Taken :

De verantwoordelijke voor de sociale dienst eerste lijn is belast met het volgende :

 • Instaan voor de algemene leiding van de sociale dienst eerste lijn (front desk en onderzoek van de bijstandsaanvragen) en de uitvoering van de door de Raad vastgestelde richtlijnen voor de sociale dienstverlening ;
 • Coördineren en sturen van de activiteiten van de maatschappelijk manager en ontwikkelen van de vaardigheden van de sociale werkers in functie van de veranderingen in de werkomgeving ;
 • Instellen van de procedures die nodig zijn voor een optimale werking van de dienst ;
 • Instaan voor de samenwerking met de tweedelijnsdiensten van het Departement Sociale Actie ;
 • Instaan voor de samenwerking met de financiële en boekhoudkundige diensten van het OCMW ;
 • Implementeren van tools voor de rapportage en hulp bij het beheer van de dienst om de prestaties van de dienst en strategische besluitvorming te waarborgen ;
 • Binnen de dienst de communicatiemiddelen opzetten die nodig zijn voor de samenhang van het team en de samenwerking van de leden van het team.

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Missie :

De verantwoordelijke voor de sociale dienst eerste lijn staat onder het rechtstreeks gezag van de directeur van het Departement Sociale Actie van wie hij één van de belangrijkste medewerkers is.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de leiding en het beheer van een dienst die bestaat uit een dertigtal maatschappelijk werkers die de wettelijk bepaalde eerstelijnstaken uitvoeren: richtlijnen en opvolging van de aanvragen tot bijstand.

De verantwoordelijke wordt in zijn taak bijgestaan door de maatschappelijk manager die toezicht houden op de sociaal werkers.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

https://cpas1200.be/

Vereiste kwaliteiten voor de functie :

Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving :

 • Houder zijn van een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A van de lokale Ambtenarenzaken van het Brussels Gewest.

Gedragscompetenties :

 • Bewezen leiderschap en managementkwaliteiten ;
 • Assertief, proactief en uitstekende communicatieve vaardigheden ;
 • Zin voor initiatief en dynamisch ;
 • Volhoudend, nauwgezet en georganiseerd ;
 • Resultaatgericht.

Technische competenties :

 • Goede kennis van de wetten en reglementeringen die de activiteiten van het OCMW betreffen ;
 • Goede kennis van het Office-pakket ;
 • In staat zijn om mondeling en schriftelijk te communiceren in het Frans en in het Nederlands (troef).

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden :

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van niveau A4 (brutomaandloon, voltijds, zonder anciënniteit: 3.671,57 €) ;
 • Mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw anciënniteit in overeenstemming met de functie ;
 • Een tweetaligheidspremie (via examen Selor) ;
 • Een eindejaarspremie ;
 • Gratis openbaar vervoer ;
 • Een hospitalisatieverzekering ;
 • 10 % korting bij Ethias voor uw persoonlijk afgesloten verzekeringen ;
 • Een mooi aantal vakantiedagen ;
 • Een aangepast individueel opleidingsplan ;
 • Een aangename werkomgeving in volle ontwikkeling (met respect voor uw werk-privébalans).

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectie van kandidaten vindt plaats na ontvangst van alle sollicitaties. Succesvolle kandidaten worden in de week van 29/11/21 gecontacteerd om uitgenodigd te worden voor de eerste fase van het rekruteringsproces. Dit omvat een schriftelijke test gepland voor 09/12/21, een beoordeling en een mondeling interview op 12/01/22. Deze planning kan nog wijzigen.

Geïnteresseerd ?

Uiterste datum van kandidaatstelling: 26/11/21.

Wilt u solliciteren? Surf dan naar onze website: http://www.cpas1200.be. Al onze vacatures vindt u in het tabblad ‘Jobs’.

Stuur ons een curriculum vitae en een begeleidende brief met uw visie op de problemen met betrekking tot de functie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

https://jobs.cpas1200.be/

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures