Als servicedesk deskundige begeleid je de klanten (alle Belgische aanbestedende overheden en ondernemingen) in het correct gebruik van het e-procurement platform, dat gebruikt wordt om de communicatie inzake overheidsopdrachten te ondersteunen tussen de betrokken partijen.

Een greep uit je takenpakket:
 • Je fungeert als de eerstelijnshelpdesk voor de gebruikers van de e-Procurementtools, stuurt de vragen door naar de juiste partner en volgt de behandelingen ervan van a tot z op.
 • Je biedt organisatorische en technische ondersteuning aan bij projecten binnen de dienst.
 • Je analyseert de vragen van de klanten en stelt verbeteringen voor aan het platform.
 • Je deelt je kennis over de veelgestelde vragen (FAQ’s) binnen het team opdat deze vragen efficiënt en coherent behandeld kunnen worden.
 • Je krijgt de mogelijkheid opleidingen en infosessies te geven aan eindgebruikers van de e-Procurement platformen
 • Je werkt in een tweetalige omgeving (NL – FR) en zal aanvragen in beide talen verwerken.


  Meer info over de jobinhoud?
  Peter Christiaens - Attaché Helpdeskcoördinator
  Contactpersoon FOD Beleid & Ondersteuning
  Tel.: 02/740.70.08
  E-mail: peter.christiaens@bosa.fgov.be
Er is 1 vacature voor een servicedesk deskundige bij de dienst “Applicatiebeheer & Ondersteuning” (e-Procurement) binnen het Directoraat Generaal Federale Accountant en Procurement van de FOD Beleid en ondersteuning (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel).

De dienst Applicatiebeheer en Ondersteuning (e-Procurement ) maakt deel uit van het DG Federal Accountant & Procurement van de FOD BOSA. De dienst is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de ondersteuning van het e-procurementplatform.

De dienst Applicatiebeheer en ondersteuning vormt een hecht team dat is samengesteld uit projectleiders, een technisch team en een helpdeskteam. Als service desk medewerker zal je deel uitmaken van het helpdeskteam, dat uit een 5-tal enthousiaste collega’s bestaat. Je kennis omtrent e-Procurement en zijn applicaties kun je opbouwen on the job. Je collega’s zullen je daarbij begeleiden. Je volgt ook specifieke opleidingen over alle e-Procurementapplicaties.

Het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement adviseert en ondersteunt de klantenorganisaties op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten. De dienst begeleidt de volledige boekhoudcyclus en legt de geconsolideerde jaarrekeningen neer van de federale overheid. Dit directoraat-generaal zorgt voor het beheer, de evolutie en het onderhoud van het boekhoud/financieel ERP-systeem en van het platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten. Het directoraat biedt eveneens groepscontracten aan via zijn opdrachtencentrale.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Pluspunten
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.?
2. Voorwaarden startbaanovereenkomst

Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.
Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst van 1 jaar als Servicedesk deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 40-uren week
 • 12 dagen inhaalrust per jaar (indien je 40 per week werkt)
 • 26 dagen verlof per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar
Enkel de kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek.


2. Functiespecifieke screening: interview.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Je motivatiebrief en cv worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden in februari 2022 (onder voorbehoud).

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.
Bezorg onderstaande documenten aan mevr. Caroline Vanderelst, HR Business Partner, via caroline.vanderelst@bosa.fgov.be :

• Je CV
• Je motivatiebrief
• Een kopie van je diploma
• Een kopie van je identiteitskaart
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon
Caroline Vanderelst - HR Business Partner
E-mail: caroline.vanderelst@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures