Je belangrijkste taak is om, onder toezicht van de Domain Architect, voor de verschillende ICT-projecten en business entiteiten de ideale structuur te ontwerpen met betrekking tot hardware, software of applicaties. Je wordt betrokken vanaf het formuleren van behoeften tot en met de oplevering van de oplossing.

• Je maakt een gedetailleerde behoefteanalyse en zoekt samen met de klant naar geschikte oplossingen.
• Je verstaat de beheers- en beleidsprocessen en denkt mee met de procesverantwoordelijke om deze processen te vereenvoudigen.
• Je gebruikt bestaande modellen en methoden die nodig zijn om de architecturen in kaart te brengen.
• Je waakt er over dat je ontwerpen coherent zijn met de architecturale principes en passen in de overkoepelende enterprise architectuur.
• Je neemt deel aan het netwerk van architecten en Architecture board.
• Je ondersteunt interne klanten bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen en toepassingen.
• Je helpt mee de werking van de organisatie te optimaliseren en verbeteren.
• Je biedt ondersteuning op functioneel vlak en rapporteert naar de projectleider en/of domeinmanager.Meer info over de jobinhoud?
Malik Weyns - Domain Manager
Contactpersoon FOD BOSA - DG Digitale Transformatie
Tel.: +32 (0)2 740 72 89
E-mail: malik.weyns@bosa.fgo.be

Er is 1 plaats bij het DG Digitale Transformatie, van de FOD Beleid en Ondersteuning (Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel).


Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Het DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. Het DG Digitale Transformatie neemt het dienstenpakket vroeger aangeboden door Fedict over.

Concreet levert het DG Digitale Transformatie een reeks diensten:

• uitwerken van de strategie en de digitale normen van de regering
• uitvoeren en controleren van de digitale transformatie van de federale overheid
• ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,…)
• waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijkse rapportering aan de regering

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je bent in staat om je mondeling en schriftelijk op een duidelijke manier uit te drukken.
 • Je neemt initiatief en kan autonoom werken.
 • Je kan ook goed in team werken.
 • Je werkt methodisch en precies.
 • Je kan je resultaten compact en begrijpbaar documenteren en rapporteren.
 • Je bent creatief, constructief en resultaatgericht.
 • Je bent servicegericht en klantvriendelijk. 


Technische competenties

 • Je hebt kennis van modellering van business, applicaties, data en technologische systemen onder meer via beheersing van BPMN, UML, ER/D modelleringstechnieken.
 • Je bent vertrouwd met JavaEE en aanverwante technologieën (Spring, Maven/Gradle, jUnit, …).
 • Je hebt inzicht in Service Oriented Architecture en RESTful architectuur.
 • Je hebt kennis van technisch Engels.


Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van TOGAF en Archimate diagrammen is een pluspunt.
 • Je hebt interesse in infrastructuur technologieën (Docker, VM, …).
 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving (Frans/Nederlands) te werken. 


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

 • een diploma van Master in een Informatica richting
 • een diploma van Bachelor in een Informatica richting


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

Je hebt relevante ervaring (professioneel, stages, eindwerk...) in volgende domeinen:

 • Enterprise, proces,- applicatie-, informatie of technologische architectuur (opzetten, uitvoeren, controleren en verbeteren).
 • Procesmodellering, applicatie-ontwikkeling, testen van applicaties en basisconcepten van SOA (Service Oriented Architectures) & RESTful architecture.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst

Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een Rosetta contract van 1 jaar als Junior IT Architect (niveau A of niveau B - afhankelijk van je diploma) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 29.484,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week (als je gemiddeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 12 dagen inhaalrust per jaar) 
 • 26 dagen verlof per jaar 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • mogelijkheid tot telewerk 
 • beschikken over een gsm en laptop met tussenkomt in de gsm-kosten 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (ons gebouw bevindt zich op minder dan 5 minuten wandelen van het station Brussel-Noord) 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt 
 • mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezin 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.
Enkel de kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek. 2. Functiespecifieke screening: interview (ongeveer 45 minuten).

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Je motivatiebrief en cv worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden in de eerste helft van september (onder voorbehoud).Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Solliciteren kan tot en met 16 september 2019.

Bezorg onderstaande documenten aan mevr. Ilse Spiessens, HR Business Partner, via hrteam@bosa.fgov.be :

• Je CV
• Je motivatiebrief
• Een kopie van je diploma
• Een kopie van je identiteitskaart
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

hrteam@bosa.fgov.be


Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures