Ben je pas afgestudeerd en heb je interesse om bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel te werken? Check!

Ben jij iemand die overzichtelijk te werk gaat? Check!

Heb je oog voor detail en sta je graag in contact met de klant? Check!

Heb je affiniteit met ICT? Check!

Wij werven voor deze functie 2 personen aan via een startbaanovereenkomst, een contract van bepaalde duur dat verlengd kan worden tot je 26ste verjaardag. Als ICT-stockbeheerder voer je volgende taken uit:
 • Je registreert continu alle gegevens in het daarvoor bestemde stockprogramma, zodat je dienst steeds over de actuele situatie beschikt;
 • Je behandelt de ICT-materiaalaanvragen op een klantvriendelijke en correcte manier;
 • Je zorgt voor de correcte verzending van ICT-materiaal naar de diplomatieke posten in het buitenland;
 • Je maakt het materiaal klaar voor de techniekers;
 • Je voert je takenpakket zelfstandig uit.
Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of uw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Meer info over de jobinhoud?
Ann Caspers (ICT3.2)
Administratief assistent
ann.caspers@diplobel.fed.be
Er zijn 2 vacante plaatsen als ICT-stockbeheerder bij de stafdirectie ICT van FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

De stafdirectie Informatie- en Communicatietechnologie staat in voor alles wat betrekking heeft op de informatica- en telecommunicatieondersteuning van de kerntaken van de FOD Buitenlandse Zaken. Dit betreft het ter beschikking stellen, onderhouden en tijdig vernieuwen van ICT-infrastructuur, maar ook telecommunicatieapparatuur en alles wat nodig is om het informaticamateriaal in lokale en wereldwijde netwerken met elkaar te laten communiceren.

Voorts zorgt ICT voor de nodige computerprogramma's ter ondersteuning van verschillende processen, voor de hulp aan de gebruiker via een Servicedesk en voor de veiligheid van ICT-systemen en -toepassingen. Ten slotte staat ICT in voor de verzending en de ontvangst van documenten en materiaal tussen het hoofdbestuur en de posten.

De activiteiten van de dienst Operationeel beheer (ICT3) hebben betrekking op alles wat te maken heeft met ondersteuning van de goede werking van de ICT-infrastructuur en -toepassingen en communicatie in de ruimste zin van het woord. De afdeling is onderverdeeld in 4 subafdelingen: ServiceDesk, Stock (hardware, telecom, ...), Ondersteuning technische systemen en Ondersteuning toepassingssystemen.

De FOD

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
Technische competenties
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore. (x2)

Niet vereist, wel een troef
 • Je beschikt over een goede kennis van ICT-materiaal.
 • Je hebt gewerkt met een digitaal takensysteem/programma.
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…)
 • Je zal werken in een tweetalige omgeving. Een goede kennis van het Frans is dan ook een troef.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. 


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst 

Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 

Arbeidsvoorwaarden


Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in niveau C met de bijhorende weddeschaal C1. Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur dat verlengd kan worden tot je 26ste verjaardag.


Loon
Minimumaanvangswedde: € 26.899,35 (brutojaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 

Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
 • voordelige hospitalisatieverzekering;
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart;
 • mogelijkheid tot een fietsvergoeding;
 • allerlei sociale voordelen;
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen;
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen;
 • kinderdagverblijf;
 • glijdende werkuren in een 38-uren week;
 • 26 dagen verlof per jaar en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand;
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.
 

Selectietesten

Stel je kandidaat door voor 11 september 2022 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, academische keuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een interview.


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

De organisator van de selectie kan beslissen om andere selectiecriteria te vermelden in het selectiereglement. 

2. Interview (45 minuten)

De interviews worden op afstand (via elektronische weg) georganiseerd. 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Dien je kandidatuur in voor 11 september 2022 via ons online platform SuccessFactors.

Career Opportunities: ICT-stockmedewerkers - Startbaanovereenkomst niveau C
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
E-mail: jobs@diplobel.fed.be  

Gitte Gielen - Selectieverantwoordelijke
Tel.: +32 2 501 32 74
E-mail: gitte.gielen@diplobel.fed.be
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures