Als onthaalmedewerker van de logistieke cel verzorg je in het dienstgebouw een professioneel onthaal van interne en externe klanten:

 • Je beantwoordt simpele vragen van interne en externe klanten op basis van de beschikbare informatie.
 • Je maakt complexere vragen of klachten over aan de betrokken dienst.
 • Je neemt boodschappen aan en geeft deze door.
 • Je verschaft de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de betrokken personen.
 • Je sorteert de post in/out.
 • Je verifieert van geleverde goederen en diensten.
 • Je maakt kopieën en stelt documentatiemappen samen.
 • Je stelt dossiers en informatiebundels samen.
 • Je ordent en bergt dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie op volgens de procedures of voorschriften.
 • Je verhoogt de toegankelijkheid van het klassement (labels, inhoudstabel, mappenstructuur...).
 • Je verleent assistentie bij de opvolging van het beheer van het gebouw: Echopark, contracten, dagelijks beheer en onderhoud, toegangsbeheer.


Naast de onthaalwerkzaamheden dien je ook bijkomend verschillende logistieke taken uit te voeren op de cel of voor het celhoofd. De medewerker brieft het celhoofd regelmatig over de vorderingen en afhandelingen van de taken en doet eventueel voorstellen ter verbetering van de organisatie van de dienst. Voor sommige logistieke opdrachten moet je je soms verplaatsen naar andere gebouwen in de omgeving die tot dezelfde logistieke cel behoren.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.


Meer info over de jobinhoud?
Nick Van Dender - Attaché
Tel.: 0257/817.02
E-mail: nick.vandender@minfin.fed.be

Er zijn 3 plaatsen bij de logistieke divisie Vlaanderen en Brussel van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen bevinden zich in Veurne, Oostende en Brussel.

De logistieke divisies Brussel en Vlaanderen hebben als opdracht om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren in het beheer van de gebouwen en het onthaal van de interne en externe klanten in de gebouwen van de FOD Financiën. Ze hebben als taak te zorgen voor zowel het beheer van de gebouwen (renovaties, beheer van terreinen, onderhoudscontracten, veiligheid) als het beheer van de logistieke dienstverlening (bureaubenodigdheden, verbruiksgoederen, materiaal).
De divisies maken deel uit van de Stafdienst Begroting en beheerscontrole.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.
Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.


Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Pluspunten

 • Gezien de diversiteit aan taken die door een logistieke cel moeten worden uitgevoerd, dient de medewerker zich flexibel op te stellen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet!
De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden 

Stuur ons je kandidatuur door via het online formulier en laad daar jouw diploma op.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

Er is geen ervaring vereist.
 In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst

 • Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 
 • Je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalige onderwijs.

Opgelet! De startbaanovereenkomst duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Wij bieden je een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie.
Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1. 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 24 364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 verlofdagen per jaar
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van je cv en motivatie. De kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie zullen uitgenodigd worden voor het interview.
 

2. Interview

Het interview evalueert of je competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via infojobs@minfin.fed.be.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 19/11/2018.

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Meer info over de selectieprocedure?
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Nick Van Dender - Attaché
Tel.: 0257/817.02
E-mail: nick.vandender@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures