Je beheert de dossiers van de zelfstandigen , in nauwe samenwerking met de collega's van je team. Je werkt in de dienst Verplichtingen te ANTWERPEN (op kantoor en in telewerk). 

In eerste instantie word je ingeschakeld om te helpen bij dossiers "inkomstenkaarten".  Concreet is je taak dan om te onderzoeken wat de oorsprong is van bepaalde inkomsten en te beslissen of er al dan niet verzekeringsplicht is voor het inkomen in het Sociaal Statuut van de zelfstandigen.

Verder zijn je taken:
• Je vervolledigt de dossiers met de informatie en documenten die nodig zijn voor de behandeling van de dossiers.
• Je controleert en verifieert de elementen van het dossier.
• Je stelt de rechten of plichten vast, rekening houdend met de geldende wetten en reglementering.
• Je voert in de softwaretoepassing de elementen van het dossier in.
• Je verzekert de administratieve opvolging van de dossiers.
• Als eerste contactpersoon informeer je de betrokkenen en derden over het dossier. In deze functie kom je in contact met het publiek, neutraliteit is vereist bij het contact met het publiek.
• Je volgt regelmatig interne en/of externe opleidingen om je op de hoogte te houden van de evolutie van de wet- en regelgeving.RSVZ

Het RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

 

Er zijn 2 vacatures in Antwerpen,  dienst Verplichtingen (VOB)


De dienst VOB gaat na of de zelfstandigen zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en hun verplichtingen
nakomen, en hij beslist ook over de gelijkstelling van periodes van non-activiteit om bepaalde rechten aan de
zelfstandigen te waarborgen (bijvoorbeeld inzake pensioen).
De VOB is eveneens het aanspreekpunt voor de socialeverzekeringsfondsen voor allerlei vragen i.v.m. hun
aangeslotenen. 


Vacatures

  • Aantal (2) - 2000 Antwerpen

http://www.rsvz.be

 

Voorwaarden om te solliciteren: Je komt in aanmerking voor een startbaan (je bent jonger dan 26 jaar gedurende het hele contract) en je hebt een bachelordiploma .

Pas afgestudeerden kunnen ook solliciteren. Ervaring is niet vereist.

Gedragsgerichte competenties
• Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de
oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden ,
hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
• Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu
nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
• Mondelinge communicatievaardigheden
• Schriftelijke communicatievaardigheden


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven in het kantoor te Antwerpen met een startbaanovereenkomst (voor jongeren onder 26 jaar) als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B1). Je krijgt een contract tot en met 31/12/2021. Eventuele verlenging is mogelijk.

Minimum aanvangswedde: 29 255 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index.

Bijkomende voordelen:

• resultaatsgerichte arbeidscultuur (autonomie en verantwoordelijkheid)
• flexibiliteit (telewerk, glijdende werkuren in een 38-uren week)
• uitgebreid opleidingsaanbod
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• 26 verlofdagen per jaar + mogelijkheid om 6 recupdagen op te bouwen

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na de cv-screening volgt een telefonische screening.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek.

Kandidaten dienen hun cv en sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma te richten aan de dienst HRM: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be.

Vermeld dat je solliciteert voor dossierbeheerder VOB te Antwerpen.

http://www.rsvz.be

Het RSVZ voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Renette Klaartje - attaché HRM
P: 025464070 of 0471440197
E: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures