Je zal deel uitmaken van de dienst Nationale Hulpkas van het RSVZ (www.rsvz.be). Je wordt tot 31/12/2021 tewerkgesteld. Je plaats van tewerkstelling is Brugge.

Zoals de andere socialeverzekeringsfondsen, begeleidt de Nationale Hulpkas haar leden gedurende hun hele loopbaan.

Ze informeert, adviseert, sluit aan, int bijdragen, kent moederschapshulp toe en betaalt de sociale uitkeringen uit in geval van faillissement.

Het bijzondere aan de CNH is dat zelfstandigen die binnen de opgelegde termijn geen ander socialeverzekeringsfonds gekozen hebben, er ambtshalve bij aangesloten worden.

De centrale dienst in Brussel coördineert de werking van de gewestelijke afdelingen en beheert de aansluitingen van de vennootschappen. De gewestelijke afdelingen bekommeren zich om de dossiers van de zelfstandigen.

Je taken zijn:

- dossierbehandeling en aansturen van het team dossierbeheerders

- klantencontacten verzorgen

- juridisch advies geven

RSVZ

Het RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

 

 


Vacatures

  • Aantal (1) - 8200 Brugge

http://www.rsvz.be

 

Voorwaarden om te solliciteren: Je komt in aanmerking voor een startbaan (je bent jonger dan 26 jaar gedurende het hele contract) en je hebt een diploma van jurist.

Pas afgestudeerden kunnen ook solliciteren. Ervaring is niet vereist.

Gedragsgerichte competenties
• Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de
oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden ,
hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
• Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu
nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
• Mondelinge communicatievaardigheden
• Schriftelijke communicatievaardigheden


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven in het kantoor te BRUGGE met een startbaanovereenkomst (voor jongeren onder 26 jaar) als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal (NA11). Je krijgt een contract tot en met 31/12/2021. 

Bijkomende voordelen:

• resultaatsgerichte arbeidscultuur (autonomie en verantwoordelijkheid)
• flexibiliteit (telewerk, glijdende werkuren in een 38-uren week)
• uitgebreid opleidingsaanbod
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• 26 verlofdagen per jaar + mogelijkheid om 6 recupdagen op te bouwen

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na de cv-screening volgt een telefonische screening.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek.

Kandidaten dienen hun cv en sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma te richten aan de dienst HRM: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be.

Vermeld dat je solliciteert voor jurist te Brugge.

http://www.rsvz.be

Het RSVZ voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Renette Klaartje - attaché HRM
P: 025464070 of 0471440197
E: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures