Er is 1 contractuele functie van onbepaalde duur vacant bij de Dienst Communicatie en documentatie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA).

Je voert, als attaché A1 medewerker communicatie (m/v/x), volgende taken uit: 
 • Je schrijft boeiende en krachtige webteksten over het onderzoek dat op het BIRA verricht wordt.
 • Je stelt persberichten op en zorgt voor een goede interactie met de pers.
 • Je beheert de sociale mediakanalen van het BIRA.
 • Je organiseert evenementen, persconferenties, opendeurdagen, bezoeken aan het BIRA.
 • Je vertegenwoordigt het BIRA op extern georganiseerde activiteiten zoals de Dag van de Wetenschap.
 • Je bouwt het lesmateriaal mee uit en draagt bij aan de lerarenopleidingen.
 • Je ondersteunt de wetenschappers in hun outreach-activiteiten, o.m. creëren van video-content en fotoreportages.
 • Je ontwikkelt visueel aantrekkelijk promomateriaal.
 • Je vertaalt teksten van en naar het Nederlands, Frans en/of Engels.
Deze vacante positie heeft specifiek tot doel om de interactie met de pers en politieke wereld te verhogen en zo hun betrokkenheid en interesse in de activiteiten van het BIRA een boost te geven. We streven o.m. naar duidelijke communicatie over het direct belang van het wetenschappelijk onderzoek dat op het BIRA verricht wordt voor de maatschappij. Daarnaast beogen we ook onze zichtbaarheid bij het grote publiek te maximaliseren en een bijdrage te leveren aan het STEM-onderwijs in België.

Meer info over de jobinhoud?

Lefever Karolien - Diensthoofd Communicatie
Contactpersoon Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)
Tel.: 02/373.04.50
E-mail: karolien.lefever@aeronomie.be 
Er is 1 contractuele functie van onbepaalde duur vacant bij de Dienst Communicatie en documentatie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) (Plateau van Ukkel, Ringlaan 3, 1180 Ukkel)

De Dienst Communicatie en documentatie van het BIRA bestaat momenteel uit 5 personen, waarvan één medewerker verantwoordelijk is voor het documentatiecentrum en 4 medewerker binnen de communicatiedienst de interne en externe communicatie verzorgen.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling. Sinds de oprichting in 1964 doet het BIRA onderzoek en geeft het publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Onze wetenschappers maken gebruik van instrumenten op de grond, in de lucht, aan boord van ballonnen of in de ruimte en van computermodellen.

Het BIRA heeft als taak om wetenschappelijke en technologische expertise te verwerven op het vlak van ruimte-aeronomie en deze informatie te verspreiden. De inspanningen van het BIRA op communicatievlak moeten bovenal toelaten om de zichtbaarheid van de activiteiten van het BIRA te verhogen, om partnerschappen met de industriële en academische wereld te bevorderen en om beleidsmakers en burgers afdoende te informeren.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is één van de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI's).

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

BELSPO zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen staan onder de bevoegdheid van de minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid. Georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten en beheren en verbeteren van collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en experten.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. (informatie integreren)
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. (beslissen)
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie, op basis van je expertise, met hen op. (adviseren)
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren. (ondersteunen)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (in team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (servicegericht handelen)
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. (zichzelf ontwikkelen)
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. (objectieven behalen)
Een goede “motivatie” is eveneens belangrijk.

Opgelet! De “motivatie" en de gedragsgerichte competentie in het vet “adviseren” worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De “motivatie” en de gedragsgerichte competentie “adviseren” wegen harder door in de eindscore. (X2)

Pluspunten
 
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit en dit zowel in het Nederlands, Engels als Frans.
 • Je beschikt over een 1ste wetenschappelijke ervaring binnen het domein van atmosfeerwetenschappen, ruimtevaart of hieraan gekoppelde onderzoekdomeinen.
 • Je bezit creatief denkvermogen. 
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je vindt hier de meest voorkomende diploma’s die bestaan: https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/BOSA/K/NL/WRS/Pages/WRS00173.aspx 
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) in het domein media-communicatie (b.v. communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie, journalistiek, meertalige communicatie, theater en de filmwetenschappen of e-communicatiemanagement …) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen) 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van “media en communicatie", verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken
 • het schrijven van populaire wetenschappelijke teksten en persberichten. 
 • het beheer van professionele sociale media. 
 • de organisatie en praktische uitwerking van evenementen en tentoonstellingen. 
 • de creatie en bewerking van beeldmateriaal (video, animatie, foto en/of visueel design).
 • het vertalen van teksten (tussen NL/FR/EN).
 • het opzetten en uitvoeren van promocampagnes.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Attaché A1 (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • voordelige hospitalisatieverzekering.
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart en de Belspo-kaart.
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • allerlei sociale voordelen.
 • bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • werken in een groene en aangename omgeving.
 • min. 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar.
 • beschikken over een laptop van het werk.
 • mogelijkheid tot structureel telewerk met internetvergoeding.
 • kinderopvang tijdens de zomervakantie.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


Functiespecifieke screening


Stap 3: Functiespecifieke screening pc-proef (+/-1u25) 

Via een geïnformatiseerde pc-proef (situationele beoordelingstest) worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten: 
 • informatie integreren
 • beslissen
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 10 personen met de hoogste score op het totaal van deze functiespecifieke screening pc-proef toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond 17 december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap (stap 1 en stap 2: screening van deelnemingsvoorwaarden). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 4: Functiespecifieke screening - interview (2u):

Om praktische redenen kan deze proef op afstand georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden in de 2de helft van januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' .in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je tot de 10 personen met de hoogste score op de vorige stap behoort (stap 3: functiespecifieke screening pc-proef). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 4 - Functiespecifieke screening - interview). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?

Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 30 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. 

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). 

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor

Ilse Jannes - Selectiedeskundige POD Wetenschapsbeleid
Tel.: 02/238.34.23
E-mail: ilse.jannes@belspo.be 

Adres en algemene contactgegevens

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?

Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures