Wij zoeken Java Developers die zin hebben om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan de ontwikkeling van applicaties en projecten die een brede maatschappelijke rol vervullen. Bij ons krijgt talent alle kansen om nieuwe dingen te proberen en bij te leren.

 • Je draagt bij aan het ontwerpen en het ontwikkelen van informaticatoepassingen op basis van voorafgaandelijke functionele en technische analyses. 
 • Je verzekert de opvolging en de ontwikkeling van de kwaliteit van JAVA programma’s in een multi-user omgeving, met een hoge beschikbaarheid en zichtbaarheid. 
 • Je volgt de technologische ontwikkelingen en je verleent technische adviezen binnen jouw specifiek kennisdomein door mogelijke aanpassingen aan projecten voor te stellen. 
 • Je analyseert de behoeften van de gebruikers, al dan niet in samenwerking met de functionele analisten. 
 • Je komt tegemoet aan de verwachtingen en technische specificaties van de gebruikers, rekening houdende met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie. 
 • Je stelt de technische documentatie op. 
 • Je staat mee in voor het onderhoud van de toepassingen om ze te verbeteren of aan te passen aan de evolutie van de hard- en software. 
 • Je levert een adequate technische ondersteuning
 • Je geeft ondersteuning/coaching aan collega’s.


Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?
Cédric ROSMAN - Lead Community JAVA
Tel.: 02/579.36.81
E-mail: cedric.rosman@minfin.fed.be

Er zijn 2 plaatsen bij Service Delivery, dat deel uitmaakt van de Stafdienst Informatie – en Communicatietechnologie (ICT) van de FOD Financiën (Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel).

De Service Delivery verzekert de levering van diensten (applicaties) end-to-end met de verschillende business van de FOD.
In samenwerking met de algemene administratie of de stafdienst, bepaalt het er de functionele noden van, identificeert het nieuwe diensten die de business nodig heeft en verbetert het bestaande diensten. Het is er ook om de kwaliteit en de continuïteit van aangeboden diensten te verzekeren.
Dit omvat het ontwerp, de creatie, de wijziging en het onderhoud van application services, in lijn met de Business ontwikkeling van haar klanten.
Steunend op een intern of gemengd IT-team, heeft het als taak IT-diensten te ontwikkelen, ze betrouwbaar en efficiënt te maken door ervoor te zorgen om ze permanente te verbeteren, in overeenstemming met de Business en binnen de grenzen van de toegekende budgetten.
Zijn taken houden een permanente opvolging in van de diensten waarvan het de verantwoordelijkheid draagt, met een focus op de klanttevredenheid (IT of business).
Kleine multidisciplinaire agile teams zijn verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, documenteren, en onderhouden van de programma's, systemen en databanken teneinde het beheer van de administratie te vergemakkelijken en te optimaliseren.

De Stafdienst ICT staat in voor het verschaffen van een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat moet stellen hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business aan het informatiesysteem in meer of mindere mate vereisten volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit, betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën:
 • Dit omvat het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen.
 • Het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met specifieke bedrijfstoepassingen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie om de ICT standaarden en fundamenten te definiëren, uit te bouwen en het respecteren ervan te bewaken.
De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.
Competenties

Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Eén van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:

 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur.

Stuur ons je kandidatuur door via het online formulier en laad daar jouw diploma op.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst

 • Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.
 • Je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalige onderwijs.

Opgelet! De startbaanovereenkomst duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Wij bieden je een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie.
Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als ICT deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.484,99  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)
Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van je cv en motivatie. De kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie zullen uitgenodigd worden voor het interview.


2. Interview

Het interview evalueert of je competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via infojobs@minfin.fed.be.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren kan tot en met 19/11/2018.

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de selectieprocedure?
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Cédric ROSMAN - Lead Community JAVA
Tel.: 02/579.36.81
E-mail: cedric.rosman@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures