Heb je een masterdiploma in de rechten? Ben je leergierig, verdiep je je graag in Belgische rechtspraak en heb je oog voor detail? Dan pas jij perfect binnen onze expertisedienst Particulieren (P), KMO of GO bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Je krijgt een gerichte opleiding en training on the job door je collega’s om je te helpen bij het uitvoeren van deze taken:
 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen binnen je vakgebied en je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, je volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie voor de hoven en rechtbanken.
 • Je krijgt veel informatie om te behandelen. Met het oog op efficiënte en effectieve acties, kan jij adequate conclusies trekken door de juiste informatie op te zoeken en te analyseren.
 • Fiscaliteit is een materie die continu evolueert, en jij blijft graag op de hoogte van de nieuwste evoluties. Wij voorzien de cursussen, en jij doet aan kennisdeling binnen je team over de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw materie.
Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?
Marleen SCHOOFS - Centrumdirecteur
Centrum P Leuven
Tel.: 0257 38154
E-mail: marleen.schoofs@minfin.fed.be 

Anja BRIERS - Centrumdirecteur
Centrum KMO Mechelen
Tel.: 0257 94798
E-mail: anja.briers@minfin.fed.be

Bernard HONORÉ – Centrumdirecteur
Centrum GO Gent
Tel.: 0257 92069
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure? 
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: rosetta@minfin.fed.be
Er zijn 10 vacante plaatsen binnen de expertisediensten in Leuven, Vilvoorde, Gent, Brugge, Kortrijk en Roeselare van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.

Je wordt tewerkgesteld bij een expertisedienst P, KMO of GO. Hier ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Bij een centrum P spits je je toe op de personenbelasting, bij een centrum KMO verdiep je je in de vennootschapsbelasting, btw-wetgeving en/of personenbelasting en bij een centrum GO ligt de focus op vennootschapsbelasting en btw-wetgeving van de grote ondernemingen.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn..

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Fiscale kennis kunnen we je bijleren, motivatie voor de job niet! Ben je er dus van overtuigd dat je een meerwaarde kan leveren aan onze teams? Solliciteer en overtuig ons van jouw kwaliteiten.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Stuur ons je kandidatuur door via het online formulier en laad daar jouw diploma op.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden

 • Je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
 • Je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalige onderwijs

Arbeidsvoorwaarden


Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen in fiscale materies. We voorzien verder ook 2 keer per jaar statutaire wervingen voor juristen zodat je ook na je startbaanovereenkomst kan doorgroeien binnen de FOD Financiën.

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot satelliet en/of telewerk
 • 26 verlofdagen per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Voor sommige functies is het nodig om Belg te zijn (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1), voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.

 

SelectietestenScreening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


1. Functiespecifieke screening


 Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be.

Testen en resultaten
Voor alle informatie over het concrete verloop van de procedure en je resultaten kan je eveneens contact opnemen via rosetta@minfin.fed.be

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via rosetta@minfin.fed.be.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Solliciteren kan tot en met 31/10/2020.

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Gezien de huidige maatregelen in het kader van de bestrijding van de coronacrisis, bekijken wij de mogelijkheden om de selecties virtueel of op een later tijdstip te laten plaatsvinden. U kan zich dus zeker wel al kandidaat stellen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contact betreffende de selectieprocedure:
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: rosetta@minfin.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Marleen SCHOOFS - Centrumdirecteur
Centrum P Leuven
Tel.: 0257 38154
E-mail: marleen.schoofs@minfin.fed.be  

Anja BRIERS - Centrumdirecteur
Centrum KMO Mechelen
Tel.: 0257 94798
E-mail: anja.briers@minfin.fed.be

Bernard HONORÉ – Centrumdirecteur
Centrum GO Gent
Tel.: 0257 92069
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures