkeling en bijwerking van generieke applicaties, zoals de diplomatiewebsite, intranet (SharePoint), Microsoft 365, Dynamics, Cloud Center Competency (vijfendertigtal personen)
 4. Data intelligence: instaan voor masterdatamanagement, business intelligence, rapporteringen (vijftiental personen) 

De stafdirectie ICT staat in voor alles wat betrekking heeft op de informatica- en telecommunicatie ondersteuning van de FOD Buitenlandse Zaken. Dit omvat het ter beschikking stellen en moderniseren van de ICT-infrastructuur, maar ook van de telecommunicatieapparatuur en alles wat nodig is om het informaticamateriaal in lokale en wereldwijde netwerken met elkaar te laten communiceren. 

Verder stelt ICT de nodige computerprogramma's ter beschikking voor de ondersteuning van verschillende werkprocessen, organiseert het de hulp aan de gebruiker via een Servicedesk en is het verantwoordelijk voor de veiligheid van ICT-systemen en -toepassingen. 

Wij hebben de laatste jaren geïnvesteerd in een zeer ambitieus plan om het uitgebreide IT-netwerk performanter en veiliger te maken op basis van de modernste technologieën.  

De stafdirectie ICT telt momenteel ongeveer 250 medewerkers, waarvan een kleine 100 personen vallen onder “Beheer van Projecten”. 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Organiseren: Je stelt proactief objectieven, je tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Beïnvloeden: Je hebt impact en onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en een publiek te overtuigen.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. (x2)

Technische competenties

 • Je beschikt over een basiskennis van app & platform development.
 • Je hebt een goede praktische en theoretische kennis van infrastructure & cloud.
 • Je hebt een goede kennis van projectmethodologieën.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. (x2)

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competentie 'objectieven behalen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels is dan ook een troef. 

 • Je hebt kennis van andere programmamanagementmethodologieën zoals MSP. 

 • Je beschikt over een praktische kennis rond informatiebeheer. 

 • Je beschikt over kennis van de processen en concepten gedefinieerd in DevOps.

 • Je hebt een basiskennis van de processen en disciplines gedefinieerd in ITIL. 

 • Je hebt ervaring met het beheer van ITSM-tools (type ServiceNow). 

 • Je beschikt over een basiskennis van begrotingsbeheer en overheidsopdrachten. 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A4. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A4.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je niet aan de vereisten op vlak van werkervaring te voldoen.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 9 jaar als leidinggevende in het domein van ICT, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Het coördineren van verschillende teams en prioriteiten stellen over deze teams heen 

 • Het uitvoeren van een rapportering naar de personen hoger in de organisatie 

 • Het uitvoeren van evaluaties van personeel 

 • Het opmaken van een opleidingsplan voor ICT-personeel  

EN een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar in het domein van ICT-projectmanagement, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Het beheren van de projectmanagementmethodologie van het toegewezen team  

 • Het uitvoeren van een projectrapportering naar de personen hoger in de organisatie 

 • Het selecteren van externe leveranciers die bijdragen aan ICT-projecten 

 • Het rekruteren en selecteren van ICT-projectmedewerkers 

Deze twee ervaringen moeten niet noodzakelijk apart zijn verworven.  

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Diensthoofd ICT-projecten in de klasse A4 met de bijhorende weddeschaal NA41.


Loon

Minimumaanvangswedde: € 77.584,90 (brutojaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

Als je terecht wil komen in een bruisende werkomgeving in hartje Brussel, omringd door groen en gezellige lunchadresjes, dan zit je goed bij de FOD Buitenlandse Zaken.

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf voor de opvang van je kind van 3 maanden tot 3 jaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten  

  • sinterklaasgeschenk voor kinderen tussen 0 en 13 jaar
  • geboortegeschenk
  • de mogelijkheid om gratis eerstelijnsadvies in te winnen bij een advocaat
  • een financiële tegemoetkoming in opvang en stages tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie
  • jaarlijkse teambuildingactiviteit
  • toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen
  • toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal
  • toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: Screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.


Stap 3: Specifieke screening - schriftelijke proef (+/-3u)

Via een schriftelijke proef op de pc worden volgende competenties gemeten:

 • Je beschikt over een basiskennis van app & platform development.
 • Je hebt een goede praktische en theoretische kennis van infrastructure & cloud.
 • Je hebt een goede kennis van projectmethodologieën.
 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

Deze proef zal plaatsvinden op 19 januari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 4 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin februari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkig die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 21 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?
Philip Dumortier - Stafdirecteur ICT
Tel.: +32 2 501 48 00 
E-mail: philip.dumortier@diplobel.fed.be 

Peter Vandevivere - HR Business Partner
Tel.: +32 2 501 82 57
E-mail: peter.vandevivere@diplobel.fed.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Gitte Gielen – selectieverantwoordelijke
Tel.: +32 2 501 32 74
E-mail: gitte.gielen@diplobel.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures