ALGEMENE MISSIE:

De gemeente Schaarbeek implementeerde het TETRIS-plan met als doel haar administratieve vestigingen te optimaliseren en voor haar personeel de beste werkomstandigheden te garanderen.

Deze administratieve vestigingen bestaan uit 4 grote pools:

- De pool “burgers” - in het Gemeentehuis, Colignonplein;

- de pool “ondersteunende diensten en backoffice” - in het TCR, Georges Rodenbachlaan;

- de pool “solidariteit en sociale promotie”, Groenstraat;

- de pool “gemeentelijk onderwijs”, Vifquinstraat.

Het TETRIS-project vertaalt zich in een ruimtelijke reorganisatie van de diensten, die op haar beurt kadert binnen een meer diepgaande denkoefening die werd gemaakt over de interne organisatiemodi en het leveren van diensten aan de burger.

De Architect/ Facility manager, die rechtstreeks wordt gesteund door de algemene directie, heeft als taak het TETRIS-project dagelijks op te volgen en het operationeel en leesbaar te maken. Hierbij is het belangrijk dat een goede communicatie tussen de betrokken diensten wordt verzekerd en hun onderlinge samenhang wordt bevorderd.

Zowel op grote schaal (masterplan, …), als op kleine schaal (meubilair, uitrustingen, …) zal hij zowel de facilitator zijn van de betrokken diensten (de “klanten”), als de coördinator van de “uitvoerende” diensten, aangezien het de bedoeling is dat alle elementen van het project harmonieus worden samengevoegd om te komen tot een optimale “gebruikerservaring”.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

1. Op alle niveaus beheren van de hulpmiddelen voor de ontwikkeling van de administratieve gebouwen (masterplannen) op de korte, middellange en lange termijn. De ruimtelijke organisatie en de benodigde inrichtingen uitwerken, om vorm te kunnen geven aan de organisatiemodi van het bestuur en aan het leveren van diensten aan de burgers.

2. Wat de herinrichting en de renovatie van de administratieve gebouwen betreft:

-        Begeleiden van de architecten (interne of externe) bij het opmaken van de programmering, het ontwerpen en de uitvoering van de projecten;

-        Plannen van de projecten op korte, middellange en lange termijn;

-        Verzekeren van een rapportering aan de TETRIS-werkgroep en aan het Directiecomité en het College;

-        Bij alle etappes van het project, verzekeren van de communicatie aan de begunstigde en meewerkende diensten

-        De organisatie van de verhuizingen vergemakkelijken door te zorgen voor een goede coördinatie van alle actoren.

 

3. Op de hoogte zijn van de verschillende projecten die een invloed hebben op de inrichtingen en de “gebruikerservaring” (dematerialisatie, callcenter, signalisatie, IT, archivering, telewerk, vergaderzalen, plaatsen om af te spreken, kantine, …), zodanig dat aangepaste lokalen worden ontworpen en een coherente integratie ervan in de administratieve gebouwen wordt verzekerd.

 

4. Verzekeren van de naleving van de normen inzake hygiëne en veiligheid (security/safety) op de werkvloer, in samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).

 

5. Om de samenhang en samenhorigheid te bevorderen, de participatie en implicatie van de ambtenaren in de projecten aanmoedigen.

 

6. Wat de inrichting van de werkruimtes betreft, zorgen voor werkruimtes die rekening houden met de evolutie van de organisatie en met de nieuwe manieren van werken.

Gemeentebestuur Schaarbeek

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!


Vacatures

  • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Rodenbachlaan 29 – 1030 Schaarbeek

PROFIEL:

-        Master of gelijkgesteld diploma ‘Architectuur’, ‘Binnenhuisarchitectuur’ of ‘Facility Management’

-        Zin voor contacten, communicatie en belangrijke ervaring in participatief werk

-        Tweetaligheid FR/NL gewenst

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties:

-        Vaardig zijn in het tekenen en ontwerpen

-        Exacte meetstaten kunnen opmaken

-        Budgettaire ramingen en een planning kunnen opmaken

-        Kennis van de technieken van het bouwbedrijf

Gedragscompetenties:

-        Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

-        Mensen kunnen samenbrengen rond een gemeenschappelijk project

-        In staat zijn technisch jargon om te zetten in een voor de gebruikers verstaanbare taal

-        Een netwerk van contacten uitbouwen

-        Kunnen analyseren

-        Samenwerken

-        Het werk structureren

-        Resultaat- en gebruikersgericht werken


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

-       Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verloven

-       Valorisatie van beroepservaring

-       Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

-       Hospitalisatieverzekering

-       Opleidingsaanbod 

-       Gratis abonnement MIVB, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-       Maaltijdcheques

-       Eindejaarspremie

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden aan Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie, Dienst Competentiebeheer – Directie Human Resources : rh_recruitment@schaerbeek.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Gelieve volgende referentie te vermelden: P17bis-SEC1

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Bernard ROYEN - Directeur Infrastructuur
E: broyen@schaerbeek.irisnet.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures