Is het beheren van administratieve of HR-dossiers, werken in team en inspelen op de noden van klanten echt iets voor jou?

Er zijn namelijk 2 vacante plaatsen op basis van een ROSETTA-overeenkomst binnen de cel Onboarding bij het Expertisecentrum Personeelsbewegingen van de stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) van de FOD Justitie te Brussel (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).Taakomschrijving als beheerder van ‘onboarding’-selectiedossiers:

 • Je werkt actief mee aan de selectie- en rekruteringsopdrachten;
 • Je staat op autonome wijze in voor de bevorderingsprocedures, overgangen, Talent Exchange, Interne Oproepen, Strafuitvoeringsrechtbanken, enz.;
 • Je onderhoudt nauwe contacten met je collega’s die fungeren als selectieverantwoordelijke en met de kandidaten;
 • Je staat in voor een administratieve en actieve follow-up van de selectieprocedures, vanaf de publicatie van de vacature tot de indiensttreding van de laureaat;
 • Je bewerkt en verifieert administratieve documenten met betrekking tot de selectieprocedures en je zorgt voor de correcte archivering ervan;
 • Je geeft inlichtingen en beantwoordt een brede waaier van vragen of klachten van zowel interne als externe klanten;
 • Je maakt gebruik van de nodige informaticasystemen en tools voor het bijwerken van gegevens;
 • Je informeert de rechtstreeks betrokken partijen over de voortgang van hun dossier;
 • Je verzamelt bijkomende informatie, en bij meer complexe vragen neem je contact op met de betrokken personen.

Taken van de cel onboarding binnen het team personeelsbewegingen:

 • Administratieve follow-up van de rekruterings- en selectieopdrachten van de FOD Justitie
 • Permanent contact met de selectieverantwoordelijken, kandidaten en interne en externe klanten
 • Verwerking van indiensttredingsdossiers
 • Onthaal van nieuwe medewerkers
 • Follow-up van de wervingen van rosetta- en contractuele medewerkers

FOD Justitie

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

De opdracht van het Expertisecentrum Personeelsbewegingen bestaat in het toekomstgericht beheer van de betrekkingen en de competenties, het beheer van alle personeelsbewegingen, het beheer van de talenten van de FOD Justitie en het bepalen van de beleidslijnen inzake verticale en horizontale bewegingen. Het expertisecentrum wil voornamelijk fungeren als een proactieve en toekomstgerichte actor op het gebied van het beheer van de personeelsbewegingen, en als begeleider van de medewerkers van de FOD in hun loopbaan.

 • Het Expertisecentrum Personeelsbewegingen uitbouwen met het oog op de ontwikkeling van het toekomstgericht beheer van de betrekkingen en de competenties, en gestructureerde communicatie met de businessentiteiten invoeren.
 • In partnerschap met de businesspartners en het expertisecentrum Monitoring en Budget het personeelsplan bijwerken, de follow-up ervan coördineren en de actieplannen inplannen; meewerken aan de omschrijving van de kritische functies en aan de analyse van de leeftijdspiramide 2019-2021.
 • Het beleid inzake ‘Talent quality management’ invoeren en, in samenwerking met het Expertisecentrum Strategisch Management, een beleid inzake ‘Employer branding’ invoeren, voornamelijk voor de generieke functies van de centrale administratie.
 • De volgende selectieprocessen en -procedures omschrijven, operationaliseren en aansturen: IN (rekruteringen en aanwervingen), UP (overgangen, bevorderingen, hogere functies); SIDE (interne markt, mutaties, re-integraties, tijdelijke projectinvesteringen); OUT (pensioenen, 65+, exit meetings, tijdelijke outs, definitieve outs); DOWN (tijdelijke lichtere functies).


Vacatures

 • Aantal (2) - 1000 Brussel - Waterloolaan 115

https://justitie.belgium.be/nl

Leeftijd:

Deze selectie wordt georganiseerd in het kader van een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosetta contract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen. De startbaanovereenkomst stopt definitief bij het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt en kan daarna niet meer verlengd worden.

Competenties:

 • In team werken      
 • Servicegericht handelen
 • Doelstellingen behalen
 • Mondelinge communicatie

 Let op! De vetgedrukte competentie alsook je motivatie worden beschouwd als bijzonder belangrijk voor de functie. Zij wegen zwaarder door in de eindscore (X2).

pluspunten:


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Voordelen:

 • mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen
 • minimum 26 dagen verlof
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen 
 • telewerk mogelijk

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).

Online Interview (max. 1u):

Het online interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 behaalt.

Je hebt een handicap, leerstoornis of ziekte?

Wij voorzien aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat de selectieprocedure vlot voor u verloopt. 

Neemt hiervoor contact op met de selectieverantwoordelijke.

En als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview.

Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Feedback:

Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stuur jouw CV en eventuele motivatiebrief naar:  

Hester Wijnant – Selectieverantwoordelijke

Dienst Personeelsbewegingen – FOD Justitie

Tel.: 02/542 73 93

E-mail: hester.wijnant@just.fgov.be  

https://justitie.belgium.be/nl

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de
selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure
waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen
rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als
voor mannen.

Hester Wijnant - Selectieverantwoordelijke
E: hester.wijnant@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures