Heb je een bacherlordiploma? Ben je leergierig, heb je oog voor detail en werk je graag met cijfers? Dan zoeken wij jou voor onze beheersdienst Particulieren (P), KMO of GO bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Je krijgt een gerichte opleiding en training on the job door je collega’s om je te helpen bij het uitvoeren van deze taken:
 • Je behandelt en volgt fiscale dossiers op van A tot Z. Je werkt zelfstandig aan de opbouw van je dossier en gaat steeds op zoek naar de correcte informatie om je werk kwalitatief af te handelen. Je contacteert hierbij ook belastingplichtigen en je stelt documenten op zoals verslagen en pv’s. 
 • Je bent een teamspeler door je collega’s te helpen met hun dossiers. Je gaat graag de uitdaging aan om fiscale documenten door te lichten op zoek naar dat ene ontbrekende antwoord en je leert werken met de informaticatools die specifiek zijn voor de FOD Financiën. 
 • Je bent een go-to persoon voor belastingplichtigen en je kan vragen op een verstaanbare en duidelijke manier te beantwoorden, zowel in persoon, via telefoon, brief of mail. 
 • Je organiseert je eigen werk en bepaalt samen met je chef en collega’s de prioriteiten. Jouw oog voor detail en ambitie om mee te helpen aan de doelstellingen van de dienst zorgen er voor dat je taken steeds klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt efficiënt en gaat kritisch om met je eigen werk. 
 • Fiscaliteit is een materie die continu evolueert, en jij blijft graag op de hoogte van de nieuwste evoluties. Wij voorzien de cursussen, en jij doet aan kennisdeling binnen je team over de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw materie.
Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?
Mario RYCKAERT - Centrumdirecteur
Centrum P Gent
Tel.: 0257 56255
E-mail: mario.ryckaert@minfin.fed.be 
 
Laurent VANNIEUWENHUYSE - Centrumdirecteur
Centrum KMO Brugge
Tel.: 0257 80933
E-mail: laurent.vannieuwenhuyse@minfin.fed.be  

Bart ADRIAENSENS – Afdelingshoofd
Centrum GO Brussel Beheer & Gespecialiseerde Controles
Tel: 0257 64553
E-mail: bart.adriaensens@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: rosetta@minfin.fed.be
Er zijn 29 vacante plaatsen binnen de beheersdiensten in Antwerpen, Brasschaat, Mechelen, Lier, Herentals, Turnhout, Leuven, Diest, Halle, Dilbeek, Vilvoorde, Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent, Brugge, Oostende, Tielt, Kortrijk, Roeselare, Ieper en Brussel van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.

Je wordt tewerkgesteld in een beheersdienst P, KMO of GO. Bij een centrum P spits je je toe op de personenbelasting, bij een centrum KMO verdiep je je in de vennootschapsbelasting, btw-wetgeving en/of personenbelasting en bij een centrum GO (enkel in Brussel) ligt de focus op vennootschapsbelasting en btw-wetgeving van de grote ondernemingen. 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn.. 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. 
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Fiscale kennis kunnen we je bijleren, motivatie voor de job niet! Ben je er dus van overtuigd dat je een meerwaarde kan leveren aan onze teams? Solliciteer en overtuig ons van jouw kwaliteiten.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Een diploma in het domein Economie is leuk meegenomen, maar is zeker niet vereist.

Stuur ons je kandidatuur door via het online formulier en laad daar jouw diploma op.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden

 • Je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
 • Je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalige onderwijs

Arbeidsvoorwaarden


Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen in fiscale materies. We voorzien verder ook meerdere keren per jaar statutaire wervingen voor bachelors zodat je ook na je startbaanovereenkomst kan doorgroeien binnen de FOD Financiën.

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 •  voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Voor sommige functies is het nodig om Belg te zijn (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1), voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.

 

SelectietestenScreening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


1. Functiespecifieke screening


 Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be.

Testen en resultaten
Voor alle informatie over het concrete verloop van de procedure en je resultaten kan je eveneens contact opnemen via rosetta@minfin.fed.be.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via rosetta@minfin.fed.be.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Solliciteren kan tot en met 31/10/2020.

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Gezien de huidige maatregelen in het kader van de bestrijding van de coronacrisis, bekijken wij de mogelijkheden om de selecties virtueel of op een later tijdstip te laten plaatsvinden. U kan zich dus zeker wel al kandidaat stellen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contact betreffende de selectieprocedure:
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: rosetta@minfin.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Mario RYCKAERT - Centrumdirecteur
Centrum P Gent, Centrum P Dendermonde
Tel.: 0257 56255
E-mail: mario.ryckaert@minfin.fed.be

Laurent VANNIEUWENHUYSE - Centrumdirecteur
Centrum KMO Brugge
Tel.: 0257 80933
E-mail: laurent.vannieuwenhuyse@minfin.fed.be

Bart ADRIAENSENS – Afdelingshoofd Beheer
Centrum GO Brussel Beheer & Gespecialiseerde Controles
Tel: 0257 64553
E-mail: bart.adriaensens@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures