Pensioenen? Is dat niet saai?

Wil je ontdekken hoe de sterk evoluerende wereld van pensioenen eruitziet? En ben je benieuwd hoe jij kan bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers? Maak je bovendien graag deel uit van een team en kan je tegelijkertijd ook zelfstandig uit de voeten? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Als één van onze experts ben je verantwoordelijk voor de toepassing van de pensioenwetgeving in individuele dossiers, adviseer je onze klanten via verschillende kanalen en ben je continu bij met de evoluties in de pensioenmaterie en -programma’s. Je bent gericht op het behalen van zowel je eigen resultaten als die van je team. En last but not least voel je je als een vis in het water in een dynamische en flexibele omgeving, waarin digitalisering en automatisering centraal staan.
Dat lijkt me wel interessant, maar hoe gaat dat concreet?

 • Eerst en vooral word je ondergedompeld in de pensioenmaterie. Op korte tijd stomen we je klaar om onze basisdossiers af te handelen. Je verzamelt de nodige elementen en je past regelgeving toe om een pensioenbeslissing te kunnen nemen. Hiervoor kan je rekenen op een uitgebreid opleidingstraject en een meter/peter die je op de werkvloer begeleidt. 
 • Op basis van je persoonlijke ontwikkeling nemen we je telkens wat verder mee in de complexe pensioenwereld. Je breidt je kennis uit en leert stelselmatig en op jouw ritme de uitdagende dossiers te behandelen, tot je ze in de vingers hebt. Vanaf dan geef je zelf richting aan je loopbaan, op basis van je interesses en je competenties.
 • Gaandeweg kom je in contact met onze (interne en externe) klanten. Je beantwoordt hun vragen of klachten en adviseert hen over verschillende elementen die een invloed hebben op hun pensioenbedrag en -datum.
 • In de Federale Pensioendienst loop je natuurlijk niet alleen rond. Als teamspeler draag je dan ook je steentje bij aan de teamdoelstellingen. Dat doe je door kwaliteitsvol werk af te leveren, je collega's op een proactieve manier te ondersteunen en bij te dragen aan een aangename werksfeer.

Meer info over de jobinhoud?
Ewout Waegeman - attaché
HR-partners
www.sfpd.fgov.be
Tel.: 02/529.36.72
E-mail: ewout.waegeman@sfpd.fgov.be

Er zijn 18 betrekkingen van dossierbeheerder vacant binnen de verschillende diensten van de Federale Pensioendienst:

13 plaatsen zijn vacant in het departement Pensioenrechten. Het departement Pensioenrechten berekent het pensioen van werknemers (privésector) en ambtenaren (openbare sector) en staat in rechtstreeks contact met de burgers, via het Contact Center en de verschillende regionale kantoren.
 • 12 plaatsen in Centrale diensten (Zuidertoren, 1060 Brussel)
 • 1 plaats in de Gewestelijke diensten (Antwerpen, Brugge, Gent, Kortrijk, Hasselt)

Er zijn 4 plaatsen zijn vacant in het departement Pensioenbetalingen. Het departement pensioenbetalingen betaalt pensioenen en behandelt de pensioendossiers en dan vooral de beslagsleggingen, de levensbewijzen en de cumulatie van het rustpensioen en/of overlevingspensioen met beroepsactiviteit, een vergoedingspensioen en/of een gewaarborgd minimum.

Er is 1 plaats is vacant in het departement Gegevensbeheer. Het departement Gegevensbeheer staat enerzijds in voor het beheer van alle persoons- en loopbaangegevens om de toekenning en de betaling mogelijk te maken van de werknemerspensioenen, van de IGO en de ambtenarenpensioenen; en staat anderzijds in voor het onderzoek en de uitvoering van de rechten van de personen die een herstelpensioen krijgen en van de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.”


De Federale Pensioendienst is een openbare instelling van sociale zekerheid, die de volgende opdrachten heeft:

 • het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen.
 • het berekenen van de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
 • het uitbetalen van de pensioenen voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
 • het ondersteunen van het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

U krijgt de kans om te werken in een technologisch sterke organisatie, met veel innoverende en ambitieuze projecten.

De Federale Pensioendienst bestaat uit een centrale administratie, gevestigd in de Zuidertoren te Brussel, en een aantal gewestelijke kantoren waar in totaal zo'n 2 500 personeelsleden tewerkgesteld zijn.

De Zuidertoren bevindt zich aan het station Brussel Zuid, en is gemakkelijk bereikbaar via de NMBS, de Lijn, de TEC en de MIVB. Bovendien stelt de FPD een privé parking ter beschikking aan zijn personeelsleden.

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpelijke manier.

Opgelet! De competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ook motivatie is extra belangrijk voor deze functie. Deze wegen harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van minimum 3 maanden als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.119,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • Minimum 26 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot telewerk.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


2. Functiespecifieke screening

Op 4 oktober 2019, zal er een motivatiegesprek plaatsvinden om uw kennis over de functie, de missies van de FPD en uw professionele achtergrond te beoordelen.

Het interview (+- 40 minuten) evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 27 punten op 45 behaalt.
Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 36 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 16 September 2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Contactpersoon bij de organisator van de selectieprocedure
Selectiedienst van de Federale Pensioendienst
E-mail: select@sfpd.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures